Історія кафедри прикладної екології та природокористування

У 1998 році наказом ректора університету № 1-03 створена кафедра «Екології», з цього ж часу розпочалася підготовка фахівців за напрямом 0708 «Екологія».

Кафедра створена на базі трьох кафедр:

 • теплогазопостачання, вентиляції та охорони повітряного басейну;
 • водопостачання, водовідведення та раціонального використання водних ресурсів;
 • хімії.

Перший набір студентів за напрямом 0708 “Екологія” із спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” було здійснено у вересні 1994 року у кількості 40 чоловік. Перший випуск студентів-екологів відбувся у 1999 році.

У 2014 році кафедру «Екології» реорганізовано у кафедру «Прикладної екології та природокористування»

У різні роки завідувачами кафедри були:

 • лютий 1998 р. – листопад 1999 р.― к.т.н., доцент Голік Ю.С;
 • листопад 1999 р. – травень 2001 р.―д.т.н., проф. Бондар В.О.;
 • червень 2001 р. – лютий 2006 р.― д.б.н., професор, академік УААН Коваленко В.Ф.;
 • лютий 2006 р. – листопад 2007 р. ― обов’язки завідувача кафедри виконував старший викладач Рома В.В.,
 • листопад 2007 р.– січень 2012 р. ― к.е.н., доцент Проскурня М. І.;
 • січень 2012 р. – серпень 2012 р. ― д.с.-г.н., професор Писаренко П. В;
 • вересень 2012. — вересень 2015р. — к.т.н., професор Голік Ю.С.;
 • з вересня 2015 р. — д.т.н., професор Новохатній В.Г.
 • з жовтня 2018р. кафедру очолює к.т.н., доцент Ілляш О.Е.;