Наукова школа «Дослідження залізобетонних і кам’яних конструкцій, що зазнають складних деформацій»

Галузь науки – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Напрями науково-технічної діяльності – механіка деформування твердого тіла; вдосконалення методів розрахунків та конструювання бетонних, залізобетонних, кам’яних та армокам’яних будівельних конструкцій, що зазнають косого стиску та косого згинання; створення методів розрахунків за міцністю та тріщиностійкістю кам’яних, армокам’яних, бетонних і залізобетонних елементів та конструкцій, котрі працюють в умовах складних завантажень та складного деформування.

Види дослідження – фундаментальні та прикладні розробки.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, дійсний член Академії будівництва України Павліков Андрій Миколайович

Школа, заснована на кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій, за даною тематикою є єдиною як в Україні, так і за кордоном. Дослідження за цим напрямом виконуються з 1960 року. Очолював школу спочатку доктор технічних наук, професор М.С. Торяник, а потім доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1998 рік П.Ф. Вахненко.

Дослідження за цим напрямом є актуальним, оскільки запропонований метод розподілу зовнішніх навантажень по елементах перекриття дозволяє у розрахунках традиційне розчленування просторового каркаса на плоскі ортогональні рами замінювати розрахунковими кінематичними схемами деформування плоских перекриттів у вигляді жорстких дисків, жорстко з’єднаних з колонами, що призводить до значного зменшення матеріаломісткості конструкцій. Розроблені кінематичні схеми розрахунку несучої здатності збірних залізобетонних плит перекриття індустріальної каркасної безкапітельно-безбалкової конструктивної системи дозволяють якісно змінити методику їх проектування, що в кінцевому результаті приводить до отримання конструкцій з оптимальними параметрами. Особливо це стосується встановлення розмірів ділянок раціонального армування плит перекриття.

У результаті впровадження виконаних розробок технологію зведення будівель удосконалено до рівня, коли бригада з п’яти монтажників, як свідчить практика будівництва у м. Полтаві, спроможна забезпечити монтаж 500 м2 житла за добу. З урахуванням розрахунків елементів запропонованої індустріальної каркасної безкапітельно-безконсольно-безбалкової конструктивної системи (БББКС) на складні види деформацій поверховість будівель доступного житла можна збільшити з девяти поверхів до 24-х, що дозволяє за рахунок кожних збудованих трьох будівель із 24-ма поверхами замість восьми будівель з дев’ятьма поверхами економити пять ділянок забудови, що суттєво зменшує вартість 1 м2 житла.

За рахунок конструктивних особливостей каркаса, вдосконаленого за рахунок виявлених резервів розрахунками на складне деформування їх елементів, кожній будівлі можна надавати відмінний один від одного архітектурний образ, що має велике значення у розв’язанні задач створення неповторності міського ландшафту. Проектування будинків доступного житла на основі індустріальної каркасної БББКС можна здійснювати з використанням як із одномодульних (3х3) м, так і двомодульних (3х6) м плит перекриття з координаційними сітками колон (3х6) , (6х6) та (9х6) м з висотою поверхів 2,8; 3,0; 3,3 та 4,2 м. Застосування до високого рівня індустріалізації каркасної БББКС для будівництва будівель доступного житла порівняно з іншими конструктивними системами дозволяє скорочувати строк будівництва на 50 відсотків, при цьому налагодження виробничої лінії з випуску необхідних збірних залізобетонних конструкцій здійснюється у мінімальні строки (усього за півроку) та є достатньо простим.

Загальний вигляд початку будівництва 16-ти поверхових житлових будинків у Полтаві по вул. Богдана Хмельницького, 21 та їх загальний вигляд після закінчення будівництва
Житловий 16-ти поверховий житловий будинок у Полтаві по вул. Соборності, 60-д у процесі будівництва та після закінчення будівництва