Дані викладача


Анатолій Васильєв

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Доцент кафедри будівельних машин і обладнання

 • Дніпродзержинський ордена трудового червоного прапору індустріальний інститут імені М.І. Арсеничева, (1979 р.) Спеціальність «Технологія машинобудування, метало-різальні верстати та інструменти» Кваліфікація Інженер-механік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 1996 р.
 • Доцент

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(050) 733 11 03

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, Researchgate, ORCID

КУРСИ


Вдосконалення процесів механічної обробки деталей машин в умовах дрібносерійного виробництва, гуртуючись на верстатах токарної групи:

 • впровадження інноваційних способів обробки деталей машин;
 • чистова обробка деталей машин алмазним інструментом.
 1. Попов С.В. Установка для приготування будівельних розчинних сумішей / С.В. Попов, А.В. Васильєв // Всеукраїнська науково-технічна конференція "Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки", Полтава, 25-26 квітня 2018 р.: тези доп. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018. – С. 18-20.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5000
 2. Попов С.В., Васильєв А.В., Карапузь А.І. Оптимізація процесу точіння нержавіючої сталі мартенситного класу 40Х13 твердим сплавом Т15К6. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: тези доп. ІX Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 14-16 травня 2019 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 83
 3. Васильєв Є.А., Шпилька М.М., Васильєв А.В. Дослідження способу виготовлення профільних отворів шляхом ротаційного накочування. Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. (Полтава, 24 – 25 квітня 2019 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2019.С. 29.
 4. Вовченко В.П., Кононенко С., Васильєв А.В. Дослідження способу визначення зусиль з розширеним діапазоном вимірювань. Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. (Полтава, 24 – 25 квітня 2019 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2019.С. 29.
 5. Тобольченко Є.О., Попов С.В. Васильєв А.В. Розробка стенду експериментального дослідження зносу конічної опори ковзання. Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку: тези доп. Всеукр. інтерн. конф. (Київ, 20-21 листопада 2019 р.). Київ: ДУІТ, 2019. С. 74-75.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6516
 6. Біленко А.А., Васильєв А.В., Попов С.В., Васильєв Є.А. Альтернативний метод виготовлення зовнішніх профільних поверхонь. Технічні науки в Україні: сучасні тенденції розвитку: тези доп. Всеукр. інтерн. конф. (Київ, 20-21 листопада 2019 р.). Київ: ДУІТ, 2019. С. 60-62.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6515
 1. Вовченко, В. П. Визначення умов наповнення гідравлічного компенсатора поршневого розчинонасоса / В. П. Вовченко, О. В. Малюшицький, Є. А. Васильєв, А. В. Васильєв // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 23 (1245). – С. 11 – 15. – doi:10.20998/2413-4295.2017.23.02. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2002
 2. Pavelieva, A. The analysis of running efficiency of valve units in differential mortar pump / A. Pavelieva, Ie. Vasyliev, S. Popov, A. Vasyliev // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 5, N 1 (37). – P. 4 – 9. DOI : 10.15587/2312-8372.2017.112351. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/2724 (SCOPUS).
 3. Попов С.В. Розробка дров’яної печі періодичного функціонування, як альтернативного джерела опалення приватного будинку / С.В. Попов, Є.А. Васильєв, О.В. Малюшицький, А.В. Васильєв // ScienceRise. – 2018. – №1(42). – С. 40–43. DOI: 10.15587/2313-8416.2017.120795. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/3066
 4. Vasyliev A., Popov S., Vasyliev Ie., Shpylka A., Vovchenko V. Modernization of the method of rotary form making of external profile surfaces. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №6/1(96). P. 55 – 61. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148036 (SCOPUS). http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/4917
 5. Korobko, B., Vasyliev, Ie., Popov, S., Vasilyev, A. Modified Hexanit cutters for knurling of cylindrical shaft sections. ScienceRise. 2020. №1. P. 3–9. Vasyliev A., Popov S., Vasyliev Ie., Shpylka A., Vovchenko V. Modernization of the method of rotary form making of external profile surfaces. International Journal of Engineering & Technology. 2018. №6/1(96). P. 55-61.
  DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148036 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4917
 6. Попов С.В., Васильєв А.В. Підвищення ефективності токарної обробки гільз циліндрів розчинонасосів. Scientific Journal ScienceRise. 2019. №8(61). С.35-41 (IndexCopernicus; РИНЦ; CrossRef; WorldCat; DOAJ; BASE; ResearchBib; DRJI; CiteFactor; OAJI; Ulrich’s Periodicals Directory; Scientific Indexing Services; Sherpa/Romeo; Advanced Science Index; General Impact Factor). http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive
  DOI: 10.15587/2313-8416.2019.179035 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6180
 7. Popov S., Gnitko S., Vasyliev A. Improving the abrasive resistance of a slide frame in a mortar mixer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №1/1(103). P. 6-14. ((SCOPUS, CrossRef; American Chemical Society; EBSCO. Applied Science & Technology Source; EBSCO. Computers & Applied Sciences Complete; Index Copernicus; MIAR; Ulrich’s Periodicals Directory; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); WorldCat; CNKI; ResearchBib; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Open Access scholarly Resources; OpenAIRE; Open Academic Journals Index; Sherpa/Romeo).
  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/193510
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6685

«Відмінник освіти України», № 41597 від 07 вересня 1999 р., наказ № 586-к;

Подяка кабінету міністрів України, № 5385 від 17 жовтня 2005 р.

Довідка про проходження стажування № 07/25, Полтавське, публічне акціонерне товариство «Електромотор» ,«Удосконалення професійної підготовки та розширення професійних знань і практичних навичок у галузі машинобудування» від 12.04.2018 р.