Наукова школа «Створення теоретичних основ розрахунку, конструювання та впровадження ефективних засобів комплексної механізації опоряджувальних робіт у будівництві»

Галузь науки – інженерна механіка (машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій).

Напрями науково-технічної діяльності – розроблення теоретичних основ створення ефективних машин і механізмів для виконання опоряджувальних робіт у будівництві з упровадженням у виробництво. Ця наукова школа – єдина в Україні, що досліджує проблеми механізації штукатурних робіт.

Види дослідження – фундаментальні та прикладні дослідження і конструкторські розробки.

Науковий керівник – завідувач кафедри будівельних машин та обладнання, радник ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, професор Онищенко Олександр Григорович.

Здобутками наукової школи О.Г. Онищенка сьогодні є принципово нові високоефективні вертикально-плунжерні розчинонасоси, штукатурні станції та агрегати з механічним і гідравлічним приводом, елементи забезпечення транспортування будівельних розчинів трубопроводами та нанесення їх на оброблювані поверхні. Виконуються дослідження з оптимізації конструктивних параметрів цих машин і пристроїв. Технічні ідеї захищені понад 60-ма авторськими свідоцтвами та патентами. Упроваджені у будівельне виробництво понад 450 розчинонасосів, 500 штукатурних станцій та низка іншої техніки.

У даний час ведуться роботи зі створення мобільних розчинозмішувальних установок із гідравлічним приводом, вдосконалення технології виготовлення робочих органів розроблених машин, пошук шляхів механізації найсучасніших технологічних процесів опоряджувальних робіт.

Результати виконаних фундаментальних досліджень унікальні; конструкції розчинонасоса з гідравлічним приводом і гідропривідної штукатурної станції перевищують досягнутий світовий рівень.

Штукатурна станція СШ-4

Гідропривідна штукатурна станція СШ-4Г

Мобільна розчинозмішувальна установка УРЗ-3,8

Диференціальний розчинонасос

Механічний диференціальний двопоршневий розчинонасос

Розчинонасос похилої насосної колонки

Однопоршневий розчинонасос з комбінованим компенсатором пульсації тиску

Гідропривідний розчинонасос

У рамках даної наукової школи захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій; опубліковано більше 300 наукових праць, серед яких 6 монографій та 17 підручників, навчальних посібників і довідників.

Результати досліджень наукової школи О.Г. Онищенка у вигляді циклу робіт із підвищення ефективності виконання технологічних операцій, пов’язаних із використанням будівельних розчинів, відзначені щорічними преміями Президента України для молодих учених у 2007 та 2016 роках та Державною премією України в галузі науки і техніки у 2012 році.