Мова викладання в Університеті

Мова навчання визначається Законом України «Про мови в Україні».

Мовою викладання в Університеті є державна мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності освітньою програмою може бути передбачене викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами при забезпеченні знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в Університеті утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Викладання навчальних дисциплін таким особам може здійснюватися в Університеті англійською або іншою іноземною мовою.

п. 3.2 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»