КУЗЬМЕНКО Олександра Костянтинівна

КУЗЬМЕНКО Олександра Костянтинівна

ПОСАДА:

Заступник директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 oldrakk@gmail.com

ОСВІТА:

1998 - 2000;
2005 - 2008
Кваліфікація – спеціаліст, вчитель математики та основ інформатики, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики», Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
2000 - 2005 Кваліфікація – спеціаліст, менеджер–економіст, спеціальність «Менеджмент організацій», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
2019 – 2021 Магістр з економіки, спеціальність Економіка освітня програма «Економічна кібернетика», Полтавський університет економіки і торгівлі.
2011 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

2005 - 2022 працювала на кафедрі економічної кібернетика, бізнес-економіки та інформаційних систем Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах асистента, доцента; заступник відповідального секретаря Приймальної комісії (2011–2014 рр.); заступник завідувача кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем (2018–2022рр.).
2022 – 2023 доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
2023 доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
з 2023 заступник директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

НАУКОВІ ДІЯЛЬНІСТЬ:

Сфера наукових інтересів: потенціал, потенціал розвитку підприємства; стратегії підприємства; економіко-математичні методи і моделі в управлінні діяльністю підприємств; економічна динаміка; цифрова економіка; управління проєктами.

Кузьменко О.К. викладає дисципліни: інформатика; автоматизовані системи управління; моделювання економічної динаміки; прикладна економетрика; Excel для бізнесу; управління ІТ-проєктами; інтелектуальний аналіз даних та фінансове моделювання; інтелектуальний інтернет, аналітика та програмування фінансових показників; економічні основи управління ІТ-проєктами; глобальна інформаційна інфраструктура.

За останні 5 років Кузьменко О.К. підготувала та видала понад 40 публікацій, в т. ч. статті у виданнях, що індексуються НМБД Web of Science, у закордонних виданнях, а також у фахових журналах, у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей.