Центр по роботі із студентами та обдарованою молоддю, підготовче відділення

Шифр
галузі
Найменування галузі знань Спеціальність
01 Освіта Дошкільна освіта
10 Природничі науки Науки про Землю (Геологія нафти і газу)
13 Механічна інженерія Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
Теплоенергетика
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Електронні комунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво (Буріння свердловин)
Нафтогазова інженерія та технології
19 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія
27 Транспорт Автомобільний транспорт

Особам із числа професійно орієнтованої молоді, які у 2024 році планують закінчити підготовчі курси університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, нарахувати додаткові 10 балів за результатами підсумкової атестації за умови, якщо вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання.

При вступі на навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей,  яким надається особлива підтримка, подаються лише заява та мотиваційний лист, складати національний мультипредметний тест (НМТ) не потрібно.

Інформацію про роботу підготовчого відділення надають співробітники:

Ревенко Світлана Іванівна, завідувач підготовчого відділення;

Мусієнко Людмила Сергіївна, методист;

Левенко Юлія Анатоліївна, методист;

Пащенко Богдана Валеріївна, старший лаборант;

Мартиненко Поліна Миколаївна, інспектор.

 

Підготовче відділення включає 2 структурних підрозділи:

 • підготовчі курси для громадян України;
 • підготовче відділення для іноземців.

Підготовка  проводиться з таких предметів за державними освітними програмами:

 • МАТЕМАТИКА
 • УКРАЇНСЬКА МОВА
 • ФІЗИКА
 • ХІМІЯ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 • ІНОЗЕМНА МОВА
 • БІОЛОГІЯ
 • РИСУНОК
 • КРЕСЛЕННЯ
 • ЖИВОПИС

З розкладом та вартістю наданих освітніх послуг можете ознайомитися нижче:

ВЕЧІРНІ КУРСИ

 

Для абітурієнтів усіх спеціальностей

(940 грн.)

Математика  (2 рази на тиждень )

370 грн.

Українська мова ( 1 раз на тиждень )

320 грн.

Фізика або хімія, або історія України, або іноземна мова, або біологія

(1 раз на тиждень )

250 грн.

Креслення  ( 1 раз на тиждень )

325 грн.

Для абітурієнтів архітектурного спрямування

 (650 грн.)

Рисунок ( 1 раз на тиждень )

325 грн.

Живопис ( 1 раз на тиждень )

325 грн.

Для абітурієнтів

спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

(650 грн. )

Рисунок ( 1 раз на тиждень )

325 грн.

Підготовка  проводиться з таких предметів за державними освітними програмами:

 • МАТЕМАТИКА
 • УКРАЇНСЬКА МОВА
 • ФІЗИКА
 • ХІМІЯ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 • ІНОЗЕМНА МОВА
 • БІОЛОГІЯ
 • РИСУНОК
 • КРЕСЛЕННЯ
 • ЖИВОПИС

Початок занять – 01 жовтня 2023 року

ЗАОЧНІ КУРСИ (7 місяців)

Математика (4 роботи) 380 грн

Українська мова (4 роботи) 380 грн

Фізика або хімія, або історія України, або іноземна мова, або біологія

(за вибором абітурієнта) 160 грн

920 грн.

Для абітурієнтів усіх спеціальностей

КУРСИ У МІСТАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ. (7 місяців)

Математика

155 грн.

Для абітурієнтів усіх спеціальностей

(370 грн.)

Українська мова

155 грн.

Фізика або хімія, або історія України, або іноземна мова, або біологія

60 грн.

У структурі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» функціонує підготовче відділення, в якому працює підготовче відділення для іноземних громадян. Підготовче відділення діє з 1 вересня 2004 року, яке на сьогодні успішно закінчили більше ніж 700 іноземних громадян майже з 40 країн світу та 5 континентів нашої планети. Вони представляють усе національне розмаїття народів світу, які за своїми традиціями, звичаями, світоглядом, віросповіданням відрізняються від української культури.

Майже всі випускники продовжили своє навчання в нашому університеті та інших навчальних закладах України, отримали дипломи бакалаврів та магістрів. Підготовка іноземних громадян для вступу до закладів вищої освіти в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» здійснюється за напрямами:

 • інженерно-технічний;
 • інженерно-економічний;
 • медико-біологічний;
 • гуманітарний;
 • мовні курси.

На підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін із метою забезпечення успішного навчання у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та інших закладах вищої освіти України. Усі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами. Навчальний процес на підготовчому відділенні охоплює аудиторні, практичні заняття, самостійну роботу слухачів, індивідуальні заняття, щотижневі консультації.

ДИСЦИПЛІНИ, З ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАНЯТТЯ:

 • українська мова;
 • іноземна мова;
 • математика;
 • фізика;
 • біологія;
 • хімія;
 • інформатика;
 • креслення;
 • країнознавство;
 • економіка.

Початок навчання - 1 вересня поточного року залежно від набору груп та здійснюється протягом усього календарного року.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

кампус із 5 гуртожитків, із доступом до інтернету; їдальня, кафе; студентський санаторій; медичний центр; 2 спортивних зали; стадіон; 2 майданчики зі штучник покриттям; навчально-оздоровчий комплекс, спортивний комплекс, сучасні навчально-наукові лабораторії.

Створено окремий центр культури і студентської творчості, куди входить студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, театральна студія, танцювальні та вокальні колективи.

Матеріально-технічна база університету:

10 навчальних корпусів; 65 навчальних та науково-дослідних лабораторій, оснащених повномасштабним обладнанням; доступ до інтернету через безпровідну систему зв'язку Wi-Fi у навчальних корпусах; комп'ютеризована науково-технічна бібліотека (500 тисяч примірників підручників); 5 читальних залів на 500 місць.

Лабораторна база включає в себе унікальний навчально-досліджувальний комплекс на базі нафтогазового полігону, лабораторію ДТЕК, лабораторію 3D моделювання та візуалізації видобувних процесів, лабораторію Siemens. Також в університеті діє мережева академія CISCO, центр навчання Delcam Plc. (Велика Британія). Існує центр мовної підготовки для підвищення знань викладачів та студентів з іноземних мов.

Після закінчення навчання на підготовчому відділенні слухачі отримують свідоцтво державного зразка.

На навчання на підготовчому відділенні приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання або постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись у ЗВО та проживати в кліматичних умовах України.

Для вступу на підготовче відділення іноземні громадяни звертаються до відділу «Деканат по роботі з іноземними студентами»

(ауд.121, центральний корпус, 1 поверх, проспект Першотравневий 24, м. Полтава)

Вартість навчання на підготовчому відділенні для іноземців

 • інженерно-технічного та інженерно-економічного спрямування (10 міс.) 28 000 грн.
 • медико-біологічного спрямування (10 міс.) 26 000 грн.
 • медико-біологічного спрямування (7 міс.) 20 000 грн.