Освітня програма «Буріння свердловин»

Освітня програма «Буріння свердловин»

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

184 Гірництво

Освітня програма

Буріння свердловин

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова
  • Математика
  • Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 17500 грн. за рік

Короткий опис програми

Здобуття вищої освіти в галузі знань 18 Виробництво та технології із спеціальності 184 Гірництво, спеціалізації «Буріння свердловин». Акцент ставиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у галузі науки і техніки; вивченні теоретичних та методичних положень організації проектування, виготовлення та ремонту деталей та вузлів нафтогазопромислового обладнання, вирішення технологічних завдань. Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій. Можливість участі в міжнародних проектах (Erasmus+.), програмах та програмах подвійного диплому та дуальної освіти.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: ERASMUS+; ETWINNING PLUS ; HORIZON2020; UNIVERSITY OF HELSINKI PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN FINLAND; DEGREE COMPLETION GRANTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT UNIVERSITÄT HAMBURG IN GERMANY; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTEE, BRUNEL UNIVERSITY LONDON PHD STUDENTSHIP FOR UK, EU AND INTERNATIONAL STUDENTS; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTE;

Програми «подвійних дипломів»: Азербайджанський університет нафти та промисловості.

Основні дисципліни фахової підготовки

Машини та обладнання для буріння нафтогазових свердловин; ; Бурові вибійні двигуни; Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ; Основи технології експлуатації; Ускладнення й аварії при бурінні та капітальний ремонт свердловин; Ремонтно-відновлювальні роботи в свердловинах; Бурові технологічні рідини; Попередження та ліквідація флюїдопроявлень; Геофізичні дослідження свердловини та системи телеметрії в бурінні; Промислова геофізика; Промислова геологія і геофізика; Основи петрографії; Техн.діагностика бурового обладнання та інструменту; Буріння похило-скерованих свердловин; Геодезія; Основи наукових досліджень; Електрообладнання бурових установок; Спецрозділи математики; Руйнування гірських порід при бурінні; Основи мінералогії; Морські нафтогазові технології; Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини

Посади, які можуть обіймати випускники

Характерною особливістю освітньої-професійної програми «Буріння свердловин» є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам оволодіти компетентностями з різних сфер професійної діяльності. Це дасть можливість молодим фахівцям бути конкурентоспроможними та адаптуватися до динамічних умов ринку праці, поповнити когорту професіоналів-теплоенергетиків, та займати відповідні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. — К. 2010:

  • 3117 технік з буріння;
  • 3117 технік-технолог гірничий;
  • 3117 гірничий диспечер;

Установи-партнери

Укргазвидобування, Укрнафта, ДТЕК Нафтогаз, Schlumberger Ukraine, Weatherford Ukraine, Бурова Техніка, Геосинтез Інжинірінг, Укрнаукагеоцентр, Науканафтогаз, УкрНДІГаз, Полтавська газонафтова компанія, ГеоАльянс Груп, Укрнафтобуріння.

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: