VІ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

2019-10-30 - 2019-10-31

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка запрошує Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 30-31 жовтня 2019 р.

Основні напрями роботи конференції

Секція 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: європейський досвід.

Секція 2. Адаптація системи управління та адміністрування до європейських стандартів.

Секція 3. Інноваційні технології у вищій освіті: сучасні реалії та перспективи.

Місце проведення конференції

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Проїзд до університету: від автовокзалу тролейбус № 6; від Київського залізничного вокзалу тролейбус № 1; від Південного залізничного вокзалу тролейбуси № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Краєзнавчий музей».

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 260 грн. – дистанційна участь з отриманням друкованого збірника матеріалів конференції або очна участь з отриманням друкованого збірника матеріалів конференції та сертифіката учасника.

Кошти перераховувати на поточний рахунок ПолтНТУ: ДКСУ, р/р 31252227109727, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою «За участь у науковій конференції МіЛ».

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.

Формат аркуша: А4 210х297 мм. Орієнтація – Книжкова. Поля - 2 см.

Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 12 пт, звичайний.

У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі посередині – прізвища та ініціали авторів з вказівкою наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів – не більше 3. Наступний рядок – назва навчального закладу, у дужках вказується місто, країна. Шрифт – курсив, вирівнювання по центру. Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. Основний текст починається через один рядок після назви тез. Абзац (відступ) – 1 см.

Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул Microsoft Equation і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

Рисунки повинні бути оформленні як окремий об’єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад, Рис. 1).

Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт 10 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1, вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 12 пт.

Список літератури починається через один порожній рядок після основного тексту тез з набраних напівжирним шрифтом слів «Список використаних джерел» (вирівнювання по центру).

Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку згадування літературних джерел у тексті.

Зразок оформлення тез доповіді

УДК 005.21:658

Іванова Н.В., к.е.н., доцент; Шевченко О.М., аспірантка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА

Сучасні тенденції…

Список використаних джерел

Для участі у конференції

До 07 жовтня 2019 р. учасникам необхідно заповнити бланк реєстрації учасників конференції за посиланням https://forms.gle/Cu8t7DYKDZZKciWR7 (додавання тез доповіді та квитанції про оплату здійснюється у двох останніх позиціях у бланку реєстрації)

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна. Наукові роботи учасників конференції можуть бути надруковані у науковому фаховому віснику ПолтНТУ «Економіка і регіон» (фахове видання), що входить до НМБД Index Copernicus. Вимоги до оформлення статті у журналі «Економіка і регіон» розміщено на офіційному сайті університету http://eir.nupp.edu.ua/uk.

Контакти оргкомітету

Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

www.nupp.edu.ua

Координатори роботи секцій

Амеліна Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент – 050 565-29-93

Христенко Олена Володимирівна, к.е.н., доцент – 066 169-81-66

Чайкіна Аліна Олександрівна, к.е.н. – 066 539-01-78