Літня сесія 2020

Національний університет імені Юрія Кондратюка підготував для Вас відповіді на низку запитань щодо організації семестрового контролю

 

Де можна ознайомитися з розкладом екзаменів?

Екзамени будуть відбуватися за розкладом, з яким Ви зможете ознайомитися на сторінці офіційного сайту університету

 

Як буде відбуватися складання екзаменів та заліків?

В умовах дії обмежень на відвідування Університету здобувачами освіти контрольні заходи (заліково-екзаменаційні сесії, захист індивідуальних робіт) проводяться в синхронному режимі у поєднанні функціональних можливостей системи дистанційної освіти університету на платформі Moodle (dist.nupp.edu.ua) та програмних комплексів організації відеоконференцій (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ін.) з організацією відеофіксації проведених заходів

 

Що робити, якщо я не маю технічної можливості скласти екзамен через систему дистанційної освіти університету?

Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених Університетом технічних засобів, мають надати в деканат або дирекцію інституту та екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому випадку екзаменаційною комісією може бути обраний альтернативний варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів навчання здобувача освіти.

 

Що робити якщо під час складання екзамену виникли технічні проблеми (збій електромережі, проблеми з надійністю доступу до мережі Інтернет)?

У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора та куратора академічної групи про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню.

 

Чи можу я оскаржити рішення екзаменатора стосовно виставленої оцінки?

Здобувач освіти має право на оскарження результатів підсумкового контролю у порядку передбаченому п.4.10 Положення про семестровий контроль в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

Як здати паперовий варіант курсової роботи, проекту, кваліфікаційної роботи? Чи можливий захист без передачі паперового варіанту роботи на кафедру?

До захисту курсових робіт, проектів, звітів з практики, кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які до початку захисту робіт надали на відповідну кафедру паперовий примірник роботи. Передача паперового примірника роботи на кафедру може бути забезпечена засобами поштового зв’язку, кур’єрської доставки, за посередництвом куратора академічної групи або іншими доступними здобувачу освіти способами.

 

У якій формі буде проходити заліково-екзаменаційна сесія у студентів заочної форми навчання?

Заліково-екзаменаційна сесія у студентів заочної форми навчання відбувається згідно з розкладом. Контрольні заходи (екзамени, заліки) проходять в синхронному режимі у поєднанні функціональних можливостей системи дистанційної освіти університету на платформі Moodle (dist.nupp.edu.ua) та програмних комплексів організації відеоконференцій (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та ін.) з організацією відеофіксації проведених заходів.

Корисні матеріали щодо академічної доброчесності Контактна інформація