Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»

2022-03-16 09:00 - 2022-03-18 17:00

Щороку до Національного університету імені Юрія Кондратюка надходить понад 130 наукових студентських робіт з більше ніж семидесяти закладів вищої освіти України.

Роботи, надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених напрямів. Тематика робіт загалом охоплює наступні питання:

 • оцінка стану біоресурсів і розроблення систем біотестування;
 • оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості;
 • розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу;
 • моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій;
 • очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря;
 • переробка побутових та промислових відходів з отриманням цінних речовин;
 • оцінка якості води;
 • екологічна безпека продуктів харчування;
 • аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери;
 • вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України;
 • проблеми енергозбереження.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05 листопада 2021 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія».

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у закладі вищої освіти за наказом керівника створено галузеву Конкурсну комісію зі спеціальності «Екологія», на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії входять видатні наукові вчені, науково-педагогічні працівники базового закладу вищої освіти та представники інших ЗВО.

Наукові роботи необхідно надіслати до 15 лютого 2022 року на електронну пошту кафедри прикладної екології та природокористування eco.poltntu@gmail.com та у друкованому вигляді на адресу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 36011, м. Полтава, пр. Першотравневий, 24.

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 16-17 березня 2022 року – засідання конференції; 18 березня 2022 року – підведення підсумків, оголошення переможців.

Тож не втратьте нагоди стати учасником одного з потужних заходів, спрямованих на розвиток екологічної системи України.

Лист щодо конкурсу перенесення термінів    Рейтинг наукових робіт

002_комбіновані вироби_1

002_комбіновані вироби_2

01_кавовий посуд_1

01_кавовий посуд_2

017_інвентаризація_1

017_інвентаризація_2

021_реконструкція електропровідність_1

021_реконструкція електропровідність_2

03_Маски у довкіллі_1

03_Маски у довкіллі_2

035_автошум_1

035_автошум_2

04_Інфільтраційне живлення_1

04_Інфільтраційне живлення_2

040_Забруднення повітря_1

040_Забруднення повітря_2

041_екологія_1

041_екологія_2

044_Чиста вода_1

044_Чиста вода_2

045_еко-паливо_1

045_еко-паливо_2

05_Горизонтальне озеленення_1

05_Горизонтальне озеленення_2

050_Прогнозування забруднень_1

050_Прогнозування забруднень_2

051_освіта_1

051_освіта_2

052_порода_1

052_порода_2

053_Рециклінг_1

053_Рециклінг_2

06_очищення стоків_1

06_очищення стоків_2

067_екологічна безпека Стебника_1

067_екологічна безпека Стебника_2

07_стічні води_1

07_стічні води_2

074_техноген_1

074_техноген_2

075_СЕЗ_1

075_СЕЗ_2

08_знезараження_1

08_знезараження_2

080_Кастане_1

080_Кастане_2

081_відходи ТЕС_1

081_відходи ТЕС_2

087_Екоризик_1

087_Екоризик_2

089_Відходи птахоферм_1

089_Відходи птахоферм_2

09_Харків-2021_1

09_Харків-2021_2

10_Південний Буг_1

10_Південний Буг_2

100_Water_1

100_Water_2

101_Моніторинг_1

101_Моніторинг_2

102_Урбоценоз_1

102_Урбоценоз_2

103 Рефугіуми - Старі Цвинтарі_1

103 Рефугіуми - Старі Цвинтарі_2

104_альтернатива_1

104_альтернатива_2

105_вплив_1

105_вплив_2

106_ПЗФ Моніторинг_1

106_ПЗФ Моніторинг_2

107_Medical COVID_1

107_Medical COVID_2

108 якість повітря, біоіндикація, Харків_1

108 якість повітря, біоіндикація, Харків_2

109_гідрохімія геосистема_1

109_гідрохімія геосистема_2

11_Десна_1

11_Десна_2

110_Екологічний стан басейну річки Плоска_1

110_Екологічний стан басейну річки Плоска_2

111_Аквафреш_1

111_Аквафреш_2

112 МЕТОД БІОТЕСТУВАННЯ_1

112 МЕТОД БІОТЕСТУВАННЯ_2

113_Кofanova Sasha_1

113_Кofanova Sasha_2

114_Мурахи-захисники_1

114_Мурахи-захисники_2

115_моделювання радіоактивного забруднення_1

115_моделювання радіоактивного забруднення_2

116_гідрохімія геосистема_1

116_гідрохімія геосистема_2

117 заказник_1

117 заказник_2

118_геофільтрація_1

118_Геофільтрація_2

119 ОСЕТРРИБОРОЗПЛІДНИК_1

119 ОСЕТРРИБОРОЗПЛІДНИК_2

12_Технічна екологія_1

12_Технічна екологія_2

120 ECOLAUS_1

120 ECOLAUS_2

121_дезинфекція_1

121_дезинфекція_2

122 Вітоксид-нітро_1

122 Вітоксид-нітро_2

123 Мул, пшениця_1

123 Мул, пшениця_2

124_очистка води_1

124_очистка води_2

125 дика природа_1

125 дика природа_2

126_Energy_Star_1

126_Energy_Star_2

127_Вуглецевий слід_1

127_Вуглецевий слід_2

128_konkurs Drana_1

128_konkurs Drana_2

129 Epipactis helleborine_1

129 Epipactis helleborine_2

13_Екологічна справедливість_1

13_Екологічна справедливість_2

130 лучна флора_1

130 лучна флора_2

131_інвазійні види_1

131_інвазійні види_2

132 ЯСЕНЕВА ЗЛАТКА_1

132 ЯСЕНЕВА ЗЛАТКА_2

133_Екологія двигунів_1

133_Екологія двигунів_2

134 GALLERIA MELONELLA_1

134 GALLERIA MELONELLA_2

135 plastic pererobka 1

135 plastic pererobka 2

14_Екомережа Степу_1

14_Екомережа Степу_2

15_Голосімяник одеський_1

15_Голосімяник одеський_2

16_Біоорганічні добрива_1

16_Біоорганічні добрива_2

18_Стале харчування_1

18_Стале харчування_2

19_Зелені насадження_1

19_Зелені насадження_2

20_Ароматична рослина_1

20_Ароматична рослина_2

22_адсорбційне очищення_1

22_адсорбційне очищення_2

23_Потенційні небезпеки-1

23_Потенційні небезпеки-2

24_річка Ворскла_1

24_річка Ворскла_2

25_Мед_1

25_Мед_2

26_Котушкові_1

26_Котушкові_2

27_Короїди_1

27_Короїди_2

28_11251999_1

28_11251999_2

29_101 Екологія_1

29_101 Екологія_2

30_101-Екологія_1

30_101-Екологія_2

31_акустичний вплив_1

31_Акустичний вплив_2

32_екосвідомість_1

32_екосвідомість_2

33_Біодизель, клімат_1

33_біодизель, клімат_2

34_повітря АТП_1

34_повітря АТП_2

36_ЦАР-РИБА_1

36_ЦАР-РИБА_2

37_Південний вокзал_1

37_Південний вокзал_2

38_oxybee22_1

38_oxybee22_2

39_Відходи атомної енергетики_1

39_Відходи атомної енергетики_2

42_поводження з відходами_1

42_поводження з відходами_2

43_органічні відходи_1

43_органічні відходи_2

46_КОМПЛЕКС_СОСНА_1

46_КОМПЛЕКС_СОСНА_2

47_Забруднення довкілля_1

47_Забруднення довкілля_2

48_забруднення водойм_1

48_забруднення водойм_2

49_КАЧАВА_1

49_КАЧАВА_2

54_КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН_1

54_КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН_2

55_Флуор_1

55_Флуор_2

56 заповідна справа_1

56 заповідна справа_2

57 екологізація вирощування_1

57 екологізація вирощування_2

58 Прикордонні території_1

58 Прикордонні території_2

59_Екологічний моніторинг_1

59_Екологічний моніторинг_2

60_Еконанотех_1

60_Еконанотех_2

61_Зміна клімату_1

61_Зміна клімату_2

62 біоіндикація_1

62 біоіндикація_2

63 Екологічний ризик_1

63 Екологічний ризик_2

64_моніторинг Удай_1

64_моніторинг Удай_2

65 Рослинні сукцесії_1

65 Рослинні сукцесії_2

66 Ризики розсіювання_1

66 Ризики розсіювання_2

68 Конкурс_екологія_1

68 Конкурс_екологія_2

69 природні ресурси_1

69 природні ресурси_2

70_біомоніторинг_1

70_біомоніторинг_2

71_Важкі метали_1

71_Важкі метали_2

72 ЕКОСИСТЕМА ВОДОЙМИ_1

72 ЕКОСИСТЕМА ВОДОЙМИ_2

73_адсорбент_1

73_адсорбент_2

76_TECHNOLOG_1

76_TECHNOLOG_2

77_річка Серет_1

77_річка Серет_2

78_ТПВ-ПРОМ_1

78_ТПВ-ПРОМ_2

79 БЕРЕЗА_1

79 БЕРЕЗА_2

82_Рослинні насадження_1

82_Рослинні насадження_2

83 ІНТРОДУЦЕНТИ_1

83 ІНТРОДУЦЕНТИ_2

84 Гетьманський_1

84 Гетьманський_2

85 Амброзія_1

85 Амброзія_2

86_ІКВА_1

86_ІКВА_2

88_ВГК_1

88_ВГК_2

90_Львівська лагуна_1

90_Львівська лагуна_2

91_гідрофобізація сорбентів_1

91_гідрофобізація сорбентів_2

92_безпечні ягідки_1

92_безпечні ягідки_2

93 Сокальське Побужжя_1

93 Сокальське Побужжя_2

94 Старовинні парки_1

94 Старовинні парки_2

95_перспективний шлях_1

95_перспективний шлях_2

96_ПРОБЛЕМА ІНФІЛЬТРАТІВ_1

96_ПРОБЛЕМА ІНФІЛЬТРАТІВ_2

97_чистий БУГ_1

97_чистий БУГ_2

98 Гризуни_1

98 Гризуни_2

99 Ефект ареалу_1

99 Ефект ареалу_2

05_Горизонтальне озеленення

06_Очищення стоків

100_WATER

103_Рефугіми - Старі Цвинтарі

106_ПЗФ-моніторинг

107_Medical COVID-19

108_якість повітря, біоіндикація, Харків

11_Десна_2021

110_Екологічний стан басейну річки Плоска

115_Моделювання радіоактивного забруднення

118_Геофiл_трацiя

12_Технічна_екологія

120_ECOLAUS

123_Мул, пшениця

124_Очистка води

125_дика природа

126_Energy_Star

129_Epipactis helleborine

131_Інвазійні види

16_Біоорганічні добрива

18_Стале харчування

20_Ароматична рослина

21_Реконструкція електропровідність

22_Адсорбційне очищення

23_Потенційні небезпеки

24_річка Воскла

27_Короїди

28_11251999

30_101 Екологія-2

31_Акустичний вплив

33_Біодизель_клімат

36_Цар-риба

37_Південний вокзал

41_Екологія

44_Чиста вода

46_КОМПЛЕКС_СОСНА

49_КАЧАВА

50_Прогнозування забруднень

53_рециклінг

55_ФЛУОР

58_Прикордонні-території

59_ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

62_Біоіндикація

63_Екологічний ризик

64_Моніторинг Удай

65_Рослинні сукцесії

66_Ризики розсіювання

67_Екологічна безпека Стебника

68_Крнкурс_екологія

72_Екосистема водойми

75_СЗЗ

77_Річка Серет

79_береза

87_Екоризик

89_Відходи птахоферм

92_БЕЗПЕЧНІ ЯГІДКИ