Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Історія кафедри фізичної терапії та ерготерапії бере свої витоки з кафедри фізичного виховання, що була заснована в 1930 році.

У 2012 році кафедра стає випусковою з ліцензійним обсягом 50 осіб та перейменована на кафедру фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. У 2012 році кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини починає здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» з присвоєнням кваліфікації «фахівець з фізичної реабілітації».

У 2016 році кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини здійснила перший випуск бакалаврів за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» на базі повної загальної середньої освіти та одночасно провела перший набір за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 року було отримано сертифікат про акредитацію спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», строк дії сертифікату до 01 липня 2021 року.

Кількість студентів, які здобули освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», спеціальністю 227 «Фізична реабілітація», становить понад 200 осіб (за 2016-2019 рр). У 2019-2020 навчальному році на спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія / Фізична реабілітація» навчається 145 студентів.

З 2 вересня 2019 року кафедра зазнала реорганізацію та була перейменована на кафедру фізичної терапії та ерготерапії, що стала структурним підрозділом нового факультету фізичної культури та спорту.

Склад кафедри у 2019-2020 навчальному році 8 науково-педагогічних працівників: 5 штатних співробітників (1 доктор наук, професор; 2 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 старший викладач); 3 сумісника (2 кандидати наук, доценти, 1 викладач).

Вперше в історії університету науково-педагогічні працівники кафедри фізичної терапії та ерготерапії здійснюють підготовку фахівців для галузі охорони здоров̓я. Кафедра фізичної терапії та ерготерапії є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я»).

Наукова робота кафедри здійснюється за комплексною темою «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів в умовах класичного університету».

Кафедра має унікальну навчально-наукову лабораторію фізичної терапії та ерготерапії, що розташована у спортивному корпусі. Крім того здобувачі вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія” проходять практичну підготовку в лікувальних і реабілітаційних установах, що наближує їх до реальних умов практичної діяльності, зокрема: Перинатальному центрі КП «ПОКЛ імені М.В. Скліфасовського»; КП «3-я міська лікарня Полтавської міської ради»; Полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та ін.