Наукова школа «Автоматизація технологічних процесів»

Галузь науки – автоматизація технологічних процесів.

Напрями науково-технічної діяльності – моделювання й дослідження технологічних процесів і машин як об’єктів керування з визначенням у просторі станів їх спостережуваності та керованості; синтез і аналіз систем автоматичного й автоматизованого керування на базі методів оптимізації, розпізнавання образів, ідентифікації і адаптації, а також алгоритмів координації, нечіткої логіки та сценарного управління.

Види дослідження – теоретичні й експериментальні.

Засновник наукової школи – доктор технічних наук, професор, член Академії наук України Галай Микола Васильович.

Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій Шефер Олександр Віталійович.

Метою досліджень є підвищення техніко-економічних показників технологічних процесів, ефективності роботи машин і обладнання, зменшення витрат енергоносіїв за рахунок розроблення нових і вдосконалення існуючих систем автоматизації.

Об’єкти дослідження – машини, роботи, технологічні процеси.

Предмети дослідження – математичні моделі, методи й алгоритми, системи автоматизації.

Уперше розроблені методи: ступінчастого розпізнавання об’єктів за їх фізичними властивостями; контролю в’язкості розм’якшеного кварцового скла при виробництві кварцових труб за параметрами електропривода витяжної машини; компенсації запізнювання в отриманні поточної інформації про стан об’єкта, основані на прогнозованих моделях; діагностики і попередження передаварійних режимів функціонування систем на основі теорії розпізнавання образів; високорівневого кодування рішень у хромосомах при налаштуванні нечітких контролерів; визначення нелінійної статичної і лінійної динамічної складових моделей нестаціонарних об’єктів керування. Ці та інші методи й алгоритми викладено в захищених дисертаціях аспірантів, монографіях, опублікованих статтях і тезах викладачів, аспірантів та студентів кафедри.

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроблено й впроваджено у виробництво: програмне забезпечення та адаптивні системи автоматичного керування технологічними процесами збагачення кварцу; розпізнавання якості та класифікації сипучих мінералів; виготовлення малошумних підсилювачів сигналів надвисоких частот; виготовлення колб газорозрядних ламп; виготовлення кварцових гільз і труб різних діаметрів; травлення молібденових деталей складної форми для цоколів газорозрядних ламп; метод автоматизованого управління рухом транспортних засобів на основі комплексної системи навігації та інші.

Тривають дослідження з тематики: підвищення ефективності ідентифікації та розвиток алгоритмів дискретного адаптивного керування багатоканальними нестаціонарними об’єктами; шляхи підвищення функціональної надійності адаптивних систем автоматизованого керування в умовах невизначеності; інтегрована автоматизована система керування процесом зберігання зернових культур.

За замовленням виконуються проекти з автоматизації, силового електропостачання, електроосвітлення, ліній зв’язку, радіофікації та світлодизайну.

Новизну технічних розробок захищено патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація теоретичних досягнень та розроблюваних засобів автоматизації щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях і симпозіумах. Результати досліджень також використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні.

За результатами науково-дослідницької роботи захищено 12 кандидатський робіт, одержано 45 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано 4 монографії та 27 навчальних посібників. Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображено у більш ніж 200 наукових статтях та презентовано на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях.

Деякі розробки фахівців наукової школи:

Діагностичний комплекс для неруйнівного контролю асинхронних електродвигунів

Інкубатор для малих та середніх сільськогосподарських підприємств

Модель установки для нанесення дорожньої розмітки з супутниковою радіонавігаційною системою орієнтації