КРЕКОТЕНЬ Ірина Михайлівна

КРЕКОТЕНЬ Ірина Михайлівна

ПОСАДА:

Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 Ikrekoten78@gmail.com

ОСВІТА:

1995-2000 Кваліфікація – вчитель історії та основ економічної теорії, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
2009 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.05-розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2005-2012 Працювала на кафедрі економічної теорії та регіональної економіки ПолтНТУ
2012 - до сьогодні Доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
з 2016 Заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

– почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації;

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Сфера наукових інтересів Крекотень І.М. є - ринок іпотечного кредитування в Європі та Україні, основні напрями вдосконалення монетарної політики в Україні

Крекотень І.М. викладає дисципліни «Фінанси» та «Гроші та кредит»

За останні 5 років Крекотень І.М. підготувала та видала понад 30 публікацій, в т. ч. стаття у виданні, що індексується НМБД Scopus, у закордонних виданнях, а також у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей.