V Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи»

2020-11-25 10:00 - 2020-11-25 14:00

Загальна інформація

Мета конференції: обговорити актуальні проблеми сучасного документознавства, інформаційної діяльності та соціальних комунікацій, визначити основні здобутки вітчизняного документознавства й окреслити вектори дослідження документно-інформаційної комунікаційної системи, розглянути соціокомунікативні аспекти безпеки інформаційного простору держави й суспільства.

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

 

Передбачено роботу конференції за напрямами:

  1. Документознавство й інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень.
  2. Лінгвістичні основи документознавства, інформаційної діяльності та проблеми перекладу.
  3. Інформаційні технології й системи у сфері документознавства.
  4. Бібліотечна, архівна та музейна галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства.
  5. Документно-інформаційні ресурси в системі соціальних комунікацій.
  6. Інформаційні та комунікаційні технології у захисті національної безпеки в умовах ведення гібридної війни.

Програма конференції передбачає проведення пленарного засідання.

Форми участі: очна й дистанційна в режимі Skype-зв’язку, заочна.

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Матеріали доповідей будуть опубліковані в збірнику наукових праць.

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)

Для участі в роботі науково-практичної конференції до 02 листопада 2020 р. потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі матеріали:

  • заявку на участь у конференції (взірець додано);
  • статтю / тези обсягом 2–6 сторінок, оформлені за вимогами до наукових публікацій (електронний варіант);
  • відскановану квитанцію (фото) про сплату організаційного внеску.

Назви файлів повинні містити прізвище й ініціали доповідача із вказівкою: для заявки – Петренко В. І._Заявка.doc, для тез – Петренко В. І._Тези.doc, для статті – Петренко В. І._Стаття.doc, для квитанції – Петренко В. І._Квитанція.doc.

Електронна адреса: k70@pntu.edu.ua

Унесення тем доповідей до програми конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

 

Вимоги до оформлення статей (тез доповідей)

Матеріали подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97–2003, збереженому у форматі *. doc.

Формат аркуша А4. Відступи: ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 2 см.

Текст: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

Сторінки не нумерувати. У статті не повинно бути переносу слів і макросів.

Послідовність складників статті: ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, з вирівнюванням по правому краю); науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали наукового керівника (для аспірантів і студентів) – праворуч (напівжирний шрифт); місто (напівжирний шрифт); назва статті – через один міжрядковий інтервал посередині рядка великими літерами напівжирним шрифтом; джерела та література – через один міжрядковий інтервал після основного тексту статті (курсивом із зазначенням Джерела та література), нумерація джерел – у порядку згадування, оформлення згідно з державним стандартом. Покликання на літературу в тексті подавати за зразком: на одне джерело – [3, с. 23], на кілька джерел – [4, с. 58; 9, с. 17].

Текст публікації повинен бути відредагований автором.

Увага! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Матеріали конференції буде надруковано в авторській редакції. За зміст, точність і вірогідність викладених фактів, цитат і покликань відповідають автори або наукові керівники (для аспірантів та студентів). Статті магістрантів передбачають наявність рецензії наукового керівника.

 

Організаційний внесок

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 250 грн, що передбачає видання програми та збірника матеріалів конференції. У разі замовлення збірника тільки у форматі pdf * необхідно сплатити 150 грн.

Доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі конференції, не сплачують організаційний внесок.

 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими реквізитами:

 

Підрядник
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

тел.(0532)60-87-37

36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24

IBAN UA778201720313201002201009727

в ДКСУ м. Київ, код ЄДРПОУ 02071100

Свідоцтво платника ПДВ № 23992918

ІПН 020711016348, МФО 820172

 

Прізвище, ім’я, по батькові: Петренко Василь Іванович

Призначення платежу: за участь у науково-практичній конференції кафедри українознавства, культури та документознавства

 

Координати організаційного комітету

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

просп. Першотравневий, 24, ауд. 214-П, м. Полтава

Телефони: 0506635929 – Чередник Людмила Анатоліївна; 0973336371 – Передерій Ірина Григоріївна.

Електронна адреса: k70@pntu.edu.ua

Завантажити інформаційний лист (+Заявка на участь та приклад оформлення статті)