2017-11-03

ФІЛІЇ КАФЕДРИ УКД ЯК БАЗА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІЛІЇ КАФЕДРИ УКД ЯК БАЗА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка має тісну співпрацю з Державним архівом Полтавської області, що здійснюється на підставі укладеної між ДАПО та ПолтНТУ угоди. Зокрема, угода передбачає створення на базі державної архівної установи філії кафедри.

image

На базі архіву проводяться лекційні, лабораторні та семінарські заняття, а також здійснюється практична підготовка майбутніх фахівців-документознавців.

Так, 30 жовтня 2017 року в Державному архіві Полтавської області було проведене лабораторне заняття у групі 401-ГД із дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» (викладач – к.філол.н., доц..Чередник Л.А.), яке провела директор установи Гудим В.В. У процесі роботи студенти ознайомилися з особливостями створення архівного фонду, методиками визначення категорійності фондів і масивів, застосування інформаційних технологій у процесі обробки документів та перспективними тенденціями розвитку документно-інформаційних служб архівних установ в умовах інформатизації суспільства.

image

31 жовтня 2017 року в приміщенні ДАПО було презентовано документальну виставку «Архіви і суспільство» (до 100-річчя створення системи архівних установ України), на яку були запрошені й студенти-документознавці групи 101-пГД гуманітарного факультету.

image

Метою заходу було ознайомити громадськість міста й учнівську та студентську молодь із історією та розвитком архівної справи в Україні і, зокрема, й на Полтавщині та з основними напрямами роботи Державного архіву Полтавської області. Виставка наочно продемонструвала студентам реалізацію архівом однієї з найбільш значущих його соціальних функцій – комеморативної, що спрямована на формування національної історичної пам’яті українського суспільства.

image

Після знайомства з виставкою для майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи відбулася лекція-екскурсія в межах вивчення курсу «Архівознавство», на якій співробітники архіву розповіли про історію ДАПО та про документи, які зберігаються в архіві. Також майбутні документознавці отримали інформацію про структуру, виробничі підрозділи цієї установи та провідні архівні технології.

image

Надзвичайно цікавим було знайомство з архівосховищем та особливостями його функціонування. Неабиякий інтерес у студентів викликала інформація про умови зберігання архівних документів, що забезпечують їх належну збереженість, та труднощі, що виникають у працівників ДАПО на сучасному етапі.

image

Доценти кафедри українознавства, культури
та документознавства Мізіна О.І. та Чередник Л.А.