Концепція кафедри прикладної екології та природокористування

Для досягнення мети кафедра за специфікою своєї роботи є багатопредметною і веде навчальний процес на факультетах: нафти і газу та природокористування, будівельному, фінансово-економічному, економіко-інформаційних технологій і управління, електромеханічному, архітектурному, заочному.

Для виконання навчального процесу на кафедрі створені спеціалізовані навчальні лабораторії: «Регіональної екології», «Процесів і апаратів очистки вентиляційних та технологічних викидів», «Біології та загальної екології», «основ екотоксикології».