Наукова діяльність навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою

Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою є одним з найпотужніших структурних підрозділів університету. В інституті діють 5 потужних наукових шкіл, котрі активно займаються науковою діяльністю та комерціалізацією досліджень.

Науковці навчально-наукового інститут архітектури, будівництва та землеустрою активно працюють над виконанням науково-дослідних робіт, котрі фінансуються за рахунок державного бюджету та над виконанням госпдоговірних робіт.

Надходження коштів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України

 • у 2016 році (бюджетне фінансування) становило 389,755 тис.грн., в тому числі за окремими держбюджетними темами:
  1. Конструктивна і теплова надійність несучих комплексних конструкцій, № д.р. 0115U002417, річний обсяг фінансування – 94,488 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Пічугін С.Ф.
  2. Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції каркасів багатоповерхових будівель, № д.р. 0115U002418, річний обсяг фінансування – 94,488 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.
  3. Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони, № д.р. 0116U002567, річний обсяг фінансування – 200,779 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.
 • у 2017 році (бюджетне фінансування) становило 597,10 тис.грн., в тому числі за окремими держбюджетними темами:
  1. Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони, № д.р. 0116U002567, річний обсяг фінансування – 291,100 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.
  2. Високоефективні сталезалізобетонні каркаси одноповерхових будівель універсального призначення, № д.р. 0117U003085, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.
  3. Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення, № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 75,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Гасій Г.М.
 • у 2018 році (бюджетне фінансування) становило 906,00 тис.грн., в тому числі за окремими держбюджетними темами:
  1. Комплексні конструктивні рішення забезпечення енергоефективності громадських будівель в умовах євроінтеграції, № д.р. 0118U0097, річний обсяг фінансування – 375,000 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.
  2. Високоефективні сталезалізобетонні каркаси одноповерхових будівель універсального призначення, № д.р. 0117U003085, річний обсяг фінансування – 231,000 тис. грн., науковий керівник – д.т.н., професор, Стороженко Л.І.
  3. Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення, № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 300,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., доцент, Гасій Г.М.
 • у 2019 році (бюджетне фінансування) становило 600,00 тис.грн., в тому числі за окремими держбюджетними темами:
  1. Комплексні конструктивні рішення забезпечення енергоефективності громадських будівель в умовах євроінтеграції, № д.р. 0118U0097, річний обсяг фінансування – 375,000 тис. грн., науковий керівник» – д.т.н., професор, Семко О.В.;
  2. Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення, № д.р. 0117U003907, обсяг фінансування – 225,000 тис. грн., науковий керівник – к.т.н., Семко П.О.

Науковці навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою активно займаються над виконанням госпдоговірних робіт за кошти замовників.

Так, у 2016 році було виконано госпдоговірних робіт на суму 1078,75 тис.грн., у 2017 р. – 1567,23 тис.грн., у 2018 р. – 921,52 тис.грн., у 2019 р. – 2000,42 тис.грн.

Пріоритетним напрямом діяльності навчально-наукового інституту архітектури та будівництва є науково-практичні роботи і консалтингові послуги, які є актуальними згідно вимог діючого законодавства України, а саме:

 1. Виконання робіт з технічного обстеження будівель та споруд. 
 2. Проєктування нових будівель, капітальний ремонт і реконструкція існуючих будівель (у наявності повний обсяг сертифікатів).
 3. Оцінка термомодернізації будівель та розроблення заходів з термомодернізації будівель.
 4. Оцінка енергоефективності проектних рішень та діючих об’єктів та підвищення енергоефективності будівель.
 5. Розроблення рекомендацій щодо проєктних рішень з підвищення доступності для маломобільних груп населення. 
 6. Складання проектно-кошторисної документації, перевірка відповідності кошторисної документації на будівництво вимогам ДБН. 
 7. Атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем. 
 8. Випробування будівельної продукції відповідно до чинних нормативних документів.
 9. Виконання санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих виробничих факторів та трудового процесу на робочих місцях з метою контролю стану навколишнього середовища робочої зони працюючих та з метою атестації робочих місць за умовами праці.

Слід відмітити, що активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт беруть аспіранти та студенти навчально-наукового інституту.

Так, протягом 2016 – 2019 рр. у виконанні робіт брали участь наступні аспіранти:

Семко П.О., назва дослідження «Напружено-деформований стан та несуча здатність роз’ємних стиків трубобетонних елементів», «Збірно-розбірні вузли трубобетонних конструкцій»

Єфіменко О.І., назва дослідження «Стійкість стиснутих елементів зі сталевих труб, заповнених високоміцним бетоном».

Безнігаєв М.О., назва дослідження «Стійкість стиснутих елементів із високоміцного залізобетону, армованого сталевими листами».

Винников П.Ю., назва дослідження «Надійність лінійних частин магістральних трубопроводів», «Надійність лінійної частини підземного магістрального трубопроводу на випадково-неоднорідній основі»

Лещенко М.В., назва дослідження «Теплова надійність стін із легких сталевих тонкостінних конструкцій».

Гукасян О.М., назва дослідження «Вплив технології бетонування на надійність трубобетонних конструкцій».

Воскобійник Є.П., назва дослідження «Раціональні архітектурно-планувальні та конструктивні рішення реконструкції промислових будівель під торгівельноофісні об’єкти», «Аналіз відомих методів реновації промислових будівель».

Скиба О.В., назва дослідження «Напружено-деформований стан і надійність сталезалізобетонних балок з урахуванням кручення».

Шумейко К.О., назва дослідження «Напружено-деформований стан і міцність вузлів легких сталевих тонкостінних конструкцій».

Пархоменко І.О., назва дослідження «Надійність трубобетонних конструкцій з пошкодженнями оболонки».

Череднікова О.В., назва дослідження «Напружено - деформований стан сталезалізобетонних балкових елементів в зоні контакту бетону та прокату», «Напружено-деформований стан легкобетонних комбінованих плит з профільованим настилом».

Ахмеднабієв Р.Р., назва дослідження «Ефективні бетони з використанням золо шлаків котлів з циркуляційним киплячим шаром».

Чурса Ю.В., назва дослідження «Міцність при зрізі шпонкових з’єднань елементів конструктивних систем будівель».

Ярмошенко М.Е., назва дослідження «Дослідження використання вібраційних машин для підсилення елементів будівель з дефектами».

Сіробаба В.О., назва дослідження «Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних конструкцій з легких бетонів».

Роздабара О.М. назва дослідження «Вплив повітропроникності на теплову надійність огороджувальних конструкцій».