VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ з міжнародною участю "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО"

2020-12-21 08:00 - 2021-01-21 17:00

Шановні колеги!

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує до участі у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО", яка відбудеться з 21  грудня 2020 р. по 21 січня 2021 року.

Мета конференції

обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики економічної безпекології.

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

  • проблеми економічної безпеки в умовах світових викликів і загроз
  • системотворення в економічній безпекології: держава, регіон, підприємство
  • забезпечення економічної безпеки держави, регіону, підприємства: сучасні концепції, напрями та інструментарій
  • оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці

Для участі в конференції запрошуються викладачі ЗВО, фахівці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, магістранти, фахівці та аналітики з економічної безпеки, працівники органів державного та місцевого самоврядування, підприємств, фінансових, банківських та інших установ, яким цікава тематика конференції.

Учасники конференції також матимуть змогу подати статті до колективної монографії (ISBN країни ЄС), видання якої планується після проведення конференції.

Контрольні дати конференцій

Період проведення конференції

21.12.2020 – 21.01.2021

Остаточний термін подання тез

21.01.2021 р.

Терміни розсилки матеріалів конференції

30.01.2021 р.

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій розміщаються на WEB-сайті Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» www.nupp.edu.ua та онлайн-форумі: https://dist. nupp.edu.ua .

За результатами участі у конференції учасникам надаються сертифікат про участь у конференції та диск з матеріалами і програмою конференції.

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна (інтерактивна).

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну чекаємо на електронну адресу оргкомітету k52@nupp.edu.ua: заявку на участь, тези доповіді та скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Petrov_Zayavka; Petrov_Tezy; Petrov_Chek.

6. Після надсилання тез доповіді просимо обов’язково дочекатися підтвердження про їхнє отримання.

7. Вартість участі в конференції та пересилки її матеріалів становить 120 грн. Одноосібні тези учасників, що мають науковий ступень доктора наук, подаються на безкоштовній основі.

Координатор конференції:

Фурманчук Оксана Сергіївна, 066-184-57-96

E-mail: k52@nupp.edu.ua

Інформаційний лист