2020-05-14

Цифрова грамотність, енергоменеджмент та «зелений» туризм в Україні стали одними з головних тем на засіданні секції економічної теорії та економічної кібернетики

07 травня у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» провели засідання секції економічної теорії та економічної кібернетики у межах проведення 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, присвяченої 90-річчю закладу вищої освіти.

Цифрова грамотність, енергоменеджмент та «зелений» туризм в Україні стали одними з головних тем на засіданні секції економічної теорії  та економічної кібернетики

До участі в онлайн роботи секції долучилося 52 учасника – науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Учасники секційного засідання презентували свої дослідження у сфері економічної теорії та кібернетики, науковці презентували та обговорили вісім наукових доповідей.

У доповіді старшого викладача кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Національного університету імені Юрія Кондратюка Світлани Щербініної «Аналіз програмного забезпечення для системи енергоменеджменту» презентований системно-інформаційний підхід у забезпеченні енергетичної ефективності житлового сектору економіки та його складової ‒  програмного забезпечення для системи енергоменеджменту. 

Спікерка навела рейтинг програмного забезпечення за оцінкою якості. «Більш широке застосування мають програмні продукти для системи енергоменеджменту в бюджетній сфері порівняно з житловим сектором», - розповіла Світлана Щербініна.

Студентка групи 101-Е На Яна Тонконог зацікавила присутніх доповіддю «Зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку». У своєму виступі доповідачка визначила велику значимість зеленого туризму у сфері малого та середнього бізнесу, розглянула його види та привабливість за регіонами України, обґрунтувала найрозвинутіші види: гастрономічний, історичний, гончарний, окреслила проблеми територіальних громад, пов’язані з поширенням інформації про зелений туризм та надання туристичних послуг.

Значний інтерес викликала доповідь к. т. н., доцента кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Юрія Харченка «Особливості моделювання тенденцій розвитку будівельної галузі регіону». Доповідач наголосив, що зараз важливо впроваджувати сучасні методи управління на регіональному рівні, які ґрунтуються на використанні економетричних економіко-математичних моделей та сучасних комп’ютерних технологій.   

Магістрантка групи 501-Е ННІ ФЕМ університету Анна Михайленко у доповіді «Застосування багатофакторного регресійного аналізу для прогнозування обсягу реалізації продукції птахофабрики» презентувала результати своїх досліджень, зазначивши, що розроблення економіко-математичних моделей дає змогу підприємству точніше дослідити фактори, що впливають на збут продукції, скорегувати свою діяльність відповідно до отриманих прогнозних значень.   

Викликала жвавий інтерес та дискусію доповідь студентки групи 101-ЕПТБ ННІ ФЕМ Оксани Житник «Вплив макроекономічних факторів на коливання валютного курсу в Україні». У своїй доповіді студентка наголосила, що валютний курс формується під впливом багатьох факторів, що виникають в результаті тісного взаємозв’язку національної та світової економіки.

Студент групи 101-ЕПТБ Костянтин Омельяненко зацікавив присутніх своєю доповіддю «Сучасний стан підвищення цифрової грамотності населення в Україні».

«Підвищення рівня цифрових навичок є важливим елементом розвитку сучасного суспільства, завдяки впровадженому проекту «Дія. Цифрова освіта» з 21 січня 2020 року кожен українець може навчатись цифровій грамотності безкоштовно, корисно і цікаво», - зазначив доповідач.

Присутні з цікавістю прослухали доповідь к. е. н., доцента кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Сергія Кобца «Прогнозування економічних показників діяльності підприємства». Автор наголосив, що економіко-математичне моделювання, прогнозування дозволяє розкрити стійкі тенденції або, навпаки, суттєві зміни у соціально-економічних процесах, оцінити їх імовірність для майбутнього планового періоду, виявити альтернативні варіанти, накопичити науковий та емпіричний матеріал для вибору тієї чи іншої концепції розвитку.

Студентка групи 201-ЕФ Марії Белкіна підготувала наукову доповідь «Держава в системі макроекономічного регулювання», у якій акцентувала увагу на необхідності державного регулювання національної економіки з метою ефективного функціонування ринкового механізму і мінімізації його негативних наслідків.

У підсумку засідання секції економічної теорії та економічної кібернетики кращими науковими доповідями було визнано: «Аналіз програмного забезпечення для системи енергоменеджменту» (старший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Світлана Щербініна) та «Зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку» (студентка групи 101-Е Яна Тонконог, науковий керівник - к. е. н., доцент Наталія Жовнір).

Медіацентр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»