Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, котрі зареєстровані в УкрІНТЕІ

 1. Благоустрій автомобільних доріг і вулично-шляхової мережі (№ д.р. 0114U000354, керівник: к.т.н., доц. Литвиненко Т.П., термін виконання: 2014 – 2024 рр.).
 2. Розроблення й дослідження методів утилізації та рециклінгу відпрацьованих автомобільних фільтрів і систем очищення викидів від їх переробки (№ д.р. 0116U002879, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С., термін виконання: 2016 – 2020 рр.).
 3. Комплексне оцінювання стану забруднення атмосферного повітря м. Полтава сучасними методами дослідження (№ д.р. 0116U006931, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С., термін виконання: 2016 – 2020 рр.).
 4. Адаптація систем управління до викликів середовища (№ д.р. 0116U002880, керівник: д.е.н., проф. Гришко В.В., термін виконання: 2016 – 2021 рр.).
 5. Механізм управління туристичною сферою за умов глобалізаційних змін (№ д.р. 0116U002878, керівник: д.е.н., доц. Черниш І.В., термін виконання: 2016 – 2021 рр.).
 6. Механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної інтеграції (№ д.р. 0117U003242, керівник: д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 7. Теплова обробка бетонних виробів із використанням низькопотенціальних джерел теплоти (№ д.р. 0117U003243, керівник: к.т.н., доц. Кугаєвська Т.С., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 8. Гуманізація середовища життєдіяльності людини як складова європейської інтеграції України (№ д.р. 0117U003244, керівник: д.т.н., проф. Ніколаєнко В.А., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 9. Германські мови та літератури і методика їх навчання (№ д.р. 0117U003245, керівник: к.філол.н., доц. Воробйова О.С., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 10. Теорія і технології здоров’язбереження (№ д.р. 0117U003246, керівник: д.пед.н., с.н.с. Рибалко Л.М., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 11. Документно-інформаційні комунікації в умовах сучасних глобалізаційних викликів (№ д.р. 0117U003247, керівник: к.філ.н. Гаращенко Л.Б., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 12. Дослідження і розроблення інженерних методів розрахунку опору руйнуванню та деформуванню бетонних, залізобетонних, кам’яних і армокам’яних елементів, що зазнають неоднорідного напружено-деформованого стану при різному характері навантаження та впливів (№ 0117U003248, керівник: к.т.н., доц. Довженко О.О., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 13. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії в системах теплозабезпечення (№ д.р. 0117U003249, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 14. Екологічна безпека підприємств нафтогазового комплексу в рамках певної адміністративно-територіальної одиниці (сільрада, район, область) (№ д.р. 0117U003250, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С.,термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 15. Методичні засади обліку, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах трансформаційної економіки (№ д.р. 0117U003906, керівник: к.т.н., доц. Коба О.В., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).
 16. Організаційно-правовий механізм публічного управління України в контексті євроінтеграції (№ д.р. 0118U100194, керівник: к.держ.упр., доц. Кульчій І.О., термін виконання: 2018 – 2022 рр.).