2019-10-10

Правовий науковий гурток обговорив державну програму забезпечення гендерного балансу у суспільстві

До Дня юриста у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулось засідання студентського наукового гуртка «Правові ініціативи», присвячене правовому аспекту гендерних відносин в Україні

Правовий науковий гурток обговорив державну програму забезпечення гендерного балансу у суспільстві

Викладачі правових дисциплін, магістранти та студенти ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка обговорили новації гендерного законодавства, перспективи сучасних реформ з урахуванням Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Вона спрямована на укріплення інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституційних обмежень у сфері гендерної рівності.

Програмою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства. Зокрема, передбачено:

  • удосконалення нормативно-правової бази;
  • урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку;
  • удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;
  • розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;
  • зменшення гендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління людськими ресурсами (зокрема, розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);
  • удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі;
  • внесення гендерної складової до програми реформ.

Гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його інституціях, зокрема. Це, насамперед, недопущення гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень (у першу чергу, через обрання в представницькі органи та призначення на урядові посади).