Дані викладача


Боряк Богдан Радиславович

БОРЯК Богдан Радиславович

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Кандидат технічних наук, Національний авіаційний університет (2019)
 • Магістр електромеханіки, електромеханічний факультет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2014)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

Методи цифрової обробки сигналів;

Моделювання електронних, електромеханічних та робототехнічних систем.


Боряк Б. Р. Метод адаптації ноніусного експоненціального фільтра / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров, В. В. Луцьо // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» – Київ, 2016р. – С. 54.

Боряк Б. Р. Алгоритм знаходження оптимального коефіцієнта згладжування за умови невизначеності корисного сигналу / Б. Р. Боряк, В. В. Луцьо // Тези 68 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету – Полтава, 2016р. – Том 1, С. 9–11.

Боряк Б. Р. Дослідження алгоритму згладжування і налаштування адаптивного фільтра Брауна при зміні амплітуди шумів / Б. Р. Боряк // Тези 69 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету – Полтава, 2017р. – Том 1, С. 4–6.

Боряк Б. Р. Аналіз методів знаходження коефіцієнту згладжування експоненціального фільтруючого пристрою / Б. Р. Боряк // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» – Київ, 2017р. – С. 173–174.

Боряк Б. Р. Адаптація параметрів фільтрації сигналу, що лінійно змінюється в часі / Б. Р. Боряк, В. В. Луцьо // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» – Київ, 2017р. – С. 179–180.

Боряк Б. Р. Prediction of aircraft trajectory under heteroscedastic disturbances / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров, В. В. Луцьо // Збірник тез доповідей XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика – 2017» – Київ, 2017р. – С. 48–49.

Боряк Б. Р. Особливості фільтрації та прогнозування сигналів квадратичної форми модифікованим експоненціальним фільтром / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров // Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» – Полтава, 2017. – С. 22–24.

Боряк Б. Р. Вплив зміни параметрів адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора на якість фільтрації / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров // Тези доповідей X Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» – Київ, 2018р. – С. 88–89.

Боряк Б. Р. Дослідження впливу зміни параметрів адаптивного фільтра-екстраполятора на якість фільтрації та прогнозування / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров // Матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика – 2018» – Львів, 2018р. – С. 98 –99.

Боряк Б. Р. Інтеграція адаптивного фільтра-предиктора в системі детермінації навколишнього середовища промислових роботів / Б. Р. Боряк // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» – Полтава, 2018. – С. 15–17.

Боряк Б.Р. Адаптивний фільтр-предикатор із астатичністю заданого порядку / Б. Р. Боряк, , А. М. Сільвестров // XII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 12-13 грудня, 2018р., – Полтава.

Боряк Б.Р. Особливості реалізації адаптивного фільтра-предиктора на апаратній обчислювальній платформі Arduino / Б.Р. Боряк // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 7-8.

Сільвестров А.М. Об’єктно-орієнтований підхід у програмній реалізації адаптивного рекурентного фільтра / А.М. Сільвестров, Б.Р. Боряк, О.В. Шефер, Д.М. Нелюба // «BUILDING INNOVATIONS – 2019» : збірник наукових праць ІІ Міжнар. українсько-азербайджанської конф., 23 – 24 травня 2019 р., Полтава / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка [та ін.] – Полтава, 2019. – С. 184-186.

Брижань Є. І. Аналіз перспектив використання балансуючих роботів / Є. І. Брижань, Б. Р. Боряк // Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» / Є. І. Брижань, Б. Р. Боряк., 2019. – С. 8–11.

Боряк Б.Р. Адаптивна фільтрація і прогнозування даних вимірювальних пристроїв/ Б.Р. Боряк // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 15-17.

Брижань Є. І. Дослідження моделі балансуючого робота в середовищах MATLAB, SIMULINK / Є. І. Брижань, Б. Р. Боряк // Збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» / Є. І. Брижань, Б. Р. Боряк., 2020. – С. 9–12.

Магістранти

Брижань Є.І. 2020 «Система керування балансуючим роботом».

Фахові видання

 1. Boriak B. R. Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential brown’s filter / B. R. Boriak, A. M. Silvestrov // Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal. – Poltava: PNTU, 2017. – VOL. 4 (44). – PP. 150–152.
 2. Boriak B. R. Method of brown’s exponential filter adaptation by using the method of least squares / B. R. Boriak, A. M. Silvestrov, V. V. Lutsio. // Electronics and Control Systems. – 2017. – №54. – С. 27–32.
 3. Боряк Б. Р. Аналіз ефективності застосування адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора залежно від форми сигналу / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 255–259.
 4. Боряк Б. Р. Триконтурний адаптивний експоненціальний фільтр-ектраполятор / Б. Р. Боряк, А. М. Сільвестров // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 6–8.
 5. Островерхов М. Я. Компенсація запізнення в контурі керування процесом нанесення ізоляції на струмопровідну жилу кабелю / М. Я. Островерхов, А. М. Сільвестров, Б. Р. Боряк // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – №33. – С. 61–67.
 6. Boriak B. R. Relationships between filter-extrapolator parameters and quality of filtration and forecast / B. R. Boriak. // Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal. – Poltava: PNTU, 2018. – VOL. 4 (50). – PP. 27–32.
 7. Боряк Б. Р. Порівняльний аналіз якості фільтрації і прогнозування двоконтурного і триконтурного адаптивних експоненціальних фільтрів / Б. Р. Боряк // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 45–49.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Електропривод і автоматизація роботів та маніпуляторів” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 31 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Інтернет технології у системах автоматизації” для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 24 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2019 р. – 28 с.