2019-10-25

Полтавські науковці назвали проблеми при підготовці учнів до виступів на МАН

23 жовтня у ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка відбувся круглий стіл Полтавського територіального відділення МАН України «Кроки вдосконалення наукових робіт і презентацій учнів МАН»

Полтавські науковці назвали проблеми при підготовці учнів до виступів на МАН

Президент Полтавського територіального відділення Малої академії наук України, ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко передав вітання від президента Малої академії наук України, академіка НАН України, професора Станіслава Довгого та звернувся до учасників круглого столу: «Минулого року було надзвичайно приємно нагороджувати учнів полтавських шкіл у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту наукових робіт. Цього року треба націлитися на ще кращий результат. У якісній підготовці найголовніше – об’єктивна оцінка можливостей дітей, яка забезпечить позитивний результат».

Головний спеціаліст управління освіти м. Полтава Тетяна Лимар відзначила результативність співпраці протягом уже 7 років, подякувала керівництву та науково-педагогічним працівникам університету, які не тільки працюють в журі МАН, але й виступають консультантами учнів та вчителів під час підготовки наукових робіт.

«За результатами роботи протягом останніх років, Полтавське територіальне відділення посідає провідні місця. Разом із харківським та київським відділеннями, наше, полтавське, забезпечує визнання Національного центру «Мала академія наук України» на рівні ЮНЕСКО», – зазначив перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка Богдан Коробко.

Науково-педагогічні працівники ПолТНТУ ім. Юрія Кондратюка назвали основні помилки, яких припускаються учні разом із керівниками, та вказали на шляхи вирішення.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства від секції історичного краєзнавства Ірина Передерій розповіла про критерії оцінювання, вимоги до наукових робіт, а також про роль та завдання наукового керівника. Доповідачка детально зупинилась на проблемних моментах, актуальних тематичних напрямах та методах дослідження, які можна використовувати при наукових дослідженнях.

Від секції правознавства, відділення філософії та суспільствознавства виступила к. н. держ.управл., доцент кафедри державного управління та права Інна Кульчій, яка назвала та прокоментувала основні проблемні питання, вказуючи на важливість врахування індивідуальності учня під час вибору теми наукового дослідження.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Людмила Чередник розкрила особливості підготовки наукових робіт для відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (секція – кримськотатарська гуманітаристика). Головною проблемою у проведенні конкурсу вона вважає ускладнену участь тих дітей, які готують дві наукові роботи у різних секціях – вони мають встигнути написати дві контрольні роботи з предметів за час, відведений на одну.

Тетяна Зіненко, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва (секція – мистецтвознавство) акцентувала на важливості правильного оформлення наукового апарату при написанні роботи.

Від відділення мовознавства (секції польської, англійської, німецької та французької мов) виступила к.ф.н., доцент, завідувач кафедри загального мовознавства та іноземних мов Алла Болотнікова, яка рекомендує зменшити кількість робіт зі сленгу – інформація однакова, а приклади з інших мов. Вона вважає, що учні не з того починають працювати у науковому дослідженні – зі вступу. Натомість, радить спочатку попрацювати з практичними дослідженнями з теми.

«Варто приділяти увагу стилю написання матеріалу: дивно, коли автор – дев’ятикласник, а термінологія рівня магістранта». Також вона наголосила, що список використаних джерел не має бути застарілим – необхідно посилатися на джерела не раніше 2010 року», – зауважила від секції економіки к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і банківської справи Ольга Бондаревська.

Про проблему неправильного розподілення робіт по секціях, про важливість самостійного внеску розповіла к.т.н., доцент, завідувач кафедри екології Оксана Ілляш (відділення екології та аграрних наук, секції екології, охорони довкілля та раціонального природокористування). Також вона зосередила увагу на правильному оформленні першого розділу наукової роботи: «Він не має виглядати рефератом. Це повинен бути аналіз попередніх робіт з даної тематики з обов’язковим зазначенням авторів та посилань на їхні праці».

«Хімія – експерементальна наука. Тому у наукових дослідженнях учням варто особливу увагу приділяти експериментальній частині. Разом із тим, фото, які додають до презентацій, можуть значно погіршити ситуацію: показуючи експеримент, часто використовують брудний чи неправильний посуд», – представила секцію хімії (відділення хімії та біології) к. фіз-мат. н., доцент кафедри хімії Наталія Сененко. Науковець вбачає також проблему у тому, що у школах на заняття з хімії відводиться 1-2 години на тиждень – цього недостатньо, щоб вивчати і більше зацікавитися наукою. Також вона наполягає зробити обов’язковою присутність наукових керівників на захисті.

Наталія Беседа, к.п.н., доцент, декан факультету фізичної культури та спорту, порадила використовувати сучасні методи дослідження у наукових роботах секції валеології (відділення хімії та біології). Наприклад, у темах, дотичних до здорового способу життя, варто звертати увагу на щоденник та картку людини.

Відділення комп’ютерних наук та секцію інформатики та обчислювальної техніки представив Олександр Шефер, д.т.н., завідувач кафедри автоматики та електропривода, який акцентував увагу на правильному оформленні бібліографічного списку та на подачі власних висновків. Він звернувся до представників шкіл з проханням більше популяризувати наукове відділення серед учнівської молоді.

Наталія Ічанська, к. фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики (відділення та секція математики) презентувала збірник методичних рекомендацій щодо написання та оформлення наукової роботи, нагадала про перевірку робіт на плагіат (авторського тексту повинно бути не менше 50% !) та вказала на посилання сервісу, де це можна зробити самостійно.

Викладачі ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка наголосили, що завжди готові допомогти з вибором теми, з проведенням дослідів та перевірці належного оформлення наукових робіт, адже дуже важливо, щоб дітям було цікаво займатися наукою, формулювали власні ідеї, розкривали свій потенціал і їх не зупиняли помилки, яких можна вчасно уникнути.

Медіа-центр ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка