КАРПЕНКО Євгенія Анатоліївна

КАРПЕНКО Євгенія Анатоліївна

ПОСАДА:

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 karpenko030406@gmail.com

ОСВІТА:

2000-2005 Кваліфікація – Кваліфікація – магістр з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет;
2009 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2004-2021 Працювала на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах асистента, доцента та завідувача кафедри.
2021 - до сьогодні Доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
з 2022 Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– почесна грамота Ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Кваліфікація «Міжнародний керівник категорії Б в галузі освіти чи науки» (згідно класифікації ЮНЕСКО), "Міжнародний викладач".

Сфера наукових інтересів - розвиток бухгалтерського обліку в Україні; науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту; професіоналізація публічних закупівель в Україні; дослідження проблем забезпечення якості освітньої діяльності.

Карпенко Є.А. викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Організація облікової політики», «Організація і методика аудиту».

За останні 5 років Карпенко Є.А. підготувала та видала понад 40 публікацій, в т. ч. статті у виданнях, що індексуються НМБД Scopus, у закордонних виданнях, а також у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей.