Оцінювання якості підготовки спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

З метою покращення освітньої діяльності за ОП "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій проводить моніторинг якості освіти шляхом постійного опитування студентів та роботодавців.

Опитування торкаються тем навчання, викладання, соціально-побутових умов, соціальної мотивації, професійної спрямованості студентів тощо та сприяють покращенню якості освітнього процесу.

Аналіз інформації таких опитувань дозволяє отримати об’єктивні дані про функціонування освітньої системи, дає можливість побачити переваги й «слабкі місця» в організації освітнього процесу на основі яких, в подальшому, можливо зробити правильні кроки у напрямку усунення недоліків та виправлення помилок, що були допущені під час запровадження інновацій. Разом з тим, інформація, отримана у процесі моніторингового дослідження, дає можливість розробити стратегію подальшого розвитку освітньої галузі.

Анкета опитування

В Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» існує централізована система анкетування та опитування студентів, що регламентується Настановою щодо якості https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-2020.pdf.

Протягом вересня - грудня 2020-2021 навчального року проводилося Онлайн опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня стосовно рівня задоволеності студентів методами навчання і викладання дисциплін, що читаються для здобувачів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Для проведення такого опитування викладачами кафедри була розроблена форма «Оцінка якості освітньої складової підготовки (навчання) на спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Анкета розміщена на сайті кафедри https://nupp.edu.ua/page/oyp-spetsialnosti-141-yelektroyenergetika-yelektrotekhnika-ta-yelektromekhanika.html

В опитуванні взяли учать 56 здобувачів вищої освіти. Було отримано наступні результати:

96,8 % здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку за ОПП,

97,2 % здобувачів задоволені якістю викладання,

97 % здобувачів задоволені якістю оцінювання.

Результати опитування свідчать про достатньо високий рівень задоволеності студентів методами навчання та викладання.