Неформальна освіта

Неформальна освіта – освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

В Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти. Процедури їх визнання описуються Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Загальний алгоритм визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, наступний:

Форма заяви

Форма декларації

Детальні роз’яснення щодо процедури визнання результатів, здобутих шляхом неформальної освіти, надають відповідні дирекції/деканати інститутів/факультетів.