Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, котрі зареєстровані в УкрІНТЕІ

1. Благоустрій автомобільних доріг і вулично-шляхової мережі (№ д.р. 0114U000354, керівник: к.т.н., доц. Литвиненко Т.П., термін виконання: 2014 – 2024 рр.).

2. Адаптація систем управління до викликів середовища (№ д.р. 0116U002880, керівник: д.е.н., проф. Гришко В.В., термін виконання: 2016 – 2021 рр.).

3. Механізм управління туристичною сферою за умов глобалізаційних змін (№ д.р. 0116U002878, керівник: д.е.н., доц. Черниш І.В., термін виконання: 2016 – 2024 рр.).

4. Механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної інтеграції (№ д.р. 0117U003242, керівник: д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

5. Теплова обробка бетонних виробів із використанням низькопотенціальних джерел теплоти (№ д.р. 0117U003243, керівник: к.т.н., доц. Кугаєвська Т.С., термін виконання:
2017 – 2021 рр.).

6. Гуманізація середовища життєдіяльності людини як складова європейської інтеграції України (№ д.р. 0117U003244, керівник: д.т.н., проф. Ніколаєнко В.А., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

7. Германські мови та літератури і методика їх навчання (№ д.р. 0117U003245, керівник: к.філол.н., доц. Воробйова О.С., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

8. Теорія і технології здоров’язбереження (№ д.р. 0117U003246, керівник: д.пед.н., с.н.с. Рибалко Л.М., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

9. Документно-інформаційні комунікації в умовах сучасних глобалізаційних викликів (№ д.р. 0117U003247, керівник: к.філ.н., доц. Чередник Л.А., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

10. Дослідження і розроблення інженерних методів розрахунку опору руйнуванню та деформуванню бетонних, залізобетонних, кам’яних і армокам’яних елементів, що зазнають неоднорідного напружено-деформованого стану при різному характері навантаження та впливів (№ 0117U003248, керівник: к.т.н., доц. Довженко О.О., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

11. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії в системах теплозабезпечення
(№ д.р. 0117U003249, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

12. Екологічна безпека підприємств нафтогазового комплексу в рамках певної адміністративно-територіальної одиниці (сільрада, район, область) (№ д.р. 0117U003250, керівник: к.т.н., проф. Голік Ю.С.,термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

13. Методичні засади обліку, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах трансформаційної економіки (№ д.р. 0117U003906, керівник: к.т.н., доц. Коба О.В., термін виконання: 2017 – 2021 рр.).

14. Організаційно-правовий механізм публічного управління України в контексті євроінтеграції (№ д.р. 0118U100194, керівник: к.держ.упр., доц. Кульчій І.О., термін виконання: 2018 – 2022 рр.).

15. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України (№ д.р. 0120U101496, керівник: д.е.н., проф. Дубіщев В.П., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

16. Комунікативно-прагматичний, функцій ний та методичний аспекти аналізу мовних одиниць (№ д.р. 0120U104822, керівник: к.філ.н., доц. Болотнікова А.П., термін виконання: 2020 – 2025 рр.).

17. Розробка технології для видобування важковидобувних вуглеводнів (бітуми, високов’язкі нафти, газові гідрати та інші) на основі фізичних та хімічних процесів) (№ д.р. 0120U104892, керівник: д.т.н., проф. Зезекало І.Г., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

18. Розробка технології використання бурових розчинів та шламів для виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів або безпечної утилізації (№ д.р. 0120U104891, керівник: к.т.н., доц. Шульгін В.В., термін виконання: 2020 – 2024 рр.).

19. Синергетичний підхід у розвитку та становленні особистості (№ д.р. 0121U108236, керівник: д.психол.н., проф. Яланська С.П., термін виконання: 2021 – 2025 рр.).