Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Бізнес-адміністрування

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови
  • Фаховий іспит
  • Додатковий фаховий іспит (для студентів, що мають освітній ступінь «бакалавр» з іншої спеціальності)

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр
  • Заочна: 6850 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітня програма «Бізнес-адміністрування» – це мистецтво управління людським капіталом в умовах динамічного зовнішнього середовища. Програма спрямована на підготовку фахівців з управління бізнес – процесами на сучасних підприємствах та організаціях, які мають глибокі знання, уміють креативно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасними інструментами менеджменту, мають навички командної роботи, здатні забезпечити сталий розвиток підприємств національної економіки та впроваджувати стандарти соціальної відповідальності бізнесу.

Переваги програми

Перевагами програми підготовки фахівців за освітньою програмою «Бізнес адміністрування» є формування компетентних фахівців, здатних:

Можливість навчання та стажування за кордоном

Студенти мають унікальну можливість брати участь у програмах отримання «подвійного диплому» в Університет Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), літніх економічних школах на базі Білостоцького технологічного університету (Польща).

Основні дисципліни фахової підготовки

Макроекономіка та мікроекономіка; Адміністрування бізнесу; Стратегічне управління; Лідерство і ефективні комунікації; Управління проектами; Бізнес-планування; Операційний менеджмент.Управління інноваціями; Міжнародний менеджмент; Маркетинг та рекламна діяльність.

Посади, які можуть обіймати випускники

Керівник підприємств, установ та організацій; Керівник виробничого підрозділу у промисловості; Керівник виробничого підрозділу у будівництві; Керівник виробничого підрозділу в оптовій та роздрібній торгівлі; Керівник виробничого підрозділув у комерційному обслуговуванні; Керівник виробничого підрозділу у побутовому обслуговуванні; Керівник інших основних підрозділів; Керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділу; Керівник підрозділу кадрів і соціально-трудових відносин, маркетингу, реклами та зв’язків з громадкістю, матеріально-технічного постачання, інших функціональних підрозділів; Керівник проектів та програм; Керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості, в будівництві, в оптовій та роздрібній торгівлі, в комерційному обслуговуванні, в побутовому обслуговуванні; Менеджер (управитель) у сфері надання інформації, у сфері досліджень та розробок, з підбору, забезпечення та використання , із соціальної та корпоративної відповідальності; Викладач університету та вищих навчальних закладів; Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

Установи-партнери

Провідні підприємства та організації Полтавської області (ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел груп», ПАТ «Полтавакондитер», ПАТ «Полтавамаш», ПАТ «Фірма «Полтавпиво» та інші, Полтавська обласна рада, органи місцевого самоврядування, громадські організації, Університет Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), Білостоцький технологічний університет (Польща),ISMA (Riga, Latvia), Університет North (Хорватія).

Додаткова інформація

Адреса: М.Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 213А

Контактна особа:

Черниш Ірина Володимирівна, 0505810376

Глєбова Алла Олександрівна, 0664927393

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: