Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, котрі зареєстровані в УкрІНТЕІ

1. Благоустрій автомобільних доріг і вулично-шляхової мережі (№ д.р. 0114U000354, керівник: к.т.н., доц. Литвиненко Т.П., термін виконання: 2014 – 2024 рр.).

2. Механізм управління туристичною сферою за умов глобалізаційних змін (№ д.р. 0116U002878, керівник: к.е.н., доц. Бакало Н.В., термін виконання: 2016 – 2024 рр.).

3. Механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної інтеграції (№ д.р. 0117U003242, керівник: д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б., термін виконання: 2017 – 2024 рр.).

4. Германські мови та літератури і методика їх навчання (№ д.р. 0117U003245, керівник: к.філол.н., доц. Воробйова О.С., термін виконання: 2017 – 2024 рр.).

5. Дослідження і розроблення інженерних методів розрахунку опору руйнуванню та деформуванню бетонних, залізобетонних, кам’яних і армокам’яних елементів, що зазнають неоднорідного напружено-деформованого стану при різному характері навантаження та впливів (№ 0117U003248, керівник: к.т.н., доц. Довженко О.О., термін виконання: 2017 – 2025 рр.).

6. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії в системах теплозабезпечення
(№ д.р. 0117U003249, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С., термін виконання: 2017 – 2023 рр.).

7. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України (№ д.р. 0120U101496, керівник: д.е.н., проф. Дубіщев В.П., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

8. Комунікативно-прагматичний, функцій ний та методичний аспекти аналізу мовних одиниць (№ д.р. 0120U104822, керівник: к.філ.н., доц. Болотнікова А.П., термін виконання: 2020 – 2025 рр.).

9. Розробка технології для видобування важковидобувних вуглеводнів (бітуми, високов’язкі нафти, газові гідрати та інші) на основі фізичних та хімічних процесів) (№ д.р. 0120U104892, керівник: д.т.н., проф. Зезекало І.Г., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

10. Розробка технології використання бурових розчинів та шламів для виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів або безпечної утилізації (№ д.р. 0120U104891, керівник: к.т.н., доц. Шульгін В.В., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

11. Менеджмент в умовах глобальних викликів  і сучасних реалій  (№ д.р. 0123U102795, керівники: к.е.н., доц. Глєбова А.О., д.е.н., проф. Гришко В.В., термін виконання: 2023 – 2027 рр.).