Наукова школа «Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій»

Галузь науки – будівництво.

Напрями науково-технічної діяльності – дослідження напружено-деформованого стану та надійності комплексних конструкцій, що виникають при врахуванні й забезпеченні сумісної роботи несучих та огороджуючих елементів; створення нових типів конструкцій; дослідження сталезалізобетонних конструкцій, які утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд; вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Види дослідження – екпериментально-теоретичні.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України та Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Стороженко Леонід Іванович.

Створеною науковою школою, яку очолює Л.І. Стороженко, проводяться широкі дослідження з проблем розрахунку, конструювання та впровадження у будівництво сталезалізобетонних конструкцій. Під керівництвом Л.І. Стороженка понад 48 його колишніх аспірантів та докторантів захистили дисертації. Нині дослідження проводяться в напрямі пошуку ефективних сполучень сталі й бетону для їхньої раціональної сумісної роботи в будівельних конструкціях і розроблення методів їх розрахунку та конструювання. Із метою подальшого широкого застосування сталезалізобетоних конструкцій у будівництві розробляються республіканські нормативні документи щодо їх проектування.

Сталезалізобетонні конструкції поєднують кращі якості залізобетонних і сталевих конструкцій. При їх застосуванні за рахунок ефективної сумісної роботи бетону та сталі досягається значна економія матеріалів і працевтрат. Особливо вигідно використовувати сталезалізобетонні конструкції в будівлях, де діють великі навантаження.

За час існування школи проведені широкі експериментальні та теоретичні дослідження особливостей сталезалізобетонних конструкцій, що працюють при різних напружених станах, зокрема при зовнішньому армуванні, та такі, що виготовляються в незнімній опалубці. Вивчені трубо бетонні конструкції, конструкції, що армовані іншими типами прокатних профілів і листами. Випробувані конструкції, які працювали на стиск та згин. Цікавими виявилися дослідження комплексних структурних сталезалізобетонних конструкцій. Досліджуються проблеми, пов’язані із залізобетонними конструкціями в незнімній опалубці.

Паралельно з експериментальними й теоретичними дослідженнями провадиться пошук нових типів сталезалізобетонних конструкцій, що підтверджуються патентами на винаходи, зокрема запропоновані конструкції сталезалізобетонних безбалкових та часторебристих перекриттів. Серед створених в останні роки нових конструкцій слід відзначити оригінальні стале залізобетонні структурні покриття, безбалкові збірні сталезалізобетонні перекриття, нові види сталезалізобетонних стояків та їх елементів. У результаті широких експериментальних та теоретичних досліджень розроблені методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій. Це дає змогу проектувати сталезалізобетонні конструкції для реальних будівель і споруд, які зводять не тільки на території Полтавської області, а й далеко за її межами. Створені нові сталезалізобетонні конструкції впроваджуються у будівництво зі значним техніко-економічним ефектом.

Сталебетонний каркас багатоповерхової виробничої будівлі

Житловий будинок під час будівництва

Із метою ширшого впровадження сталезалізобетону в будівництво розроблений Державний нормативний документ щодо його проектування. На основі наукової школи Міністерство регіонального будівництва України створило при ПолтНТУ підкомітет з питання дослідження та нормування сталезалізобетонних конструкцій.

Роботою з дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій займаються 3 доктори наук, 5 кандидатів наук, 3 аспіранти та до 10-ти студентів. Результати досліджень публікуються в науковій пресі, у тому числі в збірнику наукових праць загальнореспубліканських конференцій «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво та експлуатація», що проводяться кожні два роки.

У рамках цієї школи за період її існування захищені 6 докторських та 30 кандидатських дисертацій, опубліковано більше ніж 600 наукових праць, у тому числі 30 монографій, підручників та навчальних посібників. Розробки учасників школи захищені 65-ма авторськими свідоцтвами і патентами.

Велика робота проводиться школою по підготовці молодих магістрів. Щороку виконуються та захищаються дипломні роботі, що присвячені проблемам дослідження та проектування сталезалізобетонних конструкцій. Це дає змогу не тільки підготувати висококваліфікованих спеціалістів та магістрів, а й поширювати серед будівельників нові досягнення в галузі будівельних конструкцій.

За роботу «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві» колективу науковців даної школи у 2011 році присуджена Державна премія в галузі науки і техніки».