2020-07-31

Мовні курси від британського віртуального університету: науковець вдосконалила практичні навички

Доцент кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Анна Павельєва пройшла мовні онлайн-курси від The Open University (Великобританія).

Мовні курси від британського віртуального університету: науковець вдосконалила практичні навички

The Open University – британський віртуальний університет відкритої освіти, заснований наказом Її Величності королеви Великобританії Єлизавети ІІ у 1969 році. Це найбільший університет Великобританії, у якому навчається близько 168000 студентів. Онлайн-платформа університету OpenLearn пропонує величезну кількість популярних онлайн – курсів та нараховує 70 мільйонів відвідувачів.

До участі в мовних онлайн-курсах долучилася кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Анна Павельєва.

«Обрала для вивчення п’ять курсів, безпосередньо пов’язаних з дисциплінами, які я викладаю у студентів-філологів – практикою усного та писемного мовлення, перекладу, практичної граматики англійської мови. Матеріал курсу поданий таким чином: спершу треба опрацювати текстовий, аудіо та відеоматеріал, у тому числі за запропонованими посиланнями на інші освітні веб-сайти на кшталт Edutopia, та виконати завдання за пройденими підтемами курсу. Великою перевагою є побудова курсу на основі досліджень сучасних лінгвістів, граматиків, теоретиків та практиків перекладу, посилання на сучасні наукові розвідки, невивчені і неперекладені в Україні. Впевнена, студенти-перекладачі зможуть використати інформацію з британського освітнього онлайн-ресурсу під час лекційних та практичних занять, написання курсових та дипломних робіт», – прокоментувала Анна Павельєва.

Викладачка опанувала програму за наступними темами:

1) «Language in the real world» – «Мова в сучасному світі» – 6 годин

У цьому курсі розглядається, як у щоденному житті можуть знадобитися знання про те, що таке людська мова і як вона працює («Прикладна лінгвістика»), зокрема, теорії прикладних лінгвістів Крістофера Брумфіта та Девіда Блока про важливість «знань про мову» у прийнятті рішень у повсякденних ситуаціях.

2) «Teaching secondary modern foreign languages» – «Викладання сучасних іноземних мов у середній школі» – 11 годин

Цей курс стане в нагоді при викладанні англійської мови студентам-перекладачам, в ньому розглядаються основні стратегії викладання іноземних мов у класі – доцільність постійного спілкування іноземною мовою, правильне введення нових лексичних одиниць і планування розширення словникового запасу, як використовувати переклад та «code switching» (переключення з однієї мови на іншу та навпаки), як використовувати креативність на заняттях. Особлива увага приділяється 6 основним стратегіям незалежного навчання за Ребеккою Оксфорд: когнітивній, метакогнітивній, емоційній, соціальній та стратегіям запам’ятовування і компенсації та цілям і способам їх використання під час занять.

Бонусом курсу є посилання на інструменти для створення ігор, кросвордів, тестів, відео та зйомки кліпів і фільмів іноземними мовами, у тому числі для викладу їх згодом у популярні соціальні мережі Твіттер, Фейсбук, Instagram.

3) «English grammar in context» – «Англійська граматика в контексті» – 5 годин.

Курс присвячений граматиці англійської мови як інструменту для адаптації усної та писемної комунікації. Зокрема, розглядаються письмова та усна моделі комунікативного процесу, граматика діалогічного та монологічного мовлення, функціональна, дескриптивна, нормативна та педагогічна граматика, граматичні характеристики мови (взаємовплив, еліпсис, використання hesitators у мовленні тощо) теорії вивчення мови британського антрополога Бронислава Малиновського, на які спираються усі сучасні дослідники граматики.

4) «Grammar matters» – «Граматика має значення» – 8 годин

Мета курсу – показати роль граматики при передачі словом певного значення через призму поглядів старшого викладача з університету Кардіффа, автора відомої книги «Аналізуючи англійську граматику: системно-функціональний підхід» Ліз Фонтейн, Окремо висвітлюється системний функціональний підхід до граматики Джеффа Томпсона та три основні метафункції мови за Майклом Халлідеєм – міжособистісна, текстова, мисленнєва.

5) «Translation as a career» – «Переклад як кар’єра» - 4 години

Цей курс складається з чотирьох надзвичайно цікавих підрозділів:

1) Переклад як професія (огляд навичок та компетенцій, необхідних перекладачеві);

2) Один день з життя перекладача (декілька перекладачів - практиків розповідають про свою роботу, її переваги та недоліки, окремо висвітлюються можливості участі у волонтерських проектах з перекладу);

3) Ваші мовленнєві навички (які навички необхідно опановувати для того, щоб стати гарним перекладачем та як підтримувати ці навички на високому рівні);

4) Теорія та практика перекладу (поняття про еквівалентний та адекватний переклад, семантичний та комунікативний переклад з практичними завданнями).

Медіацентр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»