2020-11-18

Науковці дискутували про пріоритети розвитку національної економіки під час глобальної кризи

12 листопада у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася Х Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика», присвячена 90-річчю університету.

Науковці дискутували про пріоритети розвитку національної економіки під час глобальної кризи

У рамках відзначення 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії та економічної кібернетики провели Х Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасна економічна наука: теорія і практика».

Через карантинні обмеження науковий захід за участю вітчизняних партнерів відбувся в онлайн-форматі. Долучилося понад 100 учасників з Києва, Кам’янського, Львова, Кривого Рогу, Одеси, Полтави та Харкова. Науковці обговорили проблематику дослідження й обґрунтування теоретичних, методологічних і практичних проблем сучасної економічної науки та методів їх розв’язання в умовах глобалізації.

Доктор економічних наук, директорка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ірина Черниш відкрила пленарне засідання конференції та побажала плідної та результативної роботи: «Перспективи розвитку сучасної економічної науки – важливе питання для науковців в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19. Проведення науково-практичних конференцій такого рівня допоможе знайти шляхи вирішення важливих питань, що виникають у зв’язку з дослідженням та обґрунтуванням теоретичних і практичних проблем сучасної економічної науки».

Учасники конференції працювали за напрямками:

  • Розвиток сучасної економічної науки в умовах глобалізаційних процесів;
  • Соціально-економічні аспекти політики ресурсозбереження: проблеми та шляхи їхнього розв’язання;
  • Цифрова трансформація й інновації в економіці;
  • Перспективи вдосконалення фінансових інструментів регулювання національної економіки України;
  • Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів.

На пленарному засіданні конференції обговорили доповіді провідних вчених України, особливу зацікавленість присутніх викликала доповідь доктора економічних наук, завідувача кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія», заслуженого діяча науки і техніки України, професора Юрія Бажала, присвячена сучасній теорії та практиці інноваційної політики.

Професійну дискусію щодо актуальних проблем розвитку сучасної економічної науки продовжили заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної Академії наук України», завідуюча відділом природно-техногенної та екологічної безпеки, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Ганна ОбиходСтратегічні пріоритети екологічної безпеки простору агломерацій за умов оптимізації ринку природно-ресурсних активів»), провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Віталій ВенгерВплив іноземних інвестицій на розвиток національної економіки»), завідувачка кафедри фінансів Міжнародного університету фінансів, доктор економічних наук, професор Олена ЛапкоІнноваційні механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку на засадах консенсусу ЄС "зелене майбутнє"»), професор кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор економічних наук, професор Максим БезпарточнийСучасні виклики європейському союзу: інтеграційні та дезінтеграційні процеси»), провідний науковий співробітник відділу економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Тетяна Кричевська (««Нова нормальність» і логіка еволюції монетарних інститутів»), кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Ганна ХарламоваЕкономічний стан ЗВО в умовах прояву глобальних наслідків пандемії Сovid-19»).

Підсумовуючи результати роботи пленарного засідання, члени президії та учасники конференції відзначили високий рівень організації, глибокі наукові дослідження проблем розвитку економічної науки та впровадження її досягнень в економічну практику.

За результатами Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика» планується видання збірника наукових тез.

Медіа – центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»