VІІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи»

2022-11-24 09:00 - 2022-11-24 16:00

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Інноваційні технології фізичної терапії та ерготерапії.
  2. Передовий досвід підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
  3. Оздоровчі аспекти фізичної культури, спорту та рекреації.
  4. Сучасні здоров’язбережувальні технології в освіті та популяризація здорового способу життя.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Умови участі в конференції

Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2022 р. (включно) надіслати на електронну адресу kafedra2018@meta.ua такі матеріали:

  1. заявку учасника по кожному з авторів тез доповідей (назва файлу – Петренко_заявка);
  2. тези доповідей до збірника матеріалів конференції (назва файлу – Петренко_тези);
  3. скановану копію (або фото) квитанції про сплату організаційного внеску.

Вартість участі у конференції

Організаційний внесок за участь у конференції 250 грн. (програма, сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції в електронному вигляді).

Для докторів наук та іноземних учасників участь у конференції безкоштовна.

Кошти переказувати на рахунок

IBAN: UA778201720313201002201009727

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

МФО: 820172.

Код ЄДРПОУ: 02071100.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України в м. Києві (ДКСУ в м. Київ).

Код призначення платежу: 25010100 за участь у конференції кафедри фізичної терапії та ерготерапії (вказати ПІБ)

Зразок оформлення заявки

Заявка

учасника VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи», Полтава, 24 листопада 2022 р.

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи освітнього закладу), посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон 

 

Е-mail

 

Повна назва доповіді

 

Тематичний напрям

1.

2.

3.

4.

Форма участі в конференції

  • планую виступити з доповіддю (Zoom) (до 5-7 хв.)

 

  • публікація тез (в електронному вигляді)

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Текст у редакторі Word, обсяг 1-2 сторінки, розмір сторінки А4, поля з усіх боків по 2 см, міжрядковий інтервал 1,0, шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзацний відступ 0,7. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефіса    (-) та тире (–).

Зразок оформлення тез

П. П. Петренко, к. пед. н., доцент
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Виклад основного матеріалу.

 

Література

Адреса оргкомітету

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,

Факультет фізичної культури та спорту, кафедра фізичної терапії та ерготерапії, Першотравневий проспект, 24, к. 141

м. Полтава, Україна, 36011

E-mail: kafedra2018@meta.ua

Контактні телефони

Горошко Вікторія Іванівна +38(050)-800-91-84

Бабич Наталія Леонідівна +38(050)-627-91-07

Левков Анатолій Анатолійович +38(050)-841-5503)