Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Публічне управління та адміністрування

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України/Іноземна мова/Біологія/Географія/Фізика/Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 22200 грн. за рік
  • Заочна: 11000 грн. за рік

Короткий опис програми

Освітня програма підготовки у сфері вищої освіти зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» передбачає професійну підготовку фахівців нового покоління, які володіють базовими знаннями і навичками у галузі професійної управлінської діяльності в публічному та приватному секторі, здатні вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, приймати оптимальні рішення у нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для держави, суспільства ідеї, формувати та реалізувати стратегічні концепції, плани, проекти. Програма спрямована на сучасну креативну молодь, яка вболіває за перспективи розвитку власної держави та яка зацікавлена у вирішенні проблем у сфері публічного адміністрування, наданні управлінських та адміністративних послуг. Програма передбачає підготовку фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які матимуть достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для успішного здійснення професійної діяльності, в тому числі і щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної та державної сфери, що гарантує забезпечення європейського рівня надання адміністративних послуг на основі запровадження практичних демократичних принципів у врядуванні. Широкий спектр вмінь та навичок за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» забезпечить конкурентоздатність випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на ринку праці України.

Переваги програми

Основні дисципліни фахової підготовки

Місцеве самоврядування; Регіональне управління; Державне управління; Публічні фінанси; HR у публічному управлінні, Контролінг в публічному управлінні, Інновації в публічному управлінні, Комунікація та взаємодія в публічному управлінні, Управління змінами в публічній сфері, Державні і місцеві бюджети, Інформаційні технології, Стратегічне та антикризове управління, Політологія та інші.

Посади, які можуть обіймати випускники

Можуть обіймати посади у центральних та місцевих органів виконавчої влади; органах місцевого самоврядування (територіальних громадах); державних установах та організаціях; громадських об’єднаннях; міжнародних неурядових організаціях; некомерційних організаціях; наукових та освітніх установах; державних та громадських фондах; апаратах правоохоронних органів, а також працювати на посадах інформаційного аналітика; аналітика-ревізора (контролера, аудитора); службовців кадрового складу; планово-економічних відділів; фахівців фінансових підрозділів; відділів документаційного забезпечення; підрозділів податкової служби, громадсько-політичних експертів і т.д.

Установи-партнери

Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, структурні підрозділи Полтавської обласної державної адміністрації, територіальні управління центральних органів виконавчої влади Полтавської області, територіальні громади Полтавського регіону, підприємства, установи, організацій різних форм власності.

Додаткова інформація

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

ННІФЕМ (05322) 2-16-72.

Контактні особи:

Кульчій Інна Олексіївна, 0507738746

Скрильник Олена Олександрівна, 0508898783

Адреса сторінки кафедри в Instagram: https://www.instagram.com/kafedrapyap

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: