Лауреати Премії Верховної Ради України

Лауреати Премії Верховної Ради України молодим ученим 2021 року

ОНИЩЕНКО Світлана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Член-кореспондент Академії економічних наук України.

Постанова Верховної Ради України № 2833-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» за роботу «Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії».


СІВІЦЬКА Світлана Павлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, проректор з наукової та міжнародної роботи .

Постанова Верховної Ради України № 2833-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» за роботу «Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії».


ГЛУШКО Аліна Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Лауреат премії Президента України для молодих вчених, член Ради молодих учених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Постанова Верховної Ради України № 2833-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» за роботу «Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії».


МАСЛІЙ Олександра Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Лауреат Премії Президента України для молодих учених, стипендіат міського голови Полтави, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, член Ради молодих учених Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Постанова Верховної Ради України № 2833-ІХ «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» за роботу «Мінімізація впливу загроз економічній безпеці України в умовах пандемії».

Лауреат Премії Верховної Ради України 2022 року

ДРОБОТЯ Олександр Васильович

голова профспілкового комітету студентів та аспірантів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», PhD-студент спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія».

Постанова Верховної Ради України № 2635-IX «Про присудження у 2022 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування»