Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» проводиться професійна підготовка та атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Нормативні документи

Угода про співробітництво з Держенергоефективності

Наказ про затвердження положення та навчальної програми

Наказ про затвердження складу атестаційної комісії

Положення про атестаційну комісію

Навчальна програма

Зразки тестових та ситуаційних завдань

Зразок заяви

Результати кваліфікаційних іспитів

Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі - кандидат), подає атестаційній комісії такі документи:

  1. заяву про допуск до проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі - заява) за формою;
  2. скановану копію (фотокопію) документа, що посвідчує особу;
  3. скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
  4. скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
  5. скановані копії (фотокопії) документів, що підтверджують стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства;
  6. стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
  7. інші відомості (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

  1. здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
  2. здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
  3. мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Подання кандидатом документів може здійснюватися особисто, листом з описом вкладення або через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (далі - електронний кабінет).

Документи, подані особисто, приймаються атестаційною комісією за описом, копія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття документів.

Документи, подані не через електронний кабінет, атестаційна комісія вносить до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).

Обробка атестаційними комісіями персональних даних здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» знаходиться за адресою:

36011, Україна, Полтава, Першотравневий просп., 24.

Контактні телефони:

+38 050 600-04-33,

+38 050 024-15-31 (Viber),

+38 066 623-75-46

Email: energy.pntu@gmail.com