V Всеукраїнська науково-технічна конференція „Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті CMSEE-2020”

2020-11-27 08:00 - 2020-11-27 15:45

Оргкомітет запрошує всіх зацікавлених науковців, інженерів та студентів узяти участь у V всеукраїнській науково-технічній конференції „Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (CMSEE-2020)”, яка відбудеться 27 листопада 2020 року.

Конференція буде проводитися із застосуванням засобів відеозв’язку та технології дистанційного обговорення доповідей.

Мета конференції:

 • апробація нових наукових ідей та прак-тичних результатів використання комп’ю-терної математики в науці, інженерії та освіті;
 • активізація впровадження науково-техніч-них розробок і програмних продуктів у виробництво, науку та освіту;
 • презентація програмних продуктів.

Основні напрями конференції: Системи КМ:

 • теорія, вхідні мови та алгоритми;
 • програмне забезпечення;
 • інтелектуалізація програмного забез-печення. Системи КМ у науці та техніці:
 • математика;
 • природничі науки;
 • економіка;
 • інженерія;
 • геоінформатика. Системи КМ у вищій школі:
 • нові освітні технології із викорис-танням комп’ютерної математики;
 • вивчення систем КМ у вищій школі;
 • засоби навчання КМ. Інтегровані засоби інтелектуальних технологічних комплексів та систем.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Порядок проведення конференції:

Конференція „CMSEE-2020” буде прово-дитися у листопаді 2020 року в м. Полтава методом дистанційного обго-ворення доповідей на сайті конференції із застосуванням засобів відеозв’язку. Пленарне засідання конференції буде проводитися у форматі відео конференції. Буде забезпечена публікація текстів допо-відей на порталі конференції у вигляді анотацій та повних текстів у pdf-форматі. Передбачається публікація тез доповідей у збірнику наукових праць конференції.

Важливі дати:

 • подання заявок на участь у конференції – до 24 листопада;
 • надання текстів доповідей – до 25 листопада;
 • сплата оргвнеску – до 25 листопада;
 • розсилання запрошень – 25 листопада;
 • робота конференції – 27 листопада.

Увага! Матеріали конференції після зазначених термінів прийматися не будуть!

Інформаційний лист та заявка