Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування

Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта в Національному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється за наступними акредитованими спеціальностями:

 • 017 Фізична культура і спорт;
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація;
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
 • 035 Філологія (технічний переклад);
 • 051 Економіка;
 • 056 Міжнародні економічні відносини;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 074 Публічне управління та адміністрування;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 101 Екологія;
 • 103 Науки про землю;
 • 113 Прикладна математика;
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • 123 Комп'ютерна інженерія;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 144 Теплоенергетика;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • 184 Гірництво;
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології;
 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;
 • 193 Геодезія та землеустрій;
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія;
 • 242 Туризм;
 • 274 Автомобільний транспорт;