2022-01-06

На громадське обговорення винесено проєкт урядової постанови щодо вартості наукових та науково-технічних робіт, які виконуються за рахунок держбюджету

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету».

На громадське обговорення винесено проєкт урядової постанови щодо вартості наукових та науково-технічних робіт, які виконуються за рахунок держбюджету

На даний час питання планування, калькуляції кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт не врегулювано законодавством. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року,  яке використовувалося установами та організаціями при плануванні кошторисної  вартості досліджень і розробок, у зв’язку із невідповідністю сучасним підходам та нормам втратило чинність 1 січня 2020 року. У 2020 та 2021 роках планування, калькулювання кошторисної вартості ННТР здійснювалось згідно норм, передбачених в інших нормативно-правових актах, що діють у сфері бухгалтерського обліку та звітності.

Загалом Типове положення має встановити чітко визначені норми до планування кошторисної вартості наукових та науково-технічних робіт, що виконуються саме за рахунок коштів державного бюджету. Запропонований для обговорення проєкт розроблено з метою застосування загальних принципів та вимог при плануванні кошторисної вартості наукових та науково-технічних робіт, які виконуються за рахунок коштів  державного бюджету.

Проєкт постанови «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету» складається з таких основних частин:

  • склад та класифікація витрат на проведення наукових (науково-технічних) робіт;
  • загальні вимоги до формування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт;
  • вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт бюджетними установами;
  • вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт підприємствами, установами та організаціями (крім бюджетних установ).

Проєктом постанови також пропонується затвердити примірний склад статей витрат, що можуть бути застосовані при складанні калькуляції кошторисної вартості наукових робіт та номенклатуру статей непрямих  витрат бюджетних установ, що значно спростить  підготовку проєктів наукових та науково-технічних робіт для виконавців, зокрема, вчених, грантоотримувачів Національного фонду досліджень України тощо. Крім того, проєктом акта передбачається, що до калькуляції кошторисної вартості має бути додано економічне обґрунтування витрат за кожною статтею калькуляції кошторисної вартості наукових робіт.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Міністерством освіти і науки України до 19 січня 2022 року на електронну пошту goncharik@mon.gov.ua (Гончарік Наталія – державний  експерт експертної трупи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій). 

Медіа-центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»