2021-02-17

Нафтогазові лабораторії політехніки пройшли акредитацію та сертифікацію

Навчальні та науково-виробничі лабораторії нафти, газу, тампонажних та бурових розчині, води і ґрунту Навчально-виробничого центру Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» успішно пройшли акредитацію, сертифікацію та отримали відповідні свідоцтва ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням».

Нафтогазові лабораторії політехніки пройшли акредитацію та сертифікацію

У Навчально-виробничому центрі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» провели успішну сертифікацію навчальних та науково-виробничих лабораторій нафти, газу, тампонажних та бурових розчинів, води і грунту. Отримання сертифікаційних свідоцтв стали можливими завдяки реалізації програми ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професора Володимира Онищенка по досягненню синергетичного ефекту добре відомої формули «освіта+ бізнес+ наука+влада» в контексті тісної співпраці наукової та виробничої складової діяльності університету.

Лабораторії входять до комплексу Навчально-виробничого центру, який презентували під час VI Міжнародного галузевого форуму «Видобуток. Інтенсифікація. Капітальний ремонт свердловин». Центр призначений для впровадження інтелектуального потенціалу науковців у реальний сектор економіки. Очолює його досвідчений професіонал своєї справи, фахівець з багаторічним досвідом Петро Голуб.

Відтепер лабораторії Полтавської політехніки можуть виконувати лабораторні та наукові роботи дослідження та вивчення газів, нафти, конденсату, пластової води, ґрунтів, бурових та тампонажних розчинів на замовлення нафтогазових компаній та виробництв. Спектр послуг надзвичайно широкий:

Лабораторні дослідження:

 • визначення компонентного складу газів;
 • визначення параметрів і показників нафти та конденсату;
 • склад пластових та поверхневих вод з видачею звисновку щодо пластової належності;
 • виконання робіт з вивчення бурових і тампонажних розчинів та бурового шламу;
 • вивчення фізико- хімічних властивостей ґрунтів.

Геологічний напрямок:

 • наукове обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ (включаючи сланцеві і ущільнені колектори, метан вугільних басейнів);
 • складання проєктів пошуково-розвідувальних робіт;
 • оперативний аналіз результатів буріння, ГДС і випробування свердловин;
 • аналіз геолого-геофізичних матеріалів для складання бізнес проектів з метою виявлення перспективних на нафту і газ ділянок надр для надрокористувачів, складання бізнес-проєктів;
 • аналіз результатів геологорозвідувальних робіт та видобувних робіт з метою відповідності вимогам нормативних документів та спецдозволів;
 • аналіз результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на площах і родовищах вуглеводнів з оцінкою запасів та ресурсів;
 • аналіз негативних результатів буріння та надання пропозицій по подальших напрямках пошуково-розвідувальних робіт на площах;
 • рекомендації щодо відновлення свердловин;
 • оформлення паспортів на водні свердловини;
 • оформлення пакетів документів на отримання спецдозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, на геологічне вивчення та видобутку нафти і газу;
 • інженерно-геологічні вишукування на об’єктах будівництва, буріння та видобування;
 • побудова геолого-технологічних моделей нафтогазових об’єктів.

Видобуток та дослідження:

 • складання звітів ТЕО (техніко-економічного обґрунтування) коефіцієнтів вилучення (нафти, газу);
 • складання планів ДПЕ свердловин, проектів ДПР та проектів розробки покладів нафти і газу;
 • складання звітів ТЕО коефіцієнтів вилучення;
 • розробка проєктів облаштування свердловин та промислів;
 • авторський нагляд.

Роботи із забезпечення екологічної безпеки:

 • контроль за дотриманням нормативів гірничодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
 • контроль викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • розробка обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на об’єктах нафтогазового комплексу та територіях селищ;
 • підготовка звітів з оцінювання впливу на довкілля (ОВД);
 • радіологічний контроль матеріалів буріння та бурового шламу.

 

Серед пріоритетів діяльності Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» здійснення науково-практичних робіт та надання консалтингових послуг територіальним громадам Полтавського регіону, промисловим підприємствам й компаніям, що відповідають вимогам діючого законодавства України:

в сфері санітарної очистки населених пунктів:

 • розробка схем санітарного очищення для населених пунктів;
 • розробка логістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної техніки;
 • розрахунок нормативів утворення відходів;
 • дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів;

в сфері поводження з відходами:

 • інвентаризація та паспортизація місць видалення відходів (звалищ, полігонів, шламонакопичувачів, амбарів, полів фільтрації тощо);
 • інвентаризація відходів в рамках окремих підприємств, розробка реєстрових карт, розробка технічних паспортів відходів;
 • здійснення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівних документів (генеральних планів, детальних планів) та іншої проектної документації;
 • здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) для промислових та господарських об’єктів;
 • роботи, пов’язані з розробкою документації захисту атмосферного повітря (інвентаризація джерел викидів, контроль на джерелах викидів та на межі санітарно-захисної зони підприємств);
 • проєктування та створення природно-заповідних об’єктів і територій та екомереж;
 • оцінка термомодернізації будівель (спільно з науковцями кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики університету);
 • оцінка енергоефективності проєктних рішень та діючих об’єктів .

Топографо-геодезичні роботи:

 • визначення геодезичних координат на об’єктах;
 • геодезичні, топографічні, інженерно-геодезичні роботи;
 • виконання робіт з землевпорядкування.

Потужний потенціал науково-педагогічних працівників та відмінна матеріально-технічна база Полтавської політехніки забезпечують високий рівень виконуваних науково-дослідницьких та випробувальних робіт.

«Сертифіковані лабораторії – ще один крок до підвищення якісного рівня нафтогазової освіти, додаткові можливості для наших випускників, чимало з яких прагнуть займатися науковою діяльністю та здійснювати випробувальні роботи.

Університет прагне постійно бути цікавим бізнесу, що готовий інвестувати власні кошти у розвиток матеріально – технічної бази Полтавської політехніки, сприяти її оновленню. Приємно, що наші прагнення та наукові амбіції підтримує адміністрація університету в особі ректора, професора Володимира Онищенка.

За ініціативи очільника нашого закладу вищої освіти створюються комфортні умови для праці і навчання, в результаті нафтогазова галузь отримає креативних конкурентоспроможних фахівців», – зазначив очільник Навчально-виробничого центру нафти і газу Петро Голуб.

Нещодавно з нагоди 90-річного ювілею Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» британська компанія Petroleum Experts Limited подарувала політехніці інноваційну лабораторію, де здійснюються розрахунки глибинного тиску нафти, газу і конденсату.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує до плідної співпраці представників провідних українських нафтогазових та нафтосервісних компаній, підприємств нафтогазового комплексу та фахівців-виробничників.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»