Полтавський науковець створив нову систему, яка вирішує проблему сушіння зернових культур

Старший викладач кафедри автоматики і електроприводу Руслан Захарченко розробив адаптивну систему керування з очікуваним економічним ефектом понад півмільйона гривень і успішно захистив дисертацію

«У дисертаційній роботі «Автоматизована система керування процесом сушіння зернових культур» запропоновано новий підхід до вирішення проблеми процесу сушіння зернових культур. Автор створив адаптивну оптимальну систему автоматичного керування процесом сушіння, яка дозволяє отримати кондиційне зерно для подальшого якісного транспортування, зберігання та переробки. Робота була виконана на кафедрі автоматики і електроприводу Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», – розповів завідувач кафедри автоматики і електроприводу Олександр Шефер.

У результаті наукового дослідження було розроблено структуру та алгоритм функціонування багатомірної автономної системи керування з еталонною моделлю для сушіння зерна з необхідною якістю. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження розробленої автоматичної системи керування процесом сушіння зернових культур складає 561,7 тисяч гривень.

Науковим керівником роботи є доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Антон Сільвестров.

4 жовтня на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.02 Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький) Руслан Захарченко успішно захистив кандидатську дисертацію. Офіційними опонентами виступили завідувач кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Володимир Дубовой та к.тех.н., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету Валерій Зозуля.

Науково-педагогічний колектив Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка» щиро вітає старшого викладача кафедри автоматики і електроприводу Руслана Захарченка з досягненням, бажаємо наснаги у професійному зростанні та успішного втілення нових наукових задумів!