Нормативно правова база

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів" від 24 липня 2013 року № 567

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29 квітня 2015 року № 266

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23 березня 2016 року № 261

Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії" від 06.03.2019 року № 167 

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки" від 25.01.2021 №102 (зі змінами) 

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12 січня 2017 року № 40 

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії" від 22 квітня 2019 року № 533 

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 23 вересня 2019 року № 1220

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту" від 26 вересня 2019 року № 1/9-606 

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 

Лист Міністерства освіти і науки України "Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів" від 25 листопада 2019 року № 1/9-726

Лист МОНУ №1/11-2885 від 26.04.2021