Дані викладача


Бухкало Світлана

БУХКАЛО Світлана

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Харківський політехнічний інститут «Технологія хімічних мас» 1974
 • К.т.н Харківський політехнічний інститут 1988
 • Доцент Харківський політехнічний інститут 1998

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

0673010613

Наукові бази

Scopus, ORCID, Google Scholar

КУРСИ


Приведені методичні розробки з основних розрахункових формул для інноваційних енергоефективних заходів, основних характеристик сировини і допоміжних матеріалів, можливостей зниження витрат і відходів при виробництві. Розглянуті питання особливостей сучасного виробництва для отримання заданого цільового продукту, а також наведені приклади, лабораторні матеріали, задачі й тестові завдання з курсу з метою розвитку практичних навичок студентів до самостійного розв'язку різноманітних науково-виробничих завдань. Приймала активну участь в розробці нових учбових планів. Втілює авторські навчально-методичні розробки проблемних завдань та ситуацій для реалізації комплексних методів навчання.

Участь у видавничій діяльності

Общая химическая технология в примерах, задачах, лабораторных работах и тестах (учебное пособие) Москва ИНФРА-М, 2015 С.447 Товажнянський Л.Л., Кошелева М.К., Бухкало С.І.

Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних тематик – досліджені можливості вирішення сучасних високоефективних науково-обгрунтованих задач теорії для процесів утилізації-модифікації поліолефінів як полімерної частки твердих побутових відходів, дослідження «Eco-friendly synergetic processes of municipal solid waste polymer utilization» було підтримано проектом ЄС "Лабораторія інтеграції сталого процесу - СПІЛ", проект № CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456, що фінансується Європейським Союзом "Дослідження, розвиток та освіта в оперативній програмі ЧР". Результати роботи за 2016-2020рр. обговорювались на Міжнародних конференціях (69 тез), також було опубліковано 33 статті з розвитку об’єктів комплексних та інтегрованих технологій (4 у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science). Отримані результати дослідження відображені у виданих підручниках з метою підвищення впливу в середовищі світових наукових комунікацій і забезпечення їх відповідності міжнародним стандартам та ін.

Навчальні посібники, монографії

 1. Общая химическая технология в примерах, задачах, лабораторных работах и тестах (учебное пособие) Москва ИНФРА-М, 2015 С.447 Товажнянський Л.Л., Кошелева М.К., Бухкало С.І.

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Buhkalo S. I. Selection evidence-based methods for effective use of alternative energy / S. I. Buhkalo, O. I. Olkhovska O.I.. // Вісник НТУ «ХПІ».– Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – №44. – С. 3–102.
 2. Бухкало С. І. Экспериментальные методы моделирования процесса коагуляции в статическом коагуляторе / С. І. Бухкало, В. Н. Соловей. // Вісник НТУ «ХПІ».– Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – №44. – С. 75–78.3.
 3. Buhkalo S. I. Prospects of using meth-ods effective use of alter-native energy. Environmental problems / S. I. Buhkalo, O. I. Olkhovska. // Lviv. – 2016. – P. 129–132.4.
 4. Buhkalo S. I. 5. Синергетичні моделі для екологічнобезпечних процесів ідентифікації-класифікації вторинних полімерів / S. I. Buhkalo. // Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. – С. 36–44.

У закордонних виданнях, що входять до науко-метричної бази Scopus

 1. Researching The Process Of Hydrogen Generating From Water With The Use Of The Silicon Basis Alloys. French-Ukrainian Journal of Chemistry, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 138-144, dec. 2019. ISSN 2312-3222. doi:http://dx.doi.org/10.17721/fujcV7I2P138-144 (в процесі індексування Web of Science, http:// kyivtoulouse.niv.kiev.ua/journal/index.php/fruajc/article/view/258). Zipunnikov, Mykola; Bukhkalo, Svetlana; Kotenko, Anatolii.
 2. Development of a food antioxidant complex of plant origin. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, (2019). 6(11(102)),66-73. doi:http://dx.doi. org/10.15587/1729-4061.2019. 186442. (в процесі індексування Scopus, http:// journals.uran.ua/eejet /article/view/186442).
 3. Bilous, O., Sytnik, N., Bukhkalo, S., Glukhykh, V., Sabadosh, G., Natarov, V., Yarmysh, N., Zakharkiv, S., Kravchenko, T., & Mazaeva, V.

У закордонних виданнях

 1. Research of oxidative stability of vegetable oils for use in sport nutrition
 2. TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES. – № 6/3(50), pp. 27–30, 2019. Chemical engineering: reports on research projects DOI: 10.15587/2312-8372.2019.187673 Sytnik N., Mazaeva V.,
 3. Bilous O., Glukhykh V., Sabadosh G., Natarov V., Yarmysh N.

Почесна грамота федерації вчених Науковець 2020

Член-кореспондент НАН вищої освіти України; Секретар Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA; делегат Європейської федерації хімічної інженерії EFCE