Науковці і менеджери сучасної туристичної індустрії провели інтернет-конференцію

Кафедра туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка провела VІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

3-4 жовтня 2019 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка проходила VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління туристичною індустрією: методологія і практика», що мала на меті визначити особливості процесу управління туристичними організаціями в умовах ринку та розробку практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання туристичної індустрії.

Сучасний туризм визначається як суспільне явище, головною метою якого є самовдосконалення в процесі освоєння культурного та природного різноманіття під час відпочинку та дозвілля. Ознайомлення з природою, культурною спадщиною і традиціями різних народів світу під час туристичних подорожей є важливим чинником забезпечення миру і збереження життя на нашій планеті.

Збільшення темпів розвитку індустрії туризму в світі, зростання обсягів і розширення географії туристських потоків, збільшення культурного обміну між країнами і цивілізаціями суттєво відображаються на вимогах керівників вітчизняних туристичних підприємств до професійної компетенції своїх працівників у сфері географії туризму та туристичного ресурсознавства. Стрімке поширення сфери туризму, інноваційна спрямованість туристичного бізнесу потребує фахівців, які володіють новітніми досягненнями туристичної науки та здібні приймати виважені професійні рішення.

Саме тому, конференція була розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, фахівців-практиків підприємств та організацій.

До участі в роботі конференції залучені провідні фахівці та вчені України, Латвії, Польщі, Естонії, Хорватії, Азербайджану, представники органів державної влади та самоврядування різних рівнів управління.

Участь у конференції взяли 56 учасників, працювало 6 секцій:

Секція І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної індустрії. Сучасні підходи до підготовки студентів напряму «Туризм».

Секція ІІ. Управління рекреаційними ресурсами регіону, країни, світу.

Секція III. Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в системі сучасного туристичного підприємства.

Секція IV. Управління туристичною організацією як соціально-економічною системою. Кадровий менеджмент в сучасній туристичній організації.

Секція V. Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю туристичного підприємства. Міжнародний туристичний менеджмент.

Секція VI. Маркетинг та брендинг туристичних дистинацій.

На загал виступили заступник директора Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Лілія Федорченко; доктор наук з державного управління, доктор з публічного права в Страсбурзькому Університеті імені Робера Шумана, професор В'ячеслав Толкованов; Ante Roncevich – завідувач кафедри економіки бізнесу, PhD, Університет «North» (Хорватія); Вікторія Рященко – д.е.н., професор, Університет ISMA, Латвія; Володимир Вайнгорт – д. е. н., член правління консалтингового центру «Кардис» (Естонія); Володимир Великочий – д.і.н., професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Василь Шикеринець – к.н. держ.упр., завідувач кафедри соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу, та івентменеджменту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Альона Обозна – к.е.н. доцент, завідувачка кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв; Катерина Челембієнко, аспірант, учасник міжнародної програми обміну Erasmus+, яка на даний момент перебуває у Грузії.

Конференція має практичний зміст, адже у ній взяли участь як керівники і спеціалісти різних рівнів управління організацій і підприємств, так і студенти.

Медіа-центр ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка