Ректор університету

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович

Народився 25 березня 1969 року в м. Луганськ.
1970 – 1974 – проживав у м. Хмельницький.
Із 1974 – по цей час проживає у м. Полтава.

ПОСАДА:

ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ, ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (0532) 56-98-94

 rector@nupp.edu.ua

ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

ОСВІТА:

1976-1986 Школа №4 м. Полтава;
1986-1993 Полтавський інженерно-будівельний інститут, кваліфікація «інженер–будівельник» за спеціальністю «теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну»;
1993-1996 Аспірантура Полтавського інженерно-будівельного інституту, науковий ступінь кандидата технічних наук;
1994-1995 Полтавський державний технічний університет, кваліфікація «бухгалтер» за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроль і аналіз»;
1996-1997 Київський інститут банкірів, кваліфікація «економіст» за спеціальністю «міжнародна економіка»;
1997 Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства;
1999-2002 Докторантура інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, науковий ступінь доктора економічних наук;
2002 Вчене звання професора кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1986-1993 Студент Полтавського інженерно-будівельного інституту;
1986-1987 Лаборант науково-дослідного сектору Полтавського інженерно-будівельного інституту, за сумісництвом;
1987-1989 Служба в Збройних Силах;
1989-1993 Лаборант науково-дослідного сектору Полтавського інженерно-будівельного інституту, за сумісництвом;
1993-1996 Асистент, аспірант кафедри будівельних машин Полтавського інженерно-будівельного інституту;
1995-2001 Начальник відділу Дирекції АК банку «Україна» по Полтавській області;
1996-2001 Доцент кафедри економіки підприємства Полтавського державного технічного університету, за сумісництвом;
1999-2002 Докторант інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України;
2001-2014 Завідувач кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2001-2002 Декан центру післядипломної освіти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, за сумісництвом;
2002-2003 Проректор з міжнародних зв’язків і співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2003 По цей час – обраний ректором Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

– почесне звання «Заслужений працівник освіти України»;

– грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом;

– Державна премія України в галузі науки й техніки;

– відзнаки МОН України:

– нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»,

– нагрудний знак «За наукові досягнення»,

– нагрудний знак «Петро Могила»,

– нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

– відзнака МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України»;

– почесна грамота Кабінету Міністрів України;

– Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом».

– орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2003 – по цей час Голова ради ректорів ЗВО Полтавського регіону;
2003 – по цей час Головний редактор фахового журналу «Економіка і регіон»;
2003 – по цей час Голова спеціалізованої вченої ради Д44.052.03 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління національним господарством», «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
2004 – 2015 Депутат Полтавської обласної ради IV, V, VI скликань;
2006 – по цей час Заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, голова Полтавської філії Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України.
2006-2013 Член громадської колегії при УМВС України у Полтавській області з питань правопорядку та моралі;
2004-2010 Член комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту, туризму;
2005 – по цей час Академік Української нафтогазової академії;
2006-2012 Заступник голови громадської Полтавської регіональної експертної комісії ДАК у Полтавській області;
2006-2009 Заступник голови експертної ради з економіки ДАК України;
2009 – по цей час Член Президії Спілки Ректорів України;
2010-2011 Заступник голови експертної ради з економічної безпеки ВАК України;
2010-2014 Голова експертної ради з економіки ДАК України;
2010 – 2014 Заступник голови комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму Полтавської обласної ради;
2012 – по цей час Президент позашкільного закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;
2015 – по цей час Член редакційної колегії наукового журналу «Economics and Management» (Poland);
2016 – по цей час Член Президії Академії будівництва України;
2016 – по цей час Член редакційної колегії наукового журналу «Przegląd Nauk Stosowanych» (Poland);
2017 – по цей час Заступник Голови, член президії Спілки буровиків України;
2018 – по цей час Президент спортивної студентської спілки України у Полтавській області;
2019 – по цей час Голова Української федерації учнівського спорту в Полтавській області.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Автор 26 монографій, 25 навчальних посібників і підручників з грифом МОН України, 15 патентів та свідоцтв про реалізацію авторського права, понад 250 наукових публікацій, з-поміж яких 10 – у наукометричних базах Scopus, Web of Science й ін.

Під науковим керівництвом захищено 6 докторських і 30 кандидатських дисертацій.

Керівник наукових прикладних робіт: «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» (номер державної реєстрації 0108U001475), «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи» (номер державної реєстрації 0110U002260), «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України» (номер державної реєстрації – 0112U001461), «Формування інноваційних форм господарського механізму в Україні» (номер державної реєстрації – 0112U002319), «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» (номер державної реєстрації – 0115U002415).

У 2011 р. У складі авторського колективу науковців був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Проєктний менджер: Тempus (158886- TEMPUS-2009-UK-JPCR – National safeware engineering network of centers of innovative academia-industry handshaking (SAFEGUARD); 159239- TEMPUS-2009-SE-JPCR – Innovation cross university network for development of partnership with enterprises (UNINET); DAAD; Government program on internships and training of students, graduates and teaching staff abroad (2011-2014); program Ukraine Higher Education Leadership Development Programme.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Спортивний розряд кандидата в майстри спорту з настільного тенісу. Військове звання підполковник запасу. Позапартійний.