Перспективні напрямки розвитку кафедри вищої та прикладної математики

- Збільшити кількість осіб, які мають наукові ступені та звання доцента і професора серед викладачів;

- Ширше впроваджувати в навчальний процес сучасні наукові досягнення, в першу чергу, науковців кафедри, а також інших ВНЗ та наукових установ і колективів;

- Інтенсифікація роботи з написання вченими і викладачами кафедри навчальних посібників і навчально-методичних розробок;

- Працювати над збільшенням обсягів науково-дослідницьких робіт, що виконуються фахівцями кафедри;

- Активізувати роботи з написання вченими та викладачами кафедри монографій, наукових робіт, статей.