2020-02-12

Університет відкрив нову спеціальність і готуватиме вчителів іноземної мови

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» започатковує провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за новою спеціальністю 014 «Середня освіта»

Університет відкрив нову спеціальність і готуватиме вчителів іноземної мови

Відкриттю нової спеціальності в Національному університеті імені Юрія Кондратюка передував детальний аналіз вивчення ринку праці в Полтавському регіоні, потреб висококваліфікованих вчителів іноземних мов в школах міста та області. Адже концептуальними засадами державної політики щодо розвитку англійської мови передбачено встановлення рівня володіння англійською мовою В1 для майбутніх абітурієнтів.

 

«На кафедрі загального мовознавства та іноземних мов, – говорить завідувачка кафедри Алла Болотнікова, – забезпечено відповідність кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності; затверджено освітньо-професійну програму «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)» та навчальний план, який передбачає відмінні, щодо інших спеціальностей, навчальні дисципліни. Важливо наголосити, що студенти, крім якісної підготовки вчителя англійської мови, матимуть можливість вибору другої іноземної мови – німецької або польської. Крім того, навчальний план передбачає вивчення третьої іноземної мови протягом третього та четвертого років навчання, що сприятиме високоякісній підготовці словесника. Загалом метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних формувати іншомовну комунікативну компетентність учнів закладів середньої освіти, забезпечувати їхнє виховання та розвиток. Особливостями програми є високий рівень практичної підготовки фахівців, який забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах, залученням носіїв мов до освітнього процесу, наявністю спеціалізованих кабінетів та комп’ютерних лабораторій».

 

Крім вчителя англійської, німецької або польської мов, наші випускники матимуть можливість працевлаштування (згідно Класифікатора професій ДК 003:2010) асистентом вчителя, викладачем-стажистом, вихователем, вожатим, культорганізатором дитячих позашкільних закладів, педагогом професійного навчання.

 

Під час навчання за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)» в Національному університеті імені Юрія Кондратюка студенти матимуть можливість:

  • отримати якісну мовну підготовку;
  • застосувати знання на практиці;
  • зреалізувати програми академічної мобільності;
  • пройти мовні стажування закордоном.

 

Конкурсні предмети для вступу на денну форму навчання:

англійська мова, українська мова, історія або географія.

 

Навчаючись на спеціальності 014 «Середня освіта» в Національному університеті імені Юрія Кондратюка студенти зможуть отримати якісну європейську освіту і диплом бакалавра. Пропонована форма навчання – денна.

Декан гуманітарного факультету Анна Агейчева, завідувачка кафедри загального мовознавства та іноземних мов Алла Болотнікова та завідувачка кафедри германської філології та перекладу Оксана Воробйова в Українсько-Польському мовному центрі

Анна Агейчева, Алла Болотнікова та Оксана Воробйова в Українсько-Британському мовному центрі

Запрошуємо на навчання!