Патенти університету

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112858 Шевченко О.М. Наукова стаття «Світові тенденції розвитку ринку фінансових технологій та особливості його функціонування в Україні», дата реєстрації 05.05.2022
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112886 Шевченко О.М., Щербініна С.А. Наукова стаття «Використання методів оцінки економічних ризиків для прийняття рішень щодо інвестування», дата реєстрації 06.05.2022
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112943 Чайкіна А.О. Стаття «Індустрія 4.0 : особливості цифрової трансформації України», дата реєстрації 16.05.2022
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112299 Прасолова С.П., Вовченко О.С. Книга «Банківські операції», дата реєстрації 11.03.2022
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112330 Вовченко О.С. Стаття «Формування ризик-культури банку як умова забезпечення його фінансової стабільності», дата реєстрації 14.03.2022
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112329 Єгоричева С.Б., Вовченко О.С. Стаття «Financial stability of banks and its monitoring in Ukraine», дата реєстрації 14.03.2022
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112499 Єгоричева С.Б., Вовченко О.С. Стаття «Трансформація системи управління ризиками банків як передумова забезпечення їх фінансової стабільності», дата реєстрації 23.03.2022
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111294 Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Наукова стаття «Consulting activities of international companies», дата реєстрації 25.01.2022
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113095 Христенко О.В. Стаття «Процес адаптації системи управління сільськогосподарським підприємством до викликів середовища»,  дата реєстрації 30.05.2022
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113017 Новицька І.В., Чичкало-Кондрацька І.Б., Кондрацька Д.С. Наукова стаття « Marketing analysis of sales channels of organic products", да»а реєстрації 20.05.2022
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112429 Денисовець Т.М., Денисовець І.В., Квак О.В., Хоменко П.В. Навчальний посібник «Тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань учнів з дисципліни «Біологія людини»», дата реєстрації 16.03.2022
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112430 Денисовець Т.М., Денисовець І.В., Квак О.В., Хоменко П.В. Навчальний посібник «Методичні рекомендації для самостійної роботи із навчальної дисципліни «Долікарська медична допомога при невідкладних станах»», дата реєстрації 16.03.2022
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112805 Денисовець І.В. Стаття «Анатомія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові», дата реєстрації 29.04.2022
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112257 Новосельчук Н.Є. Стаття «Формирование интерьерной среды для абилитации детей», дата реєстрації 09.03.2022
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112256 Новосельчук Н.Є. Стаття «Особливості проектування предметно-просторового середовища інтер’єрів закладів дошкільної освіти», дата реєстрації 9.03.2022
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110517 Кобець С.П. Науковий твір «Теоретичне підґрунтя управління конкурентною стійкістю підприємства», дата реєстрації 23.12.2021
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №11464 Скакаліна О.В., Клочко А.О. Комп’ютерна програма «WEB-додаток для рішення задач розкрою в умовах 2-D обмежень на базі генетичного алгоритму» («WACM 2022»), дата реєстрації 31.01.2022
 18.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111465 Скакаліна О.В., Білоус Я.І. Комп’ютерна програма «QuantumGeneticAlgorithm – оптимальний шлях 2022» («QGA 2022»), дата реєстрації 31.01.2022
 19.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111065 Биба В.В., Міняйленко І.В. Стаття «Особливості фінансування енергозберігаючих заходів : співпраця з ЄС», дата реєстрації 14.01.2022
 20.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113356 Онищенко С.В., Глушко А.Д., Маслій О.А., Скриль В.В. Стаття «Risks and threats to economic security of enterprises in the construction industry under pandemic conditions», дата реєстрації 17.06.2022
 21.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113357 Онищенко С.В., Глушко А.Д. Стаття «Концептуальні засади інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації», дата реєстрації 17.06.2022
 22.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113645 Лобач А.М., Скриль В.В., Лобач Д.А. Стаття «Трансформація організаційної структури та управління ефективності персоналу виробничого підприємства», дата реєстрації 06.07.2022
 23.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113274 Глушко Д.А. Стаття «Моделювання процесу оцінювання ефективності реалізації державної регуляторної політики в Україні», дата реєстрації 14.06.2022
 24.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113392 Маслій О.А. Стаття «Вплив системних загроз економічній безпеці України н конкурентноспроможність національної економіки», дата реєстрації 21.06.2022
 25.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №13448 Харченко Ю.А. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Bussines entities management information and analytical support improvement areas», дата реєстрації 27.06.2022
 26.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113815 Похідня Б.А., Коваль О.О. Майнові права належать Національному університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Комп’ютерна програма «VSTUP_NUPP_BOT» («vstup_bot»), дата реєстрації 15.06.2022
 27.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115261 Коба О.В. Стаття «Розвиток будівельної галузі України як запорука сталого розвитку національної економіки», дата реєстрації 13.10.2022
 28.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115429 Титаренко Л.М. Стаття «Проблеми та пріорітети розвитку промисловості України», дата реєстрації 24.10.2022
 29.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115450 Карпенко А.Є, Коба О.В. Стаття «Підвищення якості аудиту в умовах діджиталізації», дата реєстрації 25.10.2022
 30.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115527 Яланська С.П. Стаття «Портативна лаболаторія у роботі практичного психолога», дата реєстрації 31.10.2022
 31.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115528 Яланська С.П. Стаття «Арт-екопрактики як методичний інструментарій освітнього процесу: психологічний ресурс», дата реєстрації 31.10.2022
 32.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115565 Атаманчук Н.М. Стаття «Психологія страхів шестирічних школярів на початкових етапах навчання у школі», дата реєстрації 01.11.2022
 33.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113221 Харченко Ю.А. Стаття «Напрями вдосконалення операційної системи підприємств нафтогазової галузі», дата реєстрації 07.06.2022
 34.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108162 Петруняк М.В., Рубель В.В., Чевганова В.Я., Кулакова С.Ю. Стаття «Application of grout slurries with the dificate addition for effective well cementing», дата реєстрації 23.09.2021
 35.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108087 Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Наукова стаття «Liberalization and protectionism: an analysis of experience application in different countries of the world», дата реєстрації 21.09.2021
 36.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110211 Москаленко М.В., Денисенко І.В. Тези «Англійська мова як інструмент професійного удосконалення здобувача вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія», дата реєстрації 13.12.2021
 37.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110211 Кузнецова Ю.І., Москаленко М.В., Саєнко Л.В. Стаття «Характеристика термінологічних комплексів, утворених за допомогою метафоричної лексики (на матеріалі французької термінології будівництва)», дата реєстрації 13.12.2021
 38.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111837 Карпенко Є.А. Стаття «Фактори забезпечення прибутковості приватних закладів дошкільної освіти в контексті соціально-економічного розвитку регіону», дата реєстрації 16.02.2022
 39.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106098 Дубінін С.І., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Монографія «Вікові зміни стінки жовчного міхура людини», дата реєстрації 12.07.2021
 40.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113295 Шевченко Л.С. Стаття «Лінійні пішохідні простори як платформа для середовищних трансформацій: закордонний досвід», дата реєстрації 14.06.2022
 41.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113208 Шевченко Л.С. Стаття «Передумови повторного використання матеріалів у дизайні об’єктів архітектурного середовища», дата реєстрації 06.06.2022
 42.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110058 Федонюк Я.І., Дубінін С.І., Федонюк Л.Я., Котляренко Л.Т. Науковий підручник «Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та Патологія людини», дата реєстрації 31.01.2022
 43. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №114267 Онищенко С.В., Маслій О.А. ПІДРОЗДІЛ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ», дата реєстрації 17.08.2022
 44. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112753 Бондар-Підгурська О.В., Глєбова А.О. Стаття «Assessment and analysis of efficiency system management by innovative factors for sustainable development of national economy from the position satisfaction of vital interests population in Ukraine», дата реєстрації 25.04.2022
 45. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112879 Бондар-Підгурська О.В., Глєбова А.О. Стаття «National industry building as the basis for satisfaction ukrainian population’s vital interests», дата реєстрації 05.05.2022
 46. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112878 Бондар-Підгурська О.В., Глєбова А.О. Стаття «Information Security as a Digital Technologies Development Factor of Innovative Socially Oriented Economy», дата реєстрації 05.05.2022
 47. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112880 Бондар-Підгурська О.В., Глєбова А.О., Солових Є.М. Стаття «Challenges, Threats and Possibilities of National Education as a Driver for Innovative Development of Economy», дата реєстрації 05.05.2022
 48. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №110443 Редкін О.В., Зима О.Є., Фарзалієв С., Цвігуненко О.О. Стаття «Construction Companies Development and Competitiveness Ensuring Based on Project Management Standards Implementation», дата реєстрації 21.12.2021

 1. Патент №151927 Вібростіл з автоматичним важільним обертанням віброзбуджувача, МПК В28В 1/08 (2006.01) Коробко Б.О., Коротич Ю.Ю., Васильєв Є.А. - №u 2021 03705; опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40.
 2. Патент №151928 Спосіб утилізації сульфатної кислоти цеху гідролізу кукурудзяного крохмалю, МПК С01F 5/40 (2006/01) Дмитриков В.П., Падалка В.В., Нельга А.Т., Степова О.В., Ганошенко О.М., Бредун В.І. - №u 2021 04198; опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40
 3. Патент № 151929 Портативний гвинтовий розчинонасос, МПК F04B 15/02 (2006/01) Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Чумак С.І. - №u 2021 04856; опубл. 05.10.2022, Бюл. № 40.
 4. Патент №151930 Гідроенергетичний комплекс на дискретному енергоносії МПК (2022/01) E02B 9/00 Срібнюк С.М., Коробко Б.О., Орисенко О.В. - №u 2021 04857; опубл. 05.10.22, Бюл. № 40.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100697 Новосельчук Н.Є. «Ілюзія як засіб створення сучасного дизайну інтер’єру», дата реєстрації 18.11.2020 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103457 Новосельчук Н.Є. «Зовнішня реклама у міському просторі – проблемні питання та рекомендації щодо розташування», дата реєстрації 25.03.2021 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108628 Дяченко Є., Зима О., Пахомов Р. Стаття «Modeling of production process by the method of works maximum approximation», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108600 Редкін О., Пахомов Р., Зима О. Стаття «New approaches to strategic program-targeted management of Ukrainian construction sector innovation and economic development», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100630 Дмитренко Т.А., Дмитренко А.О., Деркач Т.М., Клочко Л.А. «Experimental investigation and computer-generated simulation of reinforced double-tee girders with a wall of oriented standardboard», дата реєстрації 17.11.2020 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106685 Дмитренко Т.А., Семко О.В., Дмитренко А.О., Деркач Т.М. «Engineering calculations of a shear building costructions for while forcing using computer technologies», дата реєстрації 27.07.2021 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106684 Дмитренко Т.А., Дмитренко А.О., Деркач Т.М., Клочко Л.А. «The scientific and technical activity module development for the department of structures from metal, wood and plastics», дата реєстрації 27.07.2021 р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106682 Дмитренко Т.А., Семко О.В., Дмитренко А.О., Деркач Т.М. «Software for calculating node connections monolithic reinforced concrete beamless non-capital overlap with the composite reinforced concrete column», дата реєстрації 27.07.2021 р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106688 Дмитренко Т.А., Дмитренко А.О., Деркач Т.М., Клочко Л.А. «Автоматизація прийому документів по спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»», дата реєстрації 27.07.2021 р.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106455 Довженко О.О., Погрібний В.В., Мальована. Стаття «The Ideal Plasticity Theory Usage Peculiarities to Concrete and Reinforced Concrete», дата реєстрації 20.07.2021 р.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106746 Довженко О.О., Погрібний В.В., Мальована О.О., Карабаш Л.В. Стаття «Improved calculation method of reinforced concrete elements strength on inclined sections», дата реєстрації 28.07.2021 р.
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106452 Кузнєцова І.Г., Погрібний В.В. Довженко О.О., Усенко Д.В. Стаття «Influence of the sizes and the loading platform on the strength of concrete elements at local compression», дата реєстрації 20.07.2021 р.
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105775 Микитенко С.М. Стаття «Аналіз основних розрахункових положень збірно-монолітного безбалкового безкапітельного каркаса», дата реєстрації 23.06.2021 р.
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105776 Микитенко С.М. Стаття «Розрахунок несучої здатності залізобетонних міжколонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги», дата реєстрації 23.06.2021 р.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99421 O. В. Шeфeр. Монографія «Мeтoдoлoгiя пiдвищeння якoстi фyнкцioнyвaння iнфoрмaцiйнo-тeлeкoмyнiкaцiйниx систeм», дата реєстрації 02.09.2020 р.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №146052 «Застосування кінцевих мір довжини з магнітними властивостями як еталонів різних лінійних розмірів», дата реєстрації 20.01.2021 р.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101364 Глушко А.Д., Янко А.С. Стаття "Оptimal reservation of data in the system of residual classes in the direction of ensuring information security of the national economy", дата реєстрації 22.12.2020 р.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101365 Онищенко С.В., Глушко А.Д., Янко А.С. Стаття "Role and importance of information security in a pandemic environment", дата реєстрації 22.12.2020 р.
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101368 Онищенко В.О, Винников Ю.Л., Зоцено М.Л., Харченко М.О., Ларцева І.І. Стаття «Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage», дата реєстрації 22.11.2020 р.
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101440 Онищенко В.О., Макаренко В.Д., Винников Ю.Л. Монографія «Надійність металевих конструкцій нафтогазової галузі», дата реєстрації 24.12.2020 р.
 21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101441 Онищенко В.О., Макаренко В.Д., Винников Ю.Л., Чеботар І.М. Монографія «Основи тріщиностійкості резервуарів і трубопроводів», дата реєстрації 24.12.2020 р.
 22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100805 Навчальний посібник «Раціональне використання водних ресурсів», дата реєстрації 21.12.2020 р.
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100806 Навчальний посібник «Моніторинг поверхневих вод», дата реєстрації 21.12.2020 р.
 24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108240 Навчальний посібник «Моніторинг довкілля», дата реєстрації 27.09.2021 р.
 25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101363 Онищенко С.В., Глушко А. Д., Маслій О.А. «National economy energy efficiency conceptual principles», дата реєстрації 22.12.2020 р.
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101364 Глушко А.Д., Янко А.С. «Optimal reservation of data in the system of residual classes in the direction of ensuring information security of the national economy», дата реєстрації 22.12.2020 р.
 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101365 Онищенко С.В., Глушко А.Д., Янко А.С. «Role and importance of information security in a pandemic environment », дата реєстрації 22.12.2020 р.
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100804 Птащенко Л.О., Каленіченко Є.С. Стаття «Забезпечення економічних інтересів фінансових і промислових корпорацій», дата реєстрації 21.12.2020 р.
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103255 Свистун Л.А., Брижань І.А., Чевганова В.Я., Григорєва О.В. «Підходи до прогнозування демографічних процесів в управлінні інтегрованим розвитком територій», дата реєстрації 18.03.2021 р
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102885 Верига Ю.А., Дмитренко А.В. Тези «The role of financial control as a system of effective governance by joint activitiesplications», дата реєстрації 01.03.2021 р.
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105684 Сичевський В., Скриль В. «Ways of improvement of foreign economic activity».
 32. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №104893 Онищенко С.В., Янко А.С., Глушко А.Д., Сівіцька С.П. «Сonceptual principles of providing the information security of the national economy of Ukraine in the conditions of digitalization», дата реєстрації 26.05.2021 р.
 33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105667 Дмитренко А.В., Фурманчук О.О. Стаття «Ways to improve the methodology of analysis of the financial condition of the enterprise», дата реєстрації 22.06.2021 р.
 34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106428 Онищенко С.В., Маслій О.А. Стаття «Міжнародні індексні системи оцінки бізнес-середовища в Україні», дата реєстрації 19.07.2021 р.
 35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106096 Онищенко С.В., Маслій О.А., Іванчук Б.М. Стаття «THE IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINIAN BUSINESS», дата реєстрації 12.07.2021 р.
 36. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101254 Птащенко Л., Корнієнко Д. Стаття «Tools for assessing of business receivables and payables», дата реєстрації 16.12.2020 р.
 37. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108653 Вовченко О.С., Єгоричева С.Б. Книга «Фінансова стабільність банків в умовах динамічного макроекономічного середовища», дата реєстрації 18.10.2021 р.
 38. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105800 Коба О.В. «Розвиток аутсорсингу бухгалтерського обліку в Україні», дата реєстрації 24.06.2021 р.
 39. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105801 Коба О.В. «Організація обліку паливно-мастильних матеріалів на підприємстві», дата реєстрації24.06.2021 р.
 40. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100287 КулаковаС.Ю., Болдурієва Л.Н., Амеліна І.В., Голобородько А.П. «Strategic management by enterprise’s transport potential», дата реєстрації 08.10.2020 р.
 41. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100475 Бойко Л. М., Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. «Сутність та компоненти інноваційного потенціалу підприємства», дата реєстрації 16.11.2020 р.
 42. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №104443 Кулакова С.Ю., Чевганова В.Я., Новікова О.Ф. «Features of the Formation and Implementation of the Enterprise Business Strategy», дата реєстрації 30.04.2021 р.
 43. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102919 Васюта В.Б., В.В. Васюта, Житник О.М. Стаття «Shadowing of entrepreneurship in Ukraine: reasons and consequences», дата реєстрації 01.03.2021 р.
 44. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102920 Васюта В. Б. Стаття «Еnergy conservation strategies at Ukrainian enterprises», дата реєстрації 01.03.2021 р.
 45. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106990 Кулакова С., Сіора Р. «Methodological approaches to assessing the level of enterprise risk resistability», дата реєстрації 04.08.2021 р.
 46. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107387 Бондаренко В.М., Хадарцев О.В., Григор’єва О.В. Стаття «The effectiveness of product and brand promotion: the role of marketing communications», дата реєстрації 17 серпня 2021 р.
 47. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106071 Бойко Л.М., Чевганова В.Я., Кулакова С.Ю. Стаття «Тенденції економічної активності населення в сільській місцевості», дата реєстрації 12.07.2021 р.
 48. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108162 Перуняк М.В., Рубель В.В., Чевганова В.Я., Кулакова С.Ю. Стаття «Application of grout slurries with the defecate addition for effective well cementing», дата реєстарції 23 вересня 2021 р.
 49. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106028 Hryhorieva O., Khadartsev O., Ivaniuk A. «Formation of City Brand in the Implementation of the Concept of Integrated Development», дата реєстрації 08.07.2021 р.
 50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107756 Хадарцев О.В. «Економічна безпека суб’єктів господарювання: потенціал фондових інструментів", дата реєстрації 02.09.2021 р.
 51. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107762 Хадарцев О.В. «Бізнес-модель як концептуальний базис сутності посередництва на товарному ринку», дата реєстрації 02.09.2021 р.
 52. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108405 Добрянська В.В., Іваненко І.О. Стаття «Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності»
 53. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108362 Vasiuta Viktoriia, Karyna Klymenko. Стаття «Unshadowing of Economic Processes in Ukraine – is the Main Condition for the Development of Entrepreneurship» дата реєстрації 30.09.2021 р.
 54. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108032 Комеліна О.В., Міняйленко І.В., Комеліна А. А., Плужник А.В. Стаття «Methodical and Practical Aspects of the Spatial Development of Ukrainian Regions, Based on Smart-specializations», дата реєстрації 20.09.2021 р.
 55. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102243 Шевченко О.М. Наукова стаття «Розвиток фінансових технологій у умовах цифровізації», дата реєстрації 02.02.2021 р.
 56. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукова стаття №103429 Шевченко О.М., Щербініна С.А. «Застосування адаптивних методів прогнозування для планування діяльності малого підприємства», дата реєстрації 24.03.2021 р.
 57. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103326 Чижевська М.Б. Наукова стаття «Integral approach to residential property building state policy implementation in the context of the power decentralization», дата реєстрації 23.03.2021 р.
 58. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106066 Кобец С.П. Наукова стаття «Методичний підхід до оцінки економічної стійкості підприємств», дата реєстрації 12.07.2021 р.
 59. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103416 Христенко О.В. «Основні завдання формування і розвитку регіональної інноваційної системи Полтавського регіону», дата реєстрації 24.03.2021 р.
 60. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103434 Chaikina A.O. «Features of formation of development strategy at construction enterprise», дата реєстрації 24.03.2021 р.
 61. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105398 Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. стаття «Особистості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті», дата реєстрації 10.06.2021 р.
 62. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105399 Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. Стаття «Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності», дата реєстрації 10.06.2021 р.
 63. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105400 від 10.06.2021 року на статтю Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. Цифрові градієнти як ключові атрибути становлення освіти 5.0 та Індустрії Х.0 // Економічний простір. – 2021. – № 165. – С. 13-17.
 64. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105401 Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. Стаття «Навички та компетенції, що продукуються навчальним курсом «Цифрове підприємництво» в університеті 5.0», дата реєстрації 10.06.2021 р .
 65. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105405 Kraus N., Marchenko O. Стаття «Innovative-digital entrepreneurship as key link of industry X.0 formations in the conditions of virtual reality», дата реєстрації 10.06.2021 р.
 66. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108063 Amelina I.V. Стаття «Theoretical and methodological foundations of production logistic management», дата реєстрації 20.09.2021р.
 67. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108027 Komelina O.V., Pluzhnyk A.V. Стаття «Economic insecurity of households as a key indicator in estimating economic security of the country, region, city», дата реєстрації 20.09.2021 р
 68. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108028 Кomelina O., Shcherbinina S., Korsunska M. Стаття «Enterprise economic potential estimation model», дата реєстрації 20.09.2021 р.
 69. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108031 Кomelina O., Hunchenko M. Стаття «Evaluation and Regulation of Socio-Economic Efficiency of Management Systems», дата реєстрації 20.09.2021 р.
 70. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108032 O. Komelina, I. Miniailenko, A. Komelina, A. Pluzhnyk. Стаття «Methodical and Practical Aspects of the Spatial Development of Ukrainian Regions, Based on Smart-specializations», дата реєстрації 20.09.2021 р.
 71. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Плужник А.В., Корсунська М. Ю. Стаття «Формування системи управління ризиками та загрозами економічної безпеки міста
 72. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106213 Харченко Ю.А. Стаття «Автоматизація системи оцінювання фінансового стану будівельного підприємства», дата реєстрації 14.07.2021 р.
 73. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107802 Харченко Ю.А. Стаття «Розроблення моделей прогнозування обсягу реалізації продукції сільськогосподарського підприємства», дата реєстрації 03.09.2021 р.
 74. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103278 Буряк А.А., Овчаренко Д.О. Наукова стаття «Conceptual model of attracting foreign direct investments in terms of international economic integration», дата реєстрації 18.03.2021 р.
 75. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103812 Буряк А.А., Овчаренко Д.О. Наукова стаття «Media information support of enterprises engaged in foreign economic activity», дата реєстрації 08.04.2021 р.
 76. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107937 Білоусова А.Ю. Наукова стаття «Сучасні проблеми інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах», дата реєстрації 13.09.2021 р.
 77. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107806 Білоусова А.Ю. Наукова стаття «Ресурси та здатності підприємства як база його стратегії», дата реєстрації 03.09.2021 р.
 78. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107860 Новицька І.В. Наукова стаття «Управління просуванням органічної продукції через канали розподілу», дата реєстрації 08.09.2021 р.
 79. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107808 Новицька І.В. Наукова стаття «Digital-маркетинг як технологія просування органічної продукції», дата реєстрації 03.09.2021 р.
 80. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107809 Новицька І.В. Наукова стаття «Основні методики та особливості системи просування органічної продукції», дата реєстрації 03.09.2021 р.
 81. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107936 Черниш І.В., Маховка В.М, Максимейко Н.Я. Наукова стаття «Гастрономія як фактор формування конкурентних переваг послуг пізнавального туризму», дата реєстрації 13.09.2021 р.
 82. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108272 Титаренко Л.М. Наукова стаття «Монетаризм у системі державного регулювання національної економіки», дата реєстрації 30.09.2021 р.
 83. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105152 Білоусова А.Ю. Стаття «Проблема неадекватності та слабої репрезентативності традиційних фінансових показників підприємства: сутність та шляхи вирішення», дата реєстрації 03.06.2021 р.
 84. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105149 Білоусова А.Ю. Стаття «Модель динамічної оцінки стану підприємства: призначення та передумови формування», дата реєстрації 03.06.2021 р.
 85. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Гришко В.В. Стаття «Квадрат ефективності публічного управління»
 86. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Кульчій І.О. Стаття «Особливості та проблеми правового регулювання доступу до публічної інформації в Україні»
 87. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98035 Кульчій І.О. Стаття «Реформування органів державної влади України в умовах реалізації антикорупційної політики», дата реєстрації 12.06.2020 р.
 88. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103126 Мирошниченко А.І. Наукова стаття «Імплементація європейського досвіду у практику сучасного публічного управління України», дата реєстрації 11.03.2021 р.
 89. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105870 Бойко, В.В. Стаття «До питання визначення поняття контролю виконання державного бюджету за видатками», дата реєстрації 29.06.2021 р.
 90. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107744 Палій К.В., Астахова С.І., Грінченко Н.А. Стаття "Evolution of antique motives in V. Brusov's lyric heritage"
 91. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106102 Галаур С., Якубенко І. Стаття «Художній політичний дискурс і його регулятивний вплив», дата реєстрації 12.07.21 р.
 92. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106427 Галаур С. «Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі», дата реєстрації 19.07.21 р.
 93. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108627 Вашак О.С., Мартиросян Л.І., Федоренко Ю.П. Стаття «Image as a presentation of a university teacher», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 94. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108626 Федоренко Ю.П. Стаття «Linguistic component of intercultural communicative competence», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 95. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108625 Федоренко Ю.П., Колос Ю.З.. Стаття «Foreign language professional communicative competence in future computer specialists’ training», дата реєстрації 12 жовтня 2021р.
 96. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100722 Гула Р.В., Передерій І.Г. «Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору», дата реєстрації 21.12.2020 р.
 97. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100609 Передерій І.Г., Білан Н.В. «Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку», дата реєстрації 17.11.2020 р.
 98. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100610 Передерій І.Г., Вощенко В.Ю «Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації», дата реєстрації 17.11.2020 р.
 99. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №107598 Чередник Л.А., Лукаш Г.П. Стаття «Документна лінгвістика та редагування документів, дата реєстрації 25 серпня 2021 р.
 100. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106145 Вдовіна О.О., Сажко В.В. «Три заяви Василя Стуса (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України)».
 101. Свідоцтво про реєстацію авторського права на твір №106146 Вдовіна О.О. «Електронне діловодство в судових установах: стан та перспективи» .
 102. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100786 «Інформатизація судового діловодства та документообігу в Україні: особливості та проблеми»
 103. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108597 Клевака Л.П., Тур О.М. Стаття "Специфіка формування мотивації дітей дошкільного віку як чинник успішності навчання в НУШ", дата реєстрації 12.10.2021 р.
 104. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105683 Вдовіна О.О. «E-justice in Ukraine and the world»
 105. Свідоцтво про реєстацію авторського права на твір №106146 Вдовіна О. О. «Електронне діловодство в судових установах: стан та перспективи»
 106. Свідоцтво про реєстацію авторського права на твір №105337 Л. І. Дерев’янко, С. М. Дорошенко «Сучасна українська мова : навч. посіб.»
 107. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103822 Яланська С.П. «Навчальний посібник. Психологія творчості», дата реєстрації 08.04.2021 р.
 108. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103820 Атаманчук Н.М. Стаття «Арт-терапія як засіб вивчення та подолання бар'єрів у спілкуванні підлітків», дата реєстрації 08.04.2021.
 109. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103821 Яланська С.П., Атаманчук Н.М. Стаття «Психологія формування толерантного середовища в умовах нової української школи», дата реєстрації 08.04.2021 р.
 110. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108593 Атаманчук Н.М. Стаття «Професійне становлення студентів на початкових етапах навчання у закладі вищої освіти», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 111. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108594 Атаманчук Н.М. Стаття «Хендмейд – спосіб підвищення стресостійкості у студентів ЗВО», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 112. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108597 Клевака Л.П., Тур О.М. Стаття «Специфіка формування мотивації дітей дошкільного віку як чинник успішності навчання в НУШ», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 113. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108598 Клевака Л.П., Гришко О.І. Стаття «Емоційний розвиток особистості як умова формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 114. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108595 Яланська С.П. Стаття «Креативний ресурс психологічного інструментарію «Психогеометричний кольоровий арт-конструктор», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 115. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108596 Яланська С.П. Стаття «Вивчення курсу «Психологія здоров'я та здорового способу життя»: психолого-педагогічні аспекти», дата реєстрації 12.10.2021 р.
 116. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 108912 Сайко Н.О. Стаття «Соціально-педагогічна готовність майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності», дата реєстрації 12.10.2021 р.

 1. Патент №146396 Спосіб комплексної переробки акумуляторного лому, МПК Н01 М 10/24, Н01 М 10/42 Дмитриков В.П., Ілляш О.Е., Горб О.О., Іванов О.М., Падалка В.В, Крикунова В.Ю., Короткова І.В., Шиян Н.І., Лапенко Т.Г., Опара Н.М., Дрожчана О.У. – №u 2020058; опубл. 18.02.2021, Бюл. №7.
 2. Патент №148265 Спосіб одержання екологічно прийнятного інгібітору корозії сталі у водно-нафтовому середовищі, МПК С10G 7/10, С10G 75/02, Гомеля М.Д., Степова О.В., Ганошенко О.М. – №u 2021 01141; опубл. 21.07.2021, Бюл. №29.
 3. Патент №148751 Степова О.В., Ганощенко О.М., Серга Т.М МПК(2021.01), G 01N 17/00, G 01N 27/26, №u 2021 01139, опубл. 15.09.2021, Бюл. №37, Неруйнівний спосіб визначення швидкості зовнішньої корозії сталевого підземного трубопроводу
 4. Патент на винахід №122944 МПК C11D 3/20 C11D 7/08 C11D 7/32 D08D 3/04 C04B 41/53. Композиція для видалення залишків затверділого бетону з форм виготовлення тротуарної плитки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Сененко Н.Б., Ахмеднабієв Р.М., Завора Т.М.; власник Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". – № a 2019 05245; заявл. 17.05.2019; опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3. – 4 с.
 5. Патент №146691 Вібростіл з важільним закріпленням віброзбуджувача МПК B28B 1/08 (2006.01), № u 2020 06563; заявл. 12.10.2020; опубл. 10.03.2021.
 6. Патент №148356 Ківш-хопер універсальний E04F 21/12 (2006.01), № u202101648; заявл. 29.03.2021; опубл. 28.07.2021.
 7. Патент на винахід №147839, МПК B06B 1/10 (2006.01). B07B 1/40 (2006.01). Дебалансний вібратор / Лютенко В.Є., Рудик Р.Ю.; власник: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – u 2020 08370; заявл. 28.12.2020; опубл. 117.06.2021, Бюл. № 24.
 8. Патент №148767 Портативний розчинозмішувач: B28C 5/14 (2006.01), № u202101655; заявл. 29.03.2021; опубл. 16.09.2021.

 1. Патент на корисну модель № 139397. Віброплощадка / Нестеренко М.П., Молчанов П.О., Нестеренко Т.М., Савик В.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904279; заявл. 22.04.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 2. Патент на корисну модель № 139404. Злітно-посадкова понтонна смуга / Срібнюк С.М., Зубричев О.С., Зубричева Л.Л.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904570; заявл. 26.04.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 3. Патент на корисну модель № 139405. Спосіб визначення міцності бетону на стиск і розтяг / Довженко О.О., Погрібний В.В., Кузнєцова І.Г.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904573; заявл. 26.04.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 4. Патент на корисну модель № 139406. Пневмопістолет для нанесення протикорозійних покриттів / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904573; заявл. 26.04.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 5. Патент на корисну модель № 139429. Композиція для видалення залишків затверділого бетону з форм виготовлення тротуарної плитки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Сененко Н.Б., Ахмеднабієв Р.М., Завора Т.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201905244; заявл. 17.05.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 6. Патент на корисну модель № 139643. Просторова плитно-стрижнева оболонка / Павліков А.М., Гасій Г.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201907313; заявл. 01.07.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 7. Патент України на винахід № 120676. Засіб лужний для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом безрозбірної циркуляційної мийки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Дейнека Ю.М., Чепурко І.В., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201809436; заявл. 18.09.2018, опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 8. Патент на корисну модель №139990 Спосіб розрахунку амплітуд коливань масивних фундаментів машин з урахуванням пошкоджень / Михайловська О.В. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904275; заявл. 22.04.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.
 9. Патент на корисну модель №140153 Спосіб влаштування довічного шламосховища для токсичних відходів / Зоценко М.Л., Михайловська О.В. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201907230; заявл. 01.07.2019, опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.
 10. Патент України на винахід № 120970. Кислотний засіб для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом безрозбірної циркуляційної мийки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Дейнека Ю.М., Чепурко І.В., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201801496; заявл. 15.02.2018, опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 11. Патент на корисну модель №140820. Вузол з’єднання залізобетонних плит з ригелем у збірно-монолітних перекриттях з подвійним функціональним призначенням робочої арматури / Довженко О.О., Погрібний В.В., Чурса Ю.В., Костроміцька К.С.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201909018; заявл. 29.07.2019, опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 12. Патент на корисну модель №141008. Спосіб визначення осідань масивних фундаментів машин від динамічного впливу / Михайловська О.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201904321; заявл. 22.04.2019, опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.
 13. Патент на корисну модель №140766. Установка для проколу ґрунту та розширення свердловин / Орисенко О.В., Нестеренко М.М., Мартиненко Р.О., Яковенко А.М., Запорожець М.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201908728; заявл. 19.07.2019, опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 14. Патент на корисну модель №1426046. Спосіб утилізації відпрацьованих акумуляторних батарей / Дмитриков В.П., Проценко О.В., Падалка В.В., Степова О.В., Голік Ю.С.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201907223; заявл. 01.07.2019, опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12.
 15. Патент України на винахід № 121772 Спосіб отримання газових гідратів у лабораторних умовах/ Абдуллах Н.М., Кутний Б.А.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201711859; заявл. 04.12.2017, опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14.
 16. Патент на корисну модель №143241. Патрон токарний самоцентруючий з розмірним розведенням кулачків / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201907289; заявл. 01.07.2019, опубл. 25.07.2020, Бюл. № 14.
 17. Патент України на винахід № 121989 Вібраційна помпа подвійної дії / Коробко Б.О., Ківшик А.В., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201800375; заявл. 15.01.2018, опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.
 18. Патент на корисну модель №144300. Спосіб знезараження води плавального басейну / Семенов А.О., Сахно Т.В., Волошко Л.Б., Кислиця С.Г., Бойко Г.М.; Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка» – № u 2020 01154; заявл. 21.02.2019, опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18.
 19. Патент на корисну модель №144876. Лопатеве долото-бурозмішувач / Зоценко Л.М., Михайловська О.В., Марусич О.В. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2020 03760; заявл. 22.06.2020, опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20.
 20. Патент на корисну модель №144871. Вертлюг / Зоценко Л.М., Михайловська О.В., Федій Д.Г. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2020 03741; заявл. 22.06.2020, опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20.
 21. Патент на корисну модель № 144877. Конструкція металевого покриття з просторовими шестикутними елементами із гнутих швелерів / Чичулін В.П., Чичуліна К.В. заявник та власник Національний університет «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка». – № u 2020 03761; заявл. 22.06.2020, опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20.
 22. Патент на корисну модель №145004. Спосіб влаштування корпусу біореактора для виробництва біогазу / Зоценко Л.М., Михайловська О.В., Клименко В.В. заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2020 03742; заявл. 22.06.2020, опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21.
 23. Патент України на винахід № 122600. Ручна землерийна машина / Лютенко В.Є., Будяник П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201809734; заявл. 28.09.2018, опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93858 Причепа Р.Р., Кобець С.П., Амеліна І.В., Зось-Кіор М.В., Шанда Т.І. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для створення екзаменаційних білетів», дата реєстрації 12.11.2019.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94484. Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Толочій Р.М. Стаття «Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні», дата реєстрації 05.12.2019.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94485 Іваницька С.Б., Ушакова Ю.С. Стаття «Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні в сучасних умовах», дата реєстрації 05.12.2019.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94782 Штепенко К.П., Борисова Т.І. Стаття «Стан добровільного медичного страхування в контексті розгляду діяльності страхових компаній», дата реєстрації 17.12.2019.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94781 Штепенко К.П., Забураєва О.Ю. Стаття «Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення», дата реєстрації 17.12.2019.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95365 Чепурний О.В., Штепенко К.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання, дата реєстрації 14.01.2020.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95364 Завора Т.М., Штепенко К.П. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності, дата реєстрації 14.01.2020.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95182 Дмитренко В.І., Науковий твір «Експериментальна установка та методика вивчення гідра утворення природних газів», дата реєстрації 09.01.2020.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94349 Верига Ю.А., Прохар Н.В., стаття «Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади», дата реєстрації 02.12.2019.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95181 Онищенко В.О., Винников Ю.Л., Зоценко М.Л., Пічугін С.Ф., Харченко М.О., Степова О.В., Савик В.М., Молчанов П.О., Винников П.Ю., Ганошенко О.М., Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’єктів транспортування нафти і нафтопробуктіву складних інженерно-геологічних умовах», дата реєстрації 09.01.2020.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93648 Шевченко О.М. Навчально-методичний посібник «Мікроекономіка», дата реєстрації 05.11.2019.
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95124 Щепак В.В., Стаття «Экономическая модель системы мониторинга земель», дата реєстрації 03.01.2020.
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95125 Сененко І.А.,Щепак В.В., Стаття «Організація малого готельного бізнесу на основі розвитку рекреаційних територій», дата реєстрації 03.01.2020.
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95126 Щепак В.В., Стаття «Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки», дата реєстрації 03.01.2020.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95548 Верига Ю.А., Коба О.В., Нургалієва Р.Н., стаття «Goodwill as an accounting category», дата реєстрації 22.01.2020.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95758 Верига Ю.А., Карпенко Є.А., стаття «Внутрішній аудит системи управління на підприємстві: особливості проведення та узагальнення результатів», дата реєстрації 03.02.2020.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95495 Ічанська Н.В., Дем’яненко В.О., Комп. програма (веб додаток) «Testing Module in Ukrainian language», дата реєстрації 21.01.2020.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94201. Свистун Л.А. Монографія «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики», дата реєстрації 26.11.2019.
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94214. Крекотень І.М., Свистун Л.А., Худолій Ю.С. Стаття «Prospects of using security mechanism in the process of rehabilitation the building sphere in Ukraine», дата реєстрації 26.11.2019.
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94746 Зернюк О.В., Пастух А.М., Стаття «Analysis and evaluation of the logistic Activity of an enterprise», дата реєстрації 13.12.2019.
 21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94747 Глєбова А.О., Зернюк О.В., Стаття «Реструктуризація АТ в умовах світової фінансової кризи», дата реєстрації 13.12.2019.
 22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94748 Глєбова А.О., Зернюк О.В., Підрозділ у монографії «Сучасні аспекти процесу управління готельними підприємствами України», дата реєстрації 13.12.2019.
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94749 Глєбова А.О., Бондар-Підгурська О.В., Зернюк О.В., Підрозділ у монографії «Устойчивое инновационное развитие экономики Украины в контексте управления изменениями: возможность реализации плана Маршала», дата реєстрації 13.12.2019.
 24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94750 Черниш І.В., Глєбова А.О., Зернюк О.В., Стаття «Innovative model of Ukraine’s economy development: problems and prospects», дата реєстрації 13.12.2019.
 25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95065 Литвиненко Т.П., Гасенко Л.В., Шарий Г.І., Стаття «Features of street-road network modern designing and reconstruction in cities», дата реєстрації 26.12.2019.
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96719, Іваницька С.Б., Галайда Т.О. Educational guidance «Labor Economics and Social-Labor Relationships: educational guidance for all students of all models of study. Part 1», дата реєстрації 19.03.2020.
 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96718, Іваницька С.Б., Галайда Т.О. Educational guidance «Labor Economics and Social-Labor Relationships: educational guidance for all students of all models of study. Part 2», дата реєстрації 19.03.2020.
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96877. Титаренко Л.М., Стаття «Transnationalization in the enternational economic relations: tendencies of the development», дата реєстрації 24.03.2020.
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96846 Христенко О.В., Стаття «Особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні», дата реєстрації 24.03.2020.
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94202. Черниш І.В., Маховка В.М., Стаття «Scientific and methodological aspects of business management and organizational development of the tourism sector enterprises of Poltava region in the context of sustainable development», дата реєстрації 26.11.2019.
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96720, Павельєва А.К., Стаття «Идиллическая картина мира в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики», дата реєстрації 19.03.2020.
 32. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96721, Павельєва А.К., Борута Н.В. Стаття «Фільмоніми в сучасному перекладознавстві», дата реєстрації 19.03.2020.
 33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96722, Павельєва А.К., Борута Н.В. Стаття «Класифікації назв кінофільмів: структурно-семантчні особливості», дата реєстрації 19.03.2020.
 34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95796. Кузьменко Т.Ю., Літературний письмовий твір наукового характеру «Принципи та прийоми функціонально-планувльної організації приміських сільських поселень», дата реєстрації 05.02.2020.
 35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96088.Новосельчук Н.Є., Стаття «Організація інформаційно-навчального простору засобами дизайну в інтер’єрах закладів дошкільної освіти», дата реєстрації 17.02.2020.
 36. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96164. Шевченко Л.С., Шевченко В.М. Стаття «Малі архітектурні форми в полтавських садибах: від історії до сучасності», дата реєстрації 18.02.2020.
 37. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97134. Лях В.М., Літературний письмовий твір наукового характеру «Современные проблемы и практика развития малых городов в системах расселения (на примере г. Фастов Киевской области)», дата реєстрації 08.04.2020.
 38. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97045. Дмитренко А.В. Тези «Формування показників податкової звітності за спільною діяльністю: комп’ютерні інноваціх», дата реєстрації 03.04.2020.
 39. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95064. Опір матеріалів: прості види деформацій від теорії до практики : навчальний посібник для студентів галузей знань «Механічна інженерія» та «Транспорт» (частина 1) / автори: Муравльов В.В., Кириченко В.А., Гасенко А.В. ; заявл. 10.12.2019 ; реєстр. 26.12.2019.
 40. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97228 Павліков А.М., Балясний Д.К., Гарькава О.В., Довженко О.О., Микитенко С.М., Пінчук Н.М., Федоров Д.Ф., Монографія «Сучасні конструктивні системи будівель із залізобетону», дата реєстрації 15.04.2020.
 41. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98060 Довженко О.О., Погрібний В.В., Навчальний посібник (практикум) «Технічна експлуатація будівель і споруд (обстеження, визначення зносу, оцінювання технічного стану, надійність, збереження)», дата реєстрації 27.03.2020.
 42. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94857 Гасенко А.В., Фенко О.Г., Мультимедійний курс лекцій «Fundamentals of the building’s theory», дата реєстрації 19.12.2019.
 43. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97230, Васюта В.Б., Васюта В.В. Стаття «Аналіз ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства», дата реєстрації 15.04.2020.
 44. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94211. Онищенко В.О., Бережна А.Ю., Птащенко Л.О., Чичкало-Кондрацька І.Б. Підручник «Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)», дата реєстрації 26.11.2019.
 45. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94095. Бережна А.Ю. Стаття «Зміна приватизаційної парадигми як фактор залучених прямих іноземних інвестицій», дата реєстрації 19.11.2019.
 46. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94094. Бережна А.Ю. Стаття «Resource savings in the coutext of innovative development of the city comunal econome», дата реєстрації 19.11.2019.
 47. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97070, Неділько А.І. Стаття «Концепція електронного урядування як елемент вдосконалення системи публічного управління», дата реєстрації 07.04.2020.
 48. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97067, Неділько А.І. Стаття «Вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічного управління на основі досвіду європейських країн», дата реєстрації 07.04.2020.
 49. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97226, Скрильник О.О. Стаття «Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект», дата реєстрації 15.04.2020.
 50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96353 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Experimental studies of energy-efficient beams i buildings and structures of the oil and gas complex», дата реєстрації 25.02.2020.
 51. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96354 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Steel statically uncertain transverse frames probabilistic calculation», дата реєстрації 25.02.2020.
 52. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96355 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Проектування сталевих резервуарів для зберігання вуглеводнів», дата реєстрації 25.02.2020.
 53. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96356 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Energy security of the state: comparative analysis and improving the regulatory frameworks for energy, resource efficiency of building in Ukraine and the EU», дата реєстрації 25.02.2020.
 54. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96357 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Survivability and failure risks of steel frame structures: conceptual framework», дата реєстрації 25.02.2020.
 55. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96358 Чичуліна К.В., Чичулін В.П., Стаття «Підвищення ефективності проектування сталевих рам із просторовими перерізами», дата реєстрації 25.02.2020.
 56. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96727 Скакаліна О.В., Комп’ютерна програма «Zero Level logistics 2020», дата реєстрації 19.03.2020.
 57. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96166, Чичуліна К.В., Скриль В.В. Стаття «Європейська практика формування енергоефективної свідомості», дата реєстрації 28.02.2020.
 58. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95895 Буряк А.А. Стаття «Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС у промисловості: регіональний розріз», дата реєстрації 07.02.2020.
 59. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95896 Білоусова А.Ю. Стаття «Оцінювання вагомості формування інформаційної підтримки стратегічних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах», дата реєстрації 07.02.2020.
 60. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96079 Безрукова Н. В., Свічкарь В.А. Стаття «Dutch disease in Ukraine: assessment of the domestic export problems», дата реєстрації 17.02.2020.
 61. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96182, Кушнірова Т.В., Книга «Англійська література в культурологічному вимірі (модерний і постмодерний аспект)», дата реєстрації 31.03.2020.
 62. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96183, Кушнірова Т.В., Книга «Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття», дата реєстрації 31.03.2020.
 63. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96846 Христенко О.В., Стаття «Особливості законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні», дата реєстрації 24.03.2020.
 64. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98593 Христенко О.В. Рорзділ колективної монографії «Формування регіональної інноваційної інфраструктури як напрям реалізації інноваційної політики», дата реєстрації 13.07.2020.
 65. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98554 Комеліна О.В., Христенко О.В. Стаття «Оптимізація організаційної структури управління інноваційним розвитком регіонів», дата реєстрації 10.07.2020.
 66. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98592, Онищенко В.О., Винников Ю.Л., Зоценко М.Л., Харченко М.О., Ларцева І.І., Бредун В.І., Нестеренко Т.М., Монографія «Ефективні конструктивно-технологічні рішення об’эктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-геологічних умовах», дата реєстрації 13.07.2020.
 67. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98602, Єрмілова Н.В., Кислиця С.Г., Навчальний посібник «Навчальний посібник до самостійного вивчення курсу «Основи метрології і електричних вимірювань», дата реєстрації 13.07.2020.
 68. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97338, Пасічна І.О. Стаття «Податкові правовідносини як правова категорія», дата реєстрації 24.04.2020.
 69. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98553. Степова О.В., Навчальний посібник «Техноекологія», дата реєстрації 15.07.2020.
 70. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98658. Степова О.В., Рома В.В. Навчальний посібник «Очищення стічних вод», дата реєстрації 15.07.2020.
 71. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97866, Чевганова В.Я., Міняйленко В.Г., Міняйленко І.В., Швед В.М. Стаття «Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінювання потенціалу транспортної компанії», дата реєстрації 05.06.2020.
 72. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97865, Чевганова В.Я., Перевертайло Т.С. Стаття «Конкурентноспроможність продукції машинобудування: реалії та можливості», дата реєстрації 05.06.2020.
 73. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98603, Чевганова В.Я., Міняйленко І.В., Хадарцев О.В., Григор’єва О.В. Стаття «The effective mechanism for decision-making in business administration:formation conceptuality, systemic and intersystemic links», дата реєстрації 13.07.2020.
 74. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98564 Петровський О.М., Стаття «Знезараження повітря в приміщеннях за допомогою фізико-хімічних факторів впливу», дата реєстрації 10.07.2020.
 75. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99421, Шефер О.В., Монографія «Методологія підвищення якості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем», дата реєстрації 02.09.2020.
 76. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99924, Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Монографія «Фундаменти, що споруджуються без виймання ґрунту», дата реєстрації 24.09.2020.
 77. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100212, Єрмілова Н.В., Навчальний посібник «Навчальний посібник з дисципліни «Електротехніка та електропостачання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології», дата реєстрації 05.10.2020.
 78. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100109. Чичкало-Кондрацька І.Б., Новицька І.В. Стаття «Using of marketing communications in agricultural enterprise», дата реєстрації 01.10.2020.
 79. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100108. Буряк А.А., Стаття «Особливості інвестиційних потоків країн світу з різним рівнем економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний аспект», дата реєстрації 01.10.2020.
 80. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100106. Буряк А.А., Стаття «Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів», дата реєстрації 01.10.2020.
 81. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100179. Буряк А.А., Стаття «Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості промисловості регіонів України», дата реєстрації 02.10.2020.
 82. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100172. Буряк А.А., Стаття «Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії «прямі іноземні інвестиції» на регіональному рівні», дата реєстрації 02.10.2020.
 83. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100286 Зелінська Г.О., Болдирєва Л.М., Амеліна І.В., Стаття «Logistic quality management of transport process», дата реєстрації 08.10.2020.
 84. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99243 Болдирєва Л.М., Гришко В.В., Стаття «Smart technologies in the transport management system: experience of the european countries», дата реєстрації 31.08.2020.
 85. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99244 Болдирєва Л.М., Гришко В.В., Стаття «Potential for the development of renewable energy in the agricultural sector of the economy», дата реєстрації 31.08.2020.
 86. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99245 Болдирєва Л.М., Гришко В.В., Стаття «Європейський досвід впровадження смарт-технологій в управлінні логістичними процесами», дата реєстрації 31.08.2020.
 87. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99242 Болдирєва Л.М., Гришко В.В., Стаття «Державна підтримка аграрного сектору як фактор розвитку відновлюваної енергетики України», дата реєстрації 31.08.2020.
 88. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100285, Болдирєва Л.М., Амеліна І.В., розділ колективної монографії «Theoretical and methodological approaches to the innovative potential of the innovative potential of the agricultural and food sector in the economy», дата реєстрації 08.10.2020.
 89. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100287 Кулакова С.Ю., Болдирєва Л.М., Амеліна І.В., Голобородько О.П., Стаття «Strategic Management by Enterprise’s Transport Potential», дата реєстрації 08.10.2020.
 90. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98888, Передерій І.Г., Навчальний посібник «Сучасні PR-технології та реклама в інформаційній діяльності», дата реєстрації 12.08.2020.
 91. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100188, Чередник Л.А. Болотнікова А.П., Гунченко Ю.В., Стаття «Innovative technologies the Ukrainian language as a foreign language in higher education institutions», дата реєстрації 05.10.2020.
 92. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100314, Чередник Л.А., Стаття «Загадки покоління ІКС (за романом Д. Коупленда «Покоління Х»)», дата реєстрації 08.10.2020.
 93. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100218. Шевченко Л.С., Стаття «Прийоми дизайну об’єктів міського середовища з повторним використанням матеріалів», дата реєстрації 06.10.2020.
 94. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96482 Чайкіна А.О. Стаття «Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України», дата реєстрації 02.03.2020.
 95. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96458 Чайкіна А.О. Підрозділ у монографії «Теоретичні аспекти реалізації соціальної відповідальності малими та середніми підприємствами», дата реєстрації 02.03.2020.
 96. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98171 Чайкіна А.О., Чайкіна Н.О., Зернюк О.В., Фроліна К.Л. Стаття «Synergistic Catalysts of the Region’s Entrepreneurial Potential Realization in Conditions of Ukraine’s Integration into the European Union», дата реєстрації 16.06.2020.
 97. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98142. Єгоричева С.Б., Лахижа М.І. Книга «Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах», дата реєстрації 16.06.2020.
 98. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99555. Єгоричева С.Б., Гасій О.В. Книга «Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи», дата реєстрації 08.09.2020.
 99. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99555. Єгоричева С.Б., Тимошенко О.В. Книга «Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальнх громад», дата реєстрації 08.09.2020.
 100. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100270, Валявський С.М., Валявська А.С. Стаття «Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві та напрями удосконалення її проведення», дата реєстрації 07.10.2020.
 101. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100031, Валявський С.М., Третяк В.В. Стаття «Система управління якістю на підприємствах цукрової промисловості: структура, зміст та опис процедури впровадження», дата реєстрації 28.09.2020.
 102. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97754, Чередник Л.А., Гунченко Ю.В., Стаття «Translation as integrative component of intercultural communication», дата реєстрації 03.06.2020.
 103. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97753, Чередник Л.А., Болотнікова А.П., Гунченко Ю.В., Стаття «Literary translation as one of communication possible modifications», дата реєстрації 03.06.2020.
 104. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99446. Горошко А.І., Горошко В.І., Горошко О.І. Комп’ютерна програма «Мобільний додаток Fotospektr v.3.0», дата реєстрації 03.09.2020.
 105. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97332, Гула Р.В., Дзьобань О.П., Передерій І.Г., Павліченко О.О., Філь Г.О., Монографія «Інформаційна війноа: соціально-онтологічний та міліарний аспекти», дата реєстрації 24.04.2020.
 106. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97752, Чередник Л.А., Стаття «Творчість Дж. Г. Байрона в українських перекладах», дата реєстрації 03.06.2020.
 107. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98887, Гула Р.В., Передерій І.Г., Вітринська О.В., Геращенко Л.Б., Навчальний посібник «Історія науки й техніки», дата реєстрації 12.08.2020.
 108. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95602. Свистун Л.А., Худолій Ю.С. Монографія «Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку», дата реєстрації 24.01.2020.
 109. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №95604. Худолій Ю.С., Черв’як А.В. Стаття «Особливості забезпечення економічної безпеки банку в умовах фінансової нестабільності», дата реєстрації 24.01.2020.

 1. Патент на корисну модель № 131922. Роз’ємний стик трубобетонних елементів з косинками / Стороженко Л.І., Семко П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807333; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 2. Патент на корисну модель № 131924. Роз’ємний стик трубобетонних елементів зі сталевими накладками / Стороженко Л.І., Семко П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807339; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 3. Патент на корисну модель № 131927. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із хрестоподібною вставкою / Стороженко Л.І., Семко П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807342; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 4. Патент на корисну модель № 131923. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із ребрами жорсткості / Стороженко Л.І., Семко П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807335; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 5. Патент на корисну модель № 131921. Динамічностійка ґрунтоцементна основа / Зоценко М.Л., Чичуліна К.В., Харченко М.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807332; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 6. Патент на корисну модель № 131926. Сеймостійка ґрунтоцементна основа / Винников Ю.Л., Чичуліна К.В., Харченко М.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807341; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 7. Патент на корисну модель № 131928. Демпферний пружинний пристрій вузла сталевої рами / Чичулін В.П., Чичуліна К.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807343; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 8. Патент на корисну модель № 131925. Демпферний пристрій вузла сталевої рами із синтетичною прокладкою / Чичулін В.П., Чичуліна К.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807340; заявл. 02.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 9. Патент на корисну модель № 131989. Лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / Борщ В.В., Борщ О.Б., Шульга О.В., Власенко О.І., Велещук В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201807323; заявл. 30.07.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 10. Патент на корисну модель № 132131. Засіб лужний для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом безрозбірної циркуляційної мийки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Дейнека Ю.М., Чепурко І.В., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. –№ u 201809423; заявл. 18.09.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 11. Патент на корисну модель № 132175. Ручна землерийна машина / Лютенко В.Є., Будяник П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201809733; заявл. 28.09.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 12. Патент на корисну модель № 132094. Модифікована декоративна бетонна суміш для виготовлення тротуарної плитки та бруківки / Шульгін В.В., Філонич О.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201809225; заявл. 10.09.2018, опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 13. Патент на корисну модель № 132699. Бетонна суміш для виготовлення тротуарної плитки та бруківки / Шульгін В.В., Філонич О.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201809011; заявл. 30.08.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 14. Патент на корисну модель № 132770. Робочий орган землерийної машини безперервної дії / Лютенко В.Є., Будяник П.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201809713; заявл. 28.09.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 15. Патент на корисну модель № 132893. Висок геодезичний зі світловим центруванням / Ільченко В.В., Міщенко Р.А., Тимошевський В.В., Карюк А.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201810870; заявл. 02.11.2018, опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 16. Патент на корисну модель № 133497. Пристрій для розвантаження ходової частини гусеничного кар’єрного екскаватора / Орисенко О.В., Фенко О.Г., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201810852; заявл. 02.11.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 17. Патент на корисну модель № 133697. Спосіб електрохімічного захисту від корозії арматури залізобетонних ребристих плит / Бондар В.О., Бондар Л.В., Василенко Л.В., Попович Н.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201808339; заявл. 30.07.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 18. Патент на корисну модель № 134555. Диференційний насос електромагнітної дії / Коробко Б.О., Ківшик А. В., Васильєв Є.А., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201901053; заявл. 01.02.2019, опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.
 19. Патент на корисну модель № 136151. Діафрагмовий двоходовий насос із підвищувальною всмоктувальною здатністю / Коробко Б.О., Задворкін Д.Ю., Васильєв Є.А., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201812243; заявл. 10.12.2018, опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
 20. Патент на корисну модель № 136481. Модернізований ключ для штуцерів гальмівних трубок / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201901052; заявл. 01.02.2019, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.
 21. Патент на корисну модель № 136591. Кормовий знімний елемент транспортного засобу на повітряній подушці / Погорілий Д.Ф., Яресько М.В., Усенко В.Г.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201902338; заявл. 11.03.2019, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.
 22. Патент на винахід № 119909. Тепловий акумулятор фазового переходу сезонного типу / Кутний Б.А., Новах Б.Р.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201708961; заявл. 08.09.2017, опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.
 23. Патент на винахід № 120224. Ручний вібраційний коток / Лютенко В.Є., Яковенко А.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № а 201803757; заявл. 06.04.2018, опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.
 24. Патент на корисну модель № 139116. Висувний лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / Борщ В.В., Борщ О.Б., Шефер О.В., Галай В.М., Дорогобід В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201905328; заявл. 20.05.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
 25. Патент на корисну модель № 139326. Спосіб закріплення стінок захисних споруд із застосуванням ґрунтоцементних елементів / Зоценко М.Л., Михайловська О.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201907274; заявл. 01.07.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84370. Верига Ю.А., Тези «Бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування», дата реєстрації 14.01.2019.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84369. Верига Ю.А., Наукова стаття «Трактування фінансових резервів як об’єкта аудиту та їх класифікація», дата реєстрації 14.01.2019.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84367. Верига Ю.А., Тези «Консолідований облік», дата реєстрації 14.01.2019.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84366. Верига Ю.А., Наукова стаття «Методика внутрішнього та зовнішнього аудиту фінансових резервів торговельних підприємств», дата реєстрації 14.01.2019.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84368. Верига Ю.А., Тези «Обліковий та правовий аспект реорганізаційних роцедур», дата реєстрації 14.01.2019.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86061. Онищенко В.О., Завора Т.М., Філонич О.М., Стаття «The sociological measuring in the implementation of measures of energy efficiency and energy conservation of housing facilities», дата реєстрації 19.02.2019.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85944. Свистун Л.А., Завора Т.М., Худолій Ю.С., Стаття «Prospects for the implementation of real estate development in Ukraine based on energy efficiency principles and the problems with raising the finance required», дата реєстрації 18.02.2019.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85947. Птащенко Л.О., Монографія «Problems of economic convergence of Ukraine to the European Union», дата реєстрації 18.02.2019.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86060. Дерев’янко Л.І., Монографія «Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень», дата реєстрації 19.02.2019.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87304. Свистун Л.А., Глушко А.Д., Штепенко К.П., Стаття «Organizational Aspects of Development Projects Implementation at the Real Estate Market in Ukraine», дата реєстрації 23.03.2019.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87980. Крекотень І.М., Худолій Ю.С., Максименко О.С., Навчальний посібник «Гроші та кредит», дата реєстрації 23.04.2019.
 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86310. Птащенко Л.О., Навчальний посібник «Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства», дата реєстрації 22.02.2019.
 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86854. Шарий Г.І., Нестеренко С.В., Литвиненко Т.П., Ільченко В.В., Ткаченко І.В., Гасенко Л.В., Проект твору архітектури та містобудування «Альбом проектних пропозицій кооперованих і блокованих будівель для сільських об’єднаних територіальних громад», дата реєстрації 15.03.2019.
 14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88244. Шаповал Л.П., Завора Т.М., Стаття «Vehicle insurance market competitive position estimation in Ukraine in terms of European integration», дата реєстрації 06.05.2019.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90276. Причепа Р.Р., Кобець С.П., Дубіщев В.П. Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення для створення екзаменаційних білетів» («Job generator»), дата реєстрації 01.07.2019.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90277. Чичкало-Кондрацька І.Б., Безрукова Н.В., Свічкарь В.А., Стаття «New «stars» of global economy: TICKS comes to replace BRICS», дата реєстрації 01.07.2019.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89145. Черниш І.В., Монографія «Формування антикризової політики держави у туризмі», дата реєстрації 31.05.2019.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89712, Коба О.В., Савченко В.В. «Аccounting and taxation of small business entities:current state, problems and perspectives», дата реєстрації 11.06.2019.
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89710, Коба О.В., Шинкар Ю.Ю. «Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення», дата реєстрації 11.06.2019.
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89861, Павельєва А.К., Стаття «Пространственно-временная картина мира повести Н. В. Гоголя «Страшная месть», дата реєстрації 11.06.2019.
 21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89129, Павельєва А.К., Стаття «Социально-исторический хронотоп в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», дата реєстрації 31.05.2019.
 22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91530. Васюта В.В., Буняк М.О., Стаття «Технологія Blockchain в системі документообігу закладу вищої освіти», дата реєстрації 13.08.2019.
 23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89702, Гула Р.В., Передерій І.Г., Дерев’янко Л.І., Навчальний посібник «Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях», , дата реєстрації 11.06.2019.
 24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88979, Гула Р.В., Передерій І.Г., Дерев’янко Л.І., Навчальний посібник «Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях», дата реєстрації 27.05.2019.
 25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90029, Коба О.В., Ярова А.В. «Аналіз фонду оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві», дата реєстрації 20.06.2019.
 26. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90030, Коба О.В., Миронова Ю.Ю. «Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний досвід та перспективи України», дата реєстрації 20.06.2019.
 27. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90034, Коба О.В., Миронова Ю.Ю. «Калькулювання собівартості робіт у будівництві», дата реєстрації 20.06.2019.
 28. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90032, Коба О.В., Миронова Ю.Ю., Сіроштан І.О. «Аccounting of liability of the enterprise under national and international accounting standards», дата реєстрації 20.06.2019.
 29. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90028, Коба О.В., Давидова І.В. «Еvaluation of production reserves use efficiency, as a basis for taking perfected managemental solutions on pjsc “poltava automobile unit plant», дата реєстрації 20.06.2019.
 30. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91527. Міняйленко І.В., Стаття «Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії», дата реєстрації 13.08.2019.
 31. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91528. Васюта В.Б., Биба В.В., Міняйленко І.В., Стаття «Spatial Development Modeling of the Poltava Region», дата реєстрації 13.08.2019.
 32. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91531. Васюта В.Б., Стаття «Особливості формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві», дата реєстрації 13.08.2019.
 33. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89700, Павельєва А.К., Стаття «Особливості функціонування ФО з лексемою “devil” в «українських» повістях М. В. Гоголя (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської): частота вживання та основні значення», дата реєстрації 11.06.2019.
 34. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89861, Павельєва А.К., Стаття «Пространственно-временная картина мира повести Н. В. Гоголя «Страшная месть», дата реєстрації 18.06.2019.
 35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88729, Кушнірова Т.В., Монографія «Наративні стратегії у романних формах кінця ХХ – початку ХХІ століття», дата реєстрації 21.05.2019.
 36. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90335, Кушнірова Т.В., Ніколенко О.М. Мультимедійний підручник «Класицзм», дата реєстрації 01.07.2019.
 37. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90334, Кушнірова Т.В., Ніколенко О.М. Книга «Еволюція мотивів у прозі Андрія Платонова», дата реєстрації 01.07.2019.
 38. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91532. Онищенко В.О., Завора Т.М., Чепурний О.В., Монографія «Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти», дата реєстрації 13.08.2019.
 39. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91533. Завора Т.М., Навчальний посібник для практичних занять «Соціальне страхування», дата реєстрації 13.08.2019.
 40. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91690. Козаченко А.В., Завора Т.М., Супруненко А.С., Стаття «Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області», дата реєстрації 19.08.2019.
 41. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91692. Козаченко Г.В., Завора Т.М., Онищенко С.В., Стаття «Методичні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регону», дата реєстрації 19.08.2019.
 42. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91934 Пахомов Р.І., Зима О.Є., Дяченко Є.В., Курс лекцій з дисципліни «Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і дистанційної форм навчання, дата реєстрації 28.08.2019.
 43. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91933 Пахомов Р.І., Зима О.Є., Дегтярьов В.Л., Науковий твір «Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання», дата реєстрації 28.08.2019.
 44. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91932 Пахомов Р.І., Зима О.Є., Яремченко Д.В., Стаття «Сучасні методи гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та нафтопродуктами», дата реєстрації 28.08.2019.
 45. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91930 Пахомов Р.І., Зима О.Є., Дяченко Є.В., Стаття «Analysis and Prevention of Industrial Injury in the Construction Sector», дата реєстрації 28.08.2019.
 46. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91931 Пахомов Р.І., Зима О.Є., Дяченко Є.В., Жигилій С.М., Стаття «Works execution organization at reconstruction and renovation of buildings after the fire with usage of slabs lifting method», дата реєстрації 28.08.2019.
 47. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91529 Комеліна О.В., Чайкіна А.О., Стаття «Scientific principles of modeling entrepreneurial potential of a region, дата реєстрації 13.08.2019.
 48. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91694 Чайкіна Н.О., Чайкіна А.О., підрозділ у монографії «Адаптивні стратегії підприємців в умовах економічних ризиків і загроз», дата реєстрації 19.08.2019.
 49. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87114 Глушко А.Д., Марчишинець О.В. Стаття «Institutional provision of the state regulatory policy in Ukraine», дата реєстрації 21.03.2019.
 50. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90699 Марченко О.В., Голобородько О.П., Стаття «Перспективи розвитку науково-технічної діяльності як складової інноваційної стратегії України», дата реєстрації 15.07.2019.
 51. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90701 Марченко О.В., Амеліна І.В., Стаття «Influence of foreign investment on the economy of Ukraine», дата реєстрації 15.07.2019.
 52. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90702 Марченко О.В., Голобородько О.П., Хруленко В.В., Стаття «Влияние развития инновационно-инвестиционной сферы деятельности на улучшение качества жизни населения Украины», дата реєстрації 15.07.2019.
 53. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90703 Марченко О.В., Голобородько О.П., Стаття «Перспективы инновационного развития аграрно-промышленного комплекса Украины», дата реєстрації 15.07.2019.
 54. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90700 Марченко О.В., Голобородько О.П., Амеліна І.В., Стаття «Ways to resume fruitful scientific and technical activity as a constituent of innovative investment development of Ukraine», дата реєстрації 15.07.2019.
 55. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91695 Комеліна О.В., Дубіщев В.П., Лисенко М.В., Панасенко Н.Л., Стаття «Ukraine unified transport system potential and its development management effectiveness integral assessment», дата реєстрації 19.08.2019.
 56. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91698 Комеліна О.В., Комеліна А.А., Заяць Т.А., Рахметуліна Ж.Б., Стаття «Innovational and investment security of modern development and assessment of the result of the mechanism of its supply on the state and regional levels», дата реєстрації 19.08.2019.
 57. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91696 Комеліна О.В., Гринько О.В., Христенко О.В., Стаття «Stakeholder management in the development of building organizations», дата реєстрації 19.08.2019.
 58. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91697 Комеліна О.В., Комеліна А.А., Галінська Т.А., Аширу Ісмаіл Кашасіра, Стаття «Modern (Financial and Innovative) formation determinants of enterprise logistics management under the influence of global challenges», дата реєстрації 19.08.2019.
 59. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91935 Комеліна О.В., Щербініна С.А., Стаття «Методика оцінки резервів енергоспоживання та енергоефективності житлового фонду Укріїни», дата реєстрації 28.08.2019.
 60. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91470 Комеліна О.В., Онищенко С.В., Матковський А.В., Маслій О.А., Монографія «Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення», дата реєстрації 09.08.2019.
 61. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91477 Петровський О.М., «Оптимізація методу оптичної растрової мікрофотографії для атрибуції предметів старовини і мистецтва», дата реєстрації 09.08.2019.
 62. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 91598 Комеліна О.В., Ляхов О.Л., Фурсова Н.А. Стаття «Information and analytical support of diagnostics and monitoring of social infrastructure: global and national challenges», дата реєстрації 15.08.2019.
 63. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 91686 Фурсова Н.А. Стаття «Науково-методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання впливу соціальних детермінант на економічну безпеку соціальної економіки», дата реєстрації 19.08.2019.
 64. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. № 91688 Ляхов О.Л., Фурсова Н.А. Тези «Алгоритм кластеризації для Data Mining», дата реєстрації 19.08.2019.
 65. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88056 Дмитренко А.В., Лебедик Г.В., Наукова стаття «Еssence and systemmentrentalfor accounting requirements», дата реєстрації 02.05.2019.
 66. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88054 Дмитренко А.В., Марченко Л.Ю., Наукова стаття «Adaptation of account registers of small enterprise subjects to the requirement for the common activity account», дата реєстрації 02.05.2019.
 67. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88055 Дмитренко А.В., Прохорова В.М., Наукова стаття «Reforming the account of own capital of enterprises of the government sector», дата реєстрації 02.05.2019.
 68. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88053 Дмитренко А.В., Крутько М.О., Наукова стаття «Formation of taxable statements by a joint activity without creation of a legal entity in the conditions of application of progressive information technologies», дата реєстрації 02.05.2019.
 69. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №88052 Дмитренко А.В., Максютенко Н.О., Наукова стаття: «Особливості синтетичного та аналітичного облікупально-мастильних матеріалів», дата реєстрації 02.05.2019.
 70. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92492. Васюта В.Б., Биба В.В., Міняйленко І.В. Стаття «Науково-методичні підходи до оцінювання факторів просторового розвитку регіону», дата реєстрації 08.10.2019.
 71. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92321. Чевганова В.Я., Міняйленко І.В., Кривошей В.О. Стаття «Методичні аспекти оцінювання інвестиційного клімату для забезпечення ефективного планування просторового розвитку регіонів України», дата реєстрації 20.09.2019.
 72. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92320. Биба В.В., Міняйленко І.В. Стаття «Моделювання просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону», дата реєстрації 20.09.2019.
 73. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92493. Комеліна О.В., Васюта В.Б., Міняйленко І.В. Стаття «Spatial development of construction: modeling and its financial and investment support», дата реєстрації 08.10.2019.
 74. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92491. Биба В.В., Васюта В. Б., Міняйленко І.В. Стаття «Start-up: search of ways of investment support for development of small business», дата реєстрації 08.10.2019.
 75. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93360 Птащенко Л.О., Сержанов В.В. Підручник «Фінансовий контролінг», дата реєстрації 23.10.2019.
 76. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93361 Птащенко Л.О., Гавриленко О.О. Стаття «Актуальні проблеми боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом в Україні», дата реєстрації 23.10.2019.
 77. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93860. Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Теницька Н.Б. Стаття «Personnel labor remuneration innovative systems implementation for construction companies in Ukraine», дата реєстрації 12.11.2019.
 78. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93877. Титаренко Л.М., Розділ монографії «State management of innovative development in foreign countries», дата реєстрації 12.11.2019.
 79. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88234, Верига Ю.А., Коба О.В., Миронова Ю.Ю., Наукова стаття «Ієрархічна система формування внутрішньої звітності за центрами витрат машинобудівного підприємства», дата реєстрації 06.05.2019.
 80. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88051. Кульчій І.О., Стаття «Мотивація до державної служби: проблеми та перспективи», дата реєстрації 02.05.2019.
 81. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88057. Трегубенко Г.П., Стаття «Чинники впливу на використання інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців», дата реєстрації 02.05.2019.
 82. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88688. Бойко В.В., Стаття «Окремі аспекти здійснення контролю за виконанням державного бюджету за видатками», дата реєстрації 20.05.2019.
 83. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91693. Комеліна О.В., Панасенко Н.Л., Книга «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком аграрного сектора економіки регіону», дата реєстрації 19.08.2019.
 84. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91133, Денисовець І.В., Вощенко В.Ю., Навчальний посібник «Управління документно-інформаційними проектами», дата реєстрації 30.07.2019.
 85. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91806, Довженко О.О., Погрібний В.В., Монографія «Багатоповерхові каркасні будівлі із збірно-монолітними балковими перекриттями», дата реєстрації 21.08.2019.
 86. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90275. Добрянська В.В., Розділ колективної монографії «Планування маркетингу на підприємствах лісогосподарської галузі як чинник збереження навколишнього середовища» дата реєстрації 01.07.2019.
 87. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №94035 Свистун Л.А. Стаття «Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві», дата реєстрації 19.11.2019.
 88. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93447, Павельєва А.К., Стаття «Мистическое время, мистическое пространство и мистический хронотоп как художественная доминанта повести Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», дата реєстрації 25.10.2019.
 89. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92596 Пічугін С.Ф., Пашинський В.А., Зима О.Є., Винников П.Ю., Біла Ж.Ю., Монографія «Надійність лінійних частин магістральних трубопроводів», дата реєстрації 08.10.2019.
 90. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93881 Глушко А.Д. Стаття «Управління дебіторською заборгованістю в системі забезпечення ефективної діяльності підприємства», дата реєстрації 13.11.2019.
 91. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93890 Глушко А.Д. Стаття «Directions of efficiency increase of state regulatory policy in Ukraine», дата реєстрації 13.11.2019.
 92. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93445 Крекотень І.М., Глушко А.Д. Стаття «Фіскальний потенціал місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні», дата реєстрації 25.10.2019.
 93. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91471 Онищенко С.В., Маслій О.А., Монографія «Загрози економічній безпеці України: сутність оцінювання та механізм упередження», дата реєстрації 09.08.2019.
 94. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93446 Онищенко С.В., Матковський А.В., Маслій О.А. Стаття «Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвитку економіки», дата реєстрації 25.10.2019.
 95. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93805 Онищенко С.В., Маслій О.А. Стаття «Ukraine regions social and economic security provision preconditions», дата реєстрації 11.11.2019.
 96. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №93806 Онищенко С.В., Маслій О.А. Стаття «Організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки Укрнаїни», дата реєстрації 11.11.2019.

 1. Патент на корисну модель № 123717 Україна, МПК (2006.01) B65F 1/00. Спосіб вилучення масла з фільтрувального елемента відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів / Голік Ю.С., Ганошенко О.М., Колтунов Г.А., Вечеря К.С. ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201707858 ; заявл. 27.07.2017. опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.
 2. Патент на корисну модель № 123790 Україна, МПК (2006.01) F24H 7/00. Тепловий аккумулятор фазового переходу сезонного типу / Кутний Б.А., Новах Б.Р. ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201708959 ; заявл. 08.09.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 3. Патент на корисну модель № 123778 Україна, МПК (2006.01) F04B 15/02. Діафрагмовий двоходовий бетононасос / Коробко Б.О., Задворкін Д.Ю.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201708819 ; заявл. 04.09.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 4. Патент на корисну модель № 123645 Україна, МПК (2006.01) B63B 35/34. Понтонний шляхопровід / Срібнюк С.М., Зубричева Л.Л., Антипович В.В., Штанько І.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201704711 ; заявл. 15.05.2017. опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 5. Патент на корисну модель № 125932 Україна, МПК (2006.01) E04 С 3/12. Складена дерев'яна двотаврова армована балка / Дмитренко А.О., Дмитренко Т.А., Павленко А.О. ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2018393 ; заявл. 15.01.2018, опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
 6. Патент на корисну модель № 125003 Україна, МПК (2006.01) B01F 3/04. Установка для отримання газових гідратів у лабораторних умовах / Кутний Б.А., Абдуллах Н.М.Т. ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201711833 ; заявл. 04.12.2017, опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
 7. Патент на корисну модель № 126653 Україна, МПК (2006.01) F41Н 5/04. Броньована двошарова композитна панель / Житник О.М., Калашников А.В., Калашникова І.А.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2018011518; заявл. 15.02.2018, опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.
 8. Патент на корисну модель № 127211 Україна, МПК (2006.01) В23Q 1/76. Токарний нерухомий люнет з вольницями кочення / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В., Малюшицький О.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201800965; заявл. 02.02.2018, опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.
 9. Патент України на винахід № 117420. Просторова композитна комбінована модульно-вантова несуча система. Е04B 1/18, Е04B 1/21, Е04B 1/24, Е04B 5/02, Е04B 5/43. Стороженко Л.І., Гасій Г.М.; номер заявки: a201704298, дата подання заявки: 03.05.2017, опубл. 25.07.2018, бюл. № 14, власник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
 10. Патент на корисну модель № 127785 Україна, МПК (2006.01) С11D 7/00. Засіб кислотний для миття та дезінфекції доїльних апаратів методом безрозбірного циркуляційного миття / Онищенко В.О., Філонич О.М., Дейнека Ю.М., Чепурко І.В., Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Бунякіна Н.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201801494; заявл. 15.02.2018, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 11. Патент на корисну модель № 127999 Україна, МПК (2006.01) Е04В 5/43, Е04С 2/38. Збірне стале залізобетонне безбалкове перекриття / Стороженко Л.І., Нижник О.В., Єрмоленко Д.А., Богоста В.І., Тегза І.І.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803519; заявл. 02.04.2018, опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 12. Патент на корисну модель № 128476 Україна, МПК (2006.01) F04В 43/067, F04В 53/00, F04D 29/08. Вібраційна помпа подвійної дії / Коробко Б.О., Ківшик А.В., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В..; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201800377; заявл. 15.01.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 13. Патент на корисну модель № 128580 Україна, МПК (2006.01) Е04В 1/20, Е04В 5/43. Вузол з’єднання надколонних плит безбалкового перекриття з трубобетонною колоною / Стороженко Л.І., Нижник О.В., Єрмоленко Д.А., Богоста В.І., Тегза І.І.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803411; заявл. 02.04.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 14. Патент на корисну модель № 128581 Україна, МПК (2006.01) Е04В 5/00, Е04В 5/43. Вузол з’єднання плит у збірному безбалковому перекритті / Стороженко Л.І., Нижник О.В., Єрмоленко Д.А., Богоста В.І., Тегза І.І.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803412; заявл. 02.04.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 15. Патент на корисну модель № 128582 Україна, МПК (2006.01) Е04В 2/00, Е04В 5/00, Е04В 5/43. Збірне залізобетонне безбалкове перекриття / Стороженко Л.І., Нижник О.В., Єрмоленко Д.А., Богоста В.І., Тегза І.І.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803413; заявл. 02.04.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.
 16. Патент на корисну модель № 128813 Україна, МПК (2006.01) Е04В 5/43, Е04В 2/38. Збірне сталезалізобетонне безбалкове перекриття з пустотними плитами / Стороженко Л.І., Нижник О.В., Єрмоленко Д.А., Богоста В.І., Тегза І.І.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803483; заявл. 02.04.2018, опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
 17. Патент на корисну модель № 128828 Україна, МПК (2006.01) Е01С 19/00, Е01С 19/24. Ручний вібраційний коток / Лютенко В.Є., Яковенко А.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201803720; заявл. 06.04.2018, опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
 18. Патент на корисну модель № 129742 Україна, МПК (2006.01) С11D 7/08, C23G 1/02. Засіб видалення залишків затверділого бетону з форм виробництва тротуарної плитки / Онищенко В.О., Філонич О.М., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Сененко Н.Б., Шульгін В.В.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201805014; заявл. 07.05.2018, опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 19. Патент України на винахід № 97296. Спосіб видобування і підготовки природного газу. E21B 43/12 / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; номер заявки: a201004097, дата подання заявки: 08.04.2010, опубл. 25.01.2012, бюл. № 2/2012, власник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
 20. Патент України на винахід № 97411. Установка для підготовки природного газу. E21B 43/12 / Клименко В.В., Педченко М.М., Зоценко М.Л., Педченко Л.О.; номер заявки: a201004094, дата подання заявки: 08.04.2010, опубл. 10.02.2012, бюл. № 3/2012, власник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
 21. Патент України на винахід № 99519. Свердловинний секційно-штанговий насос двобічної дії С.М. Срібнюка. F04B 1/00, F04C 2/00, F03D 1/00 / Срібнюк С.М., Олексенко А.А., Нікішов В.І., Срібнюк М.С.; номер заявки: a201012548, дата подання заявки: 25.10.2010, опубл. 27.08.2012, бюл. № 16/2012, власник: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75704. Дикань С.А., Зима О.Є. Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях. Університетський курс [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Дикань, О.Є. Зима. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 273 с.: табл., іл. ; дата реєстрації 03.01.2018.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76548. Смирнов В.А., Безпека життєдіяльності: навч. посібник / В.А. Смирнов, С.А. Дикань. – К.: Кафедра, 2012. – 304 с. дата реєстрації 02.02.2018.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76684. Смирнов В.А., Цивільний захист: навч. посібник / В.А. Смирнов, С.А. Дикань. – К.: Кафедра, 2013. – 300 с. дата реєстрації 07.02.2018.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77143. Смирнов В.А., Дикань С.А. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект із розгорнутими текстовими завданнями для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 304 с. дата реєстрації 27.02.2018.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80476. Причепа Р.Р., Тесьолкін О.І., Кобець С.П., Максименко О.С., Комп’ютерна програма «»Автоматизована інформаційна система для створення додатків до диплому випускників бакалаврів та магістрів» («AIC «Supplement Template»), дата реєстрації 25.07.2018.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81966. Онищенко В.О., Козаченко А.В., Завора Т.М., Стаття «Region Housing Policies in Terms of its Social and Economic Security», дата реєстрації 04.10.2018.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81965. Онищенко C.В. Бюджетна безпека України: сутність, загрози та шляхи забезпечення [монографія] / С.В. Онищенко, - Київ : Знання України, 2017. – 403 [1] c., дата реєстрації 04.10.2018.