Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Спеціальність

292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови
  • Фахове вступне випробування

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр
  • Дистанційна: 7500 грн. за семестр
  • Заочна: 6850 грн. за семестр

Короткий опис програми

«Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти, переміщення товарів, капіталу та людей через кордони набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців в цей сфері стрімко зростає. Диплом за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» дозволяє максимально реалізувати одержані нашими випускниками знання на європейському та світовому ринках праці. Фахівець з міжнародних економічних відносин: бере участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовує конкретні умови реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях; здійснює комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових харчових ринків, оцінює та вміє адаптуватися до змін міжнародного середовища; уміє виокремлювати закономірності та характерні ознаки світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики; аналізує міжнародні продовольчі ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі; застосовує класичні економічні теорії та механізми реалізації міжнародних, валютних, фінансових і кредитних відносин; оцінює безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин; має здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем. Практична підготовка студентів покликана гармонізувати теоретичну підготовку в університеті з реаліями функціонування підприємств у бізнес-середовищі. Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» проходять різні види практики та стажування на провідних підприємствах різних сфер та галузей економіки. Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності. Навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» передбачає активну участь студента у науковій роботі, в результаті якої студенти мають власні наукові публікації.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Участь у міжнародних грантових програмах стажування; участь у європейських студіях, що працюють за підтримки Представництва ЄС в Україні; участь у програмах міжнародної мобільності; участь у програмах «подвійного диплому» в зарубіжних університетах; літні школи;

Основні дисципліни фахової підготовки

Глобальна економіка; Міжнародний менеджмент; Управління міжнародною конкурентоспроможністю; Міжнародна інноваційна діяльність; Міжнародні стратегії економічного розвитку; Дипломатичний та діловий протокол; Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням; Етика міжнародного бізнесу; Митне регулювання; Міжнародна економічна політика; Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням); Бренд-менеджмент в ТНК; Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Посади, які можуть обіймати випускники

Економіст; Економіст з міжнародної торгівлі; Економіст з матеріально-технічного забезпечення; Економіст із збуту; Головний економіст; Експерт із зовнішньоекономічних питань; Заступник начальника митниці − начальник митного поста; Консультант із зовнішньоекономічних питань; Начальник відділу зовнішньої кооперації. Начальник відділу матеріально-технічного постачання. Начальник управління; Посол; Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; Менеджер в оптовій торгівлі; Менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами; Асистент; Викладач вищого навчального закладу; Викладач професійного навчально-виховного закладу; Викладач професійно-технічного навчального закладу; Науковий співробітник (економіка); Консультант з економічних питань.

Установи-партнери

Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща); Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія); Азербайджанський університет нафти та промисловості (Баку, Азербайджан); Університет прикладних наук Любека (Любек, Німеччина).

Додаткова інформація

Програма ЄВІ з іноземної мови 2020 року

Сайт приймальної комісії

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Сторінка кафедри в Facebook

Контактні особи:

Свічкарь Віталій Анатолійович, +38(050) 268 53 28

Новицька Ірина Василівна, +38(095) 723 58 33

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: