Освітня програма «Промислове і цивільне будівництво»

Освітня програма «Промислове і цивільне будівництво»

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма

Промислове і цивільне будівництво

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фаховий іспит за спеціальністю

Вартість навчання

  • Денна: 9850 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр
  • Заочна: 7500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітня програма «Промислове і цивільне будівництво» орієнтована на підготовку компетентних фахівців, які володіють теоретичними знаннями та практичним умінням у процесі виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Програма включає навчальні дисципліни, які поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних, та професійно-орієнтованих дисциплін і тим самим забезпечують можливість засвоєння програм для наукових дослідників( PhD).

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Можливість отримання подвійних дипломів на основі двосторонніх договорів між Полтавською Політехнікою Юрія Кондратюка та навчальними закладами країн-партнерів;

Студенти мають можливість навчатися за програмами Erasmus+, DAAD у Technische Hochschule Lübeck - University of Applied Sciences (Любек, Німеччина);

Спільна магістерська програма існує за спеціальністю «Будівництво» з Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща).

Основні дисципліни фахової підготовки

ВІМ-технології у проектуванні будівель і споруд; Комп'ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях будівель і споруд; Прогресивні конструкції з металу, дерева та пластмас; Сталезалізобетонні конструкції; Проектування залізобетонних конструкцій, що працюють в умовах складних деформацій; Сучасні проблеми надійності у будівництві; Методика граничних станів і нормування навантажень; Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд; Управління у будівництві; Організація будівництва (спецкурс); Технологія зведення будівель і споруд; Організація і технологія реконструкцій об'єктів і споруд; Основи обліку та звітності.

Посади, які можуть обіймати випускники

Наукові співробітники (архітектура, планування міст, цивільне будівництво, інновації і трансфер технологій, високі технології, ефективні композити для 3D адитивних технологій); Інженери в галузі цивільного будівництва (проектно-кошторисна та виробничо-управлінська робота, нагляд за будівництвом, нагляд за експлуатацією будівель); Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи); Інженери (інші галузі інженерної справи); Викладачі університетів та закладів вищої освіти.

Установи-партнери

ТОВ "ТЕРМАСТІЛ ЛСТК"», м. Полтава; ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; Український центр сталевого будівництва; Білостоцька Політехніка (Білосток, Польща); Technische Hochschule Lübeck - University of Applied Sciences (Любек, Німеччина).

Додаткова інформація

Сторінка інституту: https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-arkhitekturi-ta-budivnitstva.html

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 013-Л, k42@nupp.edu.ua.

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: