Держбюджетні тематики

В 2023 році бюджетне фінансування НДДКР здійснюється на розроблення 2 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • Технології будівництва, дизайн, архітектура;

 • Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2023 році (бюджетне фінансування) становило 1 850,000 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Прикладні дослідження і розробки (1050,000 тис. грн.):

 • «Ресурсоекономні конструкції та планувальні рішення сталезалізобетонних систем для споруд цивільного захисту в нових та реконструйованих будівлях», № д.р. 0123U102068, річний обсяг фінансування – 1050,000 тис. грн., науковий керівник» – Семко Олександр Володимирович, проф., д-р техн. наук.;

2. Наукова робота молодих вчених (800,000 тис. грн.):

 • «Формування організаційно-економічних засад запобігання загрозам соціально- економічній безпеці України в умовах пандемії», № д.р. 0122U001749, обсяг фінансування – 800,000 тис. грн., науковий керівник – Онищенко Світлана Володимирівна, проф., д-р екон. наук.

В 2022 році бюджетне фінансування НДДКР здійснюється на розроблення 2 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • енергетика та енергоефективність;
 • Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2022 році (бюджетне фінансування) становило 1 185,200 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Прикладні дослідження і розробки (385,200 тис. грн.):

 • «Енергоефективні конструктивні рішення елементів будівель», № д.р. 0121U109497, річний обсяг фінансування – 385,200 тис. грн., науковий керівник» – Семко Олександр Володимирович, проф., д-р техн. наук.;

2. Наукова робота молодих вчених (800,000 тис. грн.):

 • «Формування організаційно-економічних засад запобігання загрозам соціально- економічній безпеці України в умовах пандемії», № д.р. 0122U001749, обсяг фінансування – 800,000 тис. грн., науковий керівник – Онищенко Світлана Володимирівна, проф., д-р екон. наук.

В 2021 році бюджетне фінансування НДДКР здійснюється на розроблення науково-дослідної роботи (д/б теми), за таким напрямом:

 • енергетика та енергоефективність;

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2021 році (бюджетне фінансування) становило 593,574 тис.грн., в тому числі за д/б темою:

1. Прикладне дослідження і розробка:

 • «Енергоефективні конструктивні рішення елементів будівель», № д.р. 0121U109497, річний обсяг фінансування – 593,574 тис. грн., науковий керівник» – Семко Олександр Володимирович, проф., д-р техн. наук.

В 2019 році бюджетне фінансування НДДКР здійснюється на розроблення 3 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2019 році (бюджетне фінансування) становило 900,000 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Прикладні дослідження і розробки (675,000 тис. грн.):

 • «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної безпеки регіону», № д.р. 0118U001096, річний обсяг фінансування – 300,000 тис. грн., науковий керівник» – д.е.н., доцент, Онищенко С.В.;
 • «Комплексні конструктивні рішення забезпечення енергоефективності громадських будівель в умовах євроінтеграції», № д.р. 0118U001097, річний обсяг фінансування – 375,000 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.;

3. Наукова робота молодих вчених (225,000 тис. грн.):

 • «Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення», № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 225,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., Семко П.О.

В 2018 році бюджетне фінансування НДДКР здійснюється на розроблення 5 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2018 році (бюджетне фінансування) становило 1437,000 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Прикладні дослідження і розробки (1137,000 тис. грн.):

 • «Методологічні засади забезпечення соціально-економічної безпеки регіону», № д.р. 0118U001096, річний обсяг фінансування – 300,000 тис. грн., науковий керівник» – д.е.н., професор, Козаченко Г.В.;
 • «Комплексні конструктивні рішення забезпечення енергоефективності громадських будівель в умовах євроінтеграції», № д.р. 0118U001097, річний обсяг фінансування – 375,000 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.;
 • «Високоефективні сталезалізобетонні каркаси одноповерхових будівель універсального призначення», № д.р. 0117U003085, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.;
 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», № д.р. 0117U003086, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л..

3. Наукова робота молодих вчених (300,000 тис. грн.):

 • «Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення», № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 300,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Гасій Г.М.

В 2017 році бюджетне фінансування НДДКР здійснювалось на розроблення 5 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2017 році (бюджетне фінансування) становило 1034,300 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Фундаментальні дослідження (206,200 тис. грн.):

 • «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (за цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту «Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування». Головна організація-виконавець проекту ДВНЗ «Національний гірничий університет») № д.р. 0115U002419, № д.р. 0215U007270, річний обсяг фінансування – 206,200 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Зоценко М.Л.

2. Прикладні дослідження і розробки (753,100 тис. грн.):

 • «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони», № д.р. 0116U002567, річний обсяг фінансування – 291,100 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.;
 • «Високоефективні сталезалізобетонні каркаси одноповерхових будівель універсального призначення», № д.р. 0117U003085, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.;
 • «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», № д.р. 0117U003086, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Винников Ю.Л..

3. Наукова робота молодих вчених (75,000 тис. грн.):

 • «Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення», № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 75,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Гасій Г.М.

В 2016 році бюджетне фінансування НДДКР здійснювалось на розроблення 6 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • Нові речовини і матеріали. Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.
 • енергетика та енергоефективність.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2016 році (бюджетне фінансування) становило 771,664 тис.грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Фундаментальні дослідження (191,629 тис. грн.):

 • «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (за цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту «Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування». Головна організація-виконавець проекту ДВНЗ «Національний гірничий університет») № д.р. 0115U002419, № д.р. 0215U007270, річний обсяг фінансування – 191,629 тис. грн., наукові керівники – д.т.н., проф. Павленко А.М., д.т.н., професор,Зоценко М.Л.

2. Прикладні дослідження і розробки (580,035 тис. грн.):

 • «Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика» (за цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту «Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика». Головна організація-виконавець проекту – Харківський національний університет будівництва і архітектури), № д.р. 0115U002421, № д.р. 0115U001078, річний обсяг фінансування – 95,792 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Коробко Б.О.;
 • «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України», № д.р. 0115U002415, річний обсяг фінансування – 94,488 тис. грн., науковий керівник – д.е.н., проф. Онищенко В.О.;
 • «Конструктивна і теплова надійність несучих комплексних конструкцій», № д.р. 0115U002417, річний обсяг фінансування – 94,488 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Пічугін С.Ф.;
 • «Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції каркасів багатоповерхових будівель», № д.р. 0115U002418, річний обсяг фінансування – 94,488 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.;
 • «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони», № д.р. 0116U002567, річний обсяг фінансування – 200,779 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.

В 2015 році бюджетне фінансування НДДКР здійснювалось на розроблення 7 науково-дослідних робіт (д/б тем), за такими напрямами:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • енергетика та енергоефективність.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету МОН України у 2015 році (бюджетне фінансування) становило 752,974 тис. грн., в тому числі за окремими д/б темами:

1. Фундаментальні дослідження (279,775 тис. грн.):

 • «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі», № д.р. 0113U000381 (науковий керівник д.філ.н., професор Аляєв Г.Є.), річний обсяг фінансування – 88,89 тис. грн.;
 • «Дослідження впливу термодинамічних параметрів фазових переходів у системах із газовими гідратами на ефективність газогідратних технологій» (за цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту «Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування». Головна організація-виконавець проекту ДВНЗ «Національний гірничий університет») № д.р. 0115U002419, № д.р. 0215U007270, річний обсяг фінансування – 190,885 тис. грн., наукові керівники – д.т.н., проф. Павленко А.М., д.т.н., професор,Зоценко М.Л.

2. Прикладні дослідження і розробки (473,199 тис. грн.):

 • «Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика» (за цією роботою університет є співвиконавцем комплексного міжвузівського проекту «Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика». Головна організація-виконавець проекту – Харківський національний університет будівництва і архітектури), № д.р. 0115U002421, № д.р. 0115U001078, річний обсяг фінансування – 95,42 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Коробко Б.О.;
 • «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України», № д.р. 0115U002415, річний обсяг фінансування – 94,12 тис. грн.,науковий керівник – д.е.н., проф. Онищенко В.О.;
 • «Індустріальна каркасна безбалкова конструктивна система будівлі доступного житла», № д.р. 0115U002416, річний обсяг фінансування – 95,419 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Павліков А.М.);
 • «Конструктивна і теплова надійність несучих комплексних конструкцій», № д.р. 0115U002417, річний обсяг фінансування – 94,12 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Пічугін С.Ф.;
 • «Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції каркасів багатоповерхових будівель», № д.р. 0115U002418, річний обсяг фінансування – 94,12 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.